PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 100 | 37--47
Tytuł artykułu

Kontraktacja jako prawny instrument organizowania rynku w systemie limitowanej produkcji (na przykładzie rynku cukru)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Agricultural Procurement Contract as an Instrument for Managing the Limited Market - the Case of Sugar Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba spojrzenia na umowę kontraktacji jak na instrument organizacji rynku rolnego w systemie limitowanej produkcji. Umowa ta jest rozpatrywana na przykładzie rynku cukru. W szczególności chodzi o udzielenie odpowiedzi na pytanie, na ile obecna regulacja umowy kontraktacji umożliwia sprawne, odpowiadające założeniom Wspólnej Polityki Rolnej, funkcjonowanie rynku cukru. Punktem wyjścia do rozważań merytorycznych jest prześledzenie roli umowy kontraktacji, jaką pełni ona w świetle krajowego porządku prawnego. Niezbędne jest zatem określenie jej znaczenia zarówno w ujęciu historycznym, jak i po przystąpieniu Polski do UE. Następnie przedstawiona jest rola umowy kontraktacji, jaka została jej wyznaczona przez ustawodawcę wspólnotowego zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Ostatnia część artykułu jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku powinna iść regulacja prawa w zakresie umowy kontraktacji z punktu widzenia plantatora buraków cukrowych oraz producenta cukru. W pracy zastosowano dogmatyczną metodę analizy unijnych i krajowych aktów prawnych oraz metodę deskryptywną. (fragment tekstu)
EN
The aim of the article is an attempt to look at the cultivation contract as an instrument of organisation of the agricultural market in the limited production system. The contract is considered with the example of one of the most 'regulated' agricultural markets, i.e. the sugar market. It is especially important to answer the question how much the current regulation of cultivation contracts enables the market to function effectively, in accordance with the assumptions of the Common Agricultural Policy. The article comprises both the issues concerning the changes taking place in the signing of cultivation contracts in different conditions of political systems and the role of the contract designated by the Community legislature after Poland's accession to the European Union. The considerations end with an attempt to answer the question which direction the regulation of law concerning cultivation contracts should go from the point of view of a sugar beet grower and sugar manufacturer. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bibliografia
 • BUDZINOWSKI R. 2002: Zmiany prawa rolnego. Tendencje rozwoju. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, z. 2, s. 160.
 • BUDZINOWSKI R. 2008: Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych. Wyd. Nauk. UAM, Poznań, s. 155.
 • KOZAK W. 1954: Kontraktacja produkcji roślinnej. Warszawa, s. 14-15.
 • KRAUŹLIS M. 2008: Porozumienia branżowe i stan negocjacji w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Poradnik Plantatora Buraków Cukrowych, nr 3, s. 7-10.
 • PERZYNA A. 2007: Porozumienia branżowe w prawie francuskim i włoskim. Przegląd Prawa Rolnego, nr 2, s. 245.
 • PIETRZYKOWSKI K. 1997: Kodeks cywilny. Komentarz, tom I. C.H. Beck, Warszawa, s. 706-709.
 • PRICE J. 1993: European Community Sugar - The EC Sugar Policy, The EMS and The Agrimonetary System GATT, CAP Reform and EC Sugar Outlook for a New EC Sugar Policy. ED&F MAN SUGAR LTD, Londyn, s. 11.
 • PYTLAK P. 2006: Znaczenie i charakter umów w systemie mechanizmów regulujących branżowe rynki produktów rolnych. Rejent, nr 3, s. 93-104.
 • SELWA J., STELMACHOWSKI A. 1970: Prawo rolne. PWN, Warszawa, s. 268, 284.
 • STELMACHOWSKI A. 1960: Kontraktacja produktów rolnych. PWN, Warszawa, s. 43.
 • TOMASINI A. 2003: Il l fenomeno dell'integrazione nella legge di orientamento agricolo: le nuove prospettive degli accordi interprofessionali in funzione di un più adeguato adattamento della produzione al consumo. Rivista di diritto agrarion, nr 2, s. 159, 160 i n.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. Nr 16, poz. 93 wraz z późn. zm.
 • Ustawa z 26 sierpnia 1994 r. o regulacji rynku cukru i przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym, Dz.U. Nr 98, poz. 473 wraz z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru, Dz.U. Nr 76, poz. 810 wraz z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, Dz.U. Nr 35, poz. 217 wraz z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych, Dz.U. Nr 26, poz. 260.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie warunków zakupu i dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru, Dz.U. Nr 57, poz. 292.
 • Rozporządzenie Rady nr 1009/67 z 18 grudnia 1967 r. dotyczące wspólnej organizacji rynku cukru, OJ 1967, L 308/1.
 • Rozporządzenie Rady nr 206/1968 z 20 lutego 1968 r. określające ogólne postanowienia dotyczące kontraktów i porozumień handlowych w zakresie skupu buraków cukrowych, OJ 1968, L 047/1.
 • Rozporządzenie Rady nr 1260/2001 z 19 czerwca 2001 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku cukru, OJ 2001, L 178/1-45.
 • Rozporządzenie Rady nr 1234/2007 z 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku), OJ L 299, s. 1-149.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.