PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 80 | nr 136 | 7--19
Tytuł artykułu

Wkład Profesor Alicji Jarugowej w rozwój nurtów badawczych rachunkowości

Warianty tytułu
Contribution of Professor Alicja Jaruga to the Development of Accounting Research Directions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przybliżenie dorobku naukowego Profesor Alicji Jarugowej w dziedzinie sprawozdawczości finansowej. Dorobek ten jest ogromny, zarówno pod względem liczby osiągnięć, jak i ich znaczenia. Cechuje go niezwykła różnorodność tematyczna. A. Jarugowa zajmowała się m.in. założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej, społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami modeli sprawozdawczości, prawnymi i instytucjonalnymi rozwiązaniami w zakresie rachunkowości finansowej, sprawozdawczością na temat kapitału intelektualnego i odpowiedzialności społecznej, koncepcjami wyceny (także w warunkach inflacji) i wieloma innymi zagadnieniami (zarówno ogólniejszymi, jak i szczegółowymi). Definicje, poglądy i stwierdzenia Profesor Jarugowej weszły do kanonu polskiej myśli rachunkowości, a Jej badania stanowią wzór i inspirację dla kolejnych pokoleń badaczy problematyki sprawozdawczości finansowej.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents the work of Professor Alicja Jaruga in the field of financial reporting. Her contribution to the development of this discipline is immense, both in terms of the number and diversity of topics investigated and the significance of the achievements in these areas of research. The issues explored by Professor Jaruga include the conceptual framework of financial reporting, socio-economic determinants of reporting models, legal and institutional context of financial reporting, intellectual capital and social responsibility reporting, valuation concepts (also in inflationary environments) and a broad range of other topics, both general and specific. Professor Jaruga's definitions, ideas and conclusions form part of the canon of Polish accounting thought, and her research provides a model and inspiration for future generations of researchers exploring issues in financial reporting(original abstract)
Rocznik
Tom
80
Numer
Strony
7--19
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Frendzel M., Szychta A. (2013), Comprehensive income reporting: empirical evidence from the Warsaw Stock Exchange, "Social Sciences / Socialiniai mokslai" 4 (82), s. 7-16, Uniwersytet Technologiczny w Kownie.
 • Jarugowa A. (2009), Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR / MSSF - Podatki, ODDK, Gdańsk, wyd. czwarte (współredaktor T. Martyniuk).
 • Jarugowa A. (2007), Przewidywane zmiany w Ramach Konceptualnych Sprawozdawczości Finansowej, [w:] I. Sobańska, A. Szychta (red.), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jarugowa A. i in. (2004), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF / MSR) a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, SKwP, Warszawa.
 • Jarugowa A. (2002a), Przedmowa do wydania polskiego, [w:] E.S. Hendriksen, M.F. van Breda, Teoria rachunkowości, , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jarugowa A. (2002b), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk (współautor J. Fijałkowska).
 • Jarugowa A. (2002c), Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa (redaktor i współautor).
 • Jarugowa A. (1999), Filling the gap in Polish GAAP, "IASC Insight", June.
 • Jarugowa A., Walińska E. (1997), Roczne sprawozdania finansowe - ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk.
 • Jarugowa A. (1996a), The relationship between accounting and taxation in Poland, "European Accounting Review", vol. 5, supplement (współautor E. Walińska).
 • Jarugowa A. (1996b), Accounting in socialist countries: the beginnings of reform, [in:] N. Garrod, S. McLeay (eds), Accounting in Transition. The Implementation of Political and Economic Reform in Central Europe, Routlege, London, New York.
 • Jarugowa A. (1996c), Changing rules of accounting in Poland, [in:] J. Blake, M. Hossain (eds), Readings in International Accounting, International Thomson Business Press, London, New York.
 • Jarugowa A. (1995a), Rachunkowość finansowa, wyd. trzecie, RaFiB, Łódź.
 • Jarugowa A. (1995b), Zasady sporządzania sprawozdania finansowego w świetle ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk (współautor E. Walińska).
 • Jarugowa A. (1995c), Nowa ustawa o rachunkowości, zmiany i nowe rozwiązania, ODDK, Gdańsk.
 • Jarugowa A. i inni (1993a), Rachunkowość finansowa, RaFiB, Łódź.
 • Jaruga A.A. (1993b), New accounting regulation in Poland: current issues, "Research in Third World Accounting".
 • Jarugowa A. (1993c), Changing rules of accounting in Poland, "European Accounting Review", vol. 2, no. 1.
 • Jarugowa A. (1991a), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa (redaktor i współautor).
 • Jarugowa A. (1991b), Participation and social accountability in Poland, "Issues in Accountability", no. 6 (March), Glasgow.
 • Jarugowa A., Skowroński J. (1986), Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, wyd. trzecie, PWE, Warszawa.
 • Jarugowa A. (1983), Teoria i praktyka rachunkowości w warunkach inflacji na przykładzie Japonii, "Ra-chunkowość", nr 5.
 • Jarugowa A. (1979), The Impact of Inflation on Accounting: A Global View, Center for International Education and Research in Accounting, University of Illinois, Urbana-Champaign (współautor).
 • Jarugowa A. (1978), Social reporting at the enterprise level in Poland, [in:] H.-M. Schoenfeld (ed.), The Status of Social Reporting in Selected Countries. A Monograph, University of Illinois Press, Urbana-Champaign.
 • Jarugowa A. (1972), Problems of uniform accounting principles in Poland, "International Journal of Accounting", vol. 8, no. 1, University of Illinois at Urbana-Champaign.
 • Kabalski P. (2009), Cele sprawozdań finansowych według projektu "Ram konceptualnych sprawozdawczości finansowej", "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 48 (104), SKwP, Warszawa, s. 61-79.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, część A, IASB 2011 (rozdział 1).
 • Sobańska I. (2012), Jedność systemu rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa, s. 179-190.
 • Sobańska I. (2007a), Nowa orientacja systemu rachunkowości w praktyce polskiej w kontekście wdrażania MSR / MSSF, [w:] Rachunkowość, wczoraj, dziś, jutro, SKwP, Zarząd Główny w Warszawie, COSZ, Warszawa.
 • Sobańska I. (2007b), Problemy implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w jednostkach gospodarczych w Polsce od 2005 roku, [w:] I. Sobańska, A. Szychta (red.), Wpływ międzynarodowych i krajowych regulacji sprawozdawczości finansowej i auditingu na zmiany w praktyce rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sobańska I. (2003), Wpływ MSR na integrację rachunkowości: rachunkowość finansowa i rachunkowość zarządcza, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 13(69), SKwP, Warszawa, s. 247-255.
 • Szychta A. (2012), Dochody całkowite w sprawozdaniach finansowych największych spółek notowanych na GPW w Warszawie, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", 263, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 65-88.
 • Szychta A. (2011), Wynik całościowy w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych, [w:] I. Sobańska, M. Turzyński (red.), Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 81-108.
 • Szychta A. (2010), Pomiar i prezentowanie wyniku całościowego spółki kapitałowej w sprawozdaniu finansowym, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 59 (115), SKwP, Warszawa, s. 117-142.
 • Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju rachunkowości. Studium metodologiczne, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333949

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.