PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 1 (35) | 125--139
Tytuł artykułu

Zastosowanie koncepcji świadczeń ekosystemów i świadczeń infrastrukturalnych w programowaniu gospodarki ściekowej przykład Wielkopolski

Warianty tytułu
Use of Ecosystem Services and Infrastructure Services in Sewage Management Programming. Example of wielkopolska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W gospodarce ściekowej trwają obecnie ożywione działania inwestycyjne. Jest to skutek znacznych zapóźnień Polski w tym zakresie, realizacji zapisów dotyczących okresów przejściowych w Traktacie Akcesyjnym, a także możliwości wykorzystania na ten cel funduszy Unii Europejskiej. Kompleksowa ocena potrzeb gmin w zakresie gospodarki ściekowej powinna uwzględniać aspekty zarówno prawne, ekonomiczne, techniczne, jak i przyrodnicze. Obecnie brali jest zasad pozwalających uwzględniać przesiania przyrodnicze w planowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu gospodarki ściekowej. Uwarunkowania środowiskowe nie są również uwzględnianie w decyzjach o wsparciu inwestycji w gminach. Krajoioy program oczyszczania ścieków komunalnych20, określający niezbędne przedsięwzięcia w zakresie budowy i modernizacji systemów kanalizacyjnych, uwzględnia wyłącznie ładunek biologicznie rozkładalnych zanieczyszczeń organicznych zawarty w nieoczyszczonych ściekach. Kryterium dofinansowania inwestycji w sieć kanalizacyjną przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego stanowi jedynie liczba osób przypadających na kilometr sieci.(fragment tekstu)
EN
The subject of this paper is assessment of services stimulated by sewage management on the regional and local level, which should support decision-making processes. The objective of the study is to develop a theoretical model of the structure of such services and verify whether the model could be employed to quantify services based on the example of the rural areas ofWielkopolska (Greater Poland Voivodeship)Jhe developed theoretical model shows the structure of concepts relevant to the performed study process, with focus on the economic dimension of sewage management improvement. The economic results comprise benefits and avoided costs related to the stimulation of ecosystem services as well as benefits arising from a better real estate infrastructure. Assessment of the value of services stimulated by sewage management for the region of Wielkopolska gives a general view of their economic significance. The highest amounts were obtained for infrastructure services (33.9 million PLN a year). Among ecosystem services, the most significant are those which determine recreational benefits (17.8 million PLN a year) and drinking water availability (13.9 million PLN a year). The results permit to compare and arrange spatial units in order of the value of services stimulated by sewage management. The total amount reaches its peak in the poviat of Poznan, being an area of the most intensive urbanisation and a high lake surface area rate. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
125--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland
Bibliografia
 • L Ryszkowski, Adaptacja działalności ekonomicznej do procesu metabolizmu ekosystemów podstawą zrównoważonego rozwoju, w: Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i iv praktyce, red. A. Graczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007, s. 186
 • R Costanza et al., The value of the world's ecosystem services and natural capital, "Natore 1997 No. 387, p. 253
 • A. Mizgajski, Jakość środowiska jako czynnik jakości miejsca w świetle koncepcji świadczeń ekosystemów, w: Inwestycje liniowe oraz ochrona środowiska jako szczególne obszary działania rzeczoznawcy majątkowego, Materiały XVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, Poznań 2008, s. 237
 • RA, Herendeen, Monetary-costing environmental services: nothing is lost, something is gained, "Ecological Economics" 1998 No. 25, p. 29
 • A. Mizgajski, M. Stępniewska, Koncepcja świadczeń ekosystemów a wdrażanie zrównoważonego rozwoju, w: Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, B. Dobrzańska, Wyd. WSE, Białystok 2009, s. 12-23
 • .S. Hajkowicz, R Spencer, A. Higgins, O. Marinoni Evaluating water quality investments using cost utility analysis, "Journal of Environmental Management" 2008 No. 88, p. 1601
 • J. Guziur, M. Woźniak, Produkcja ryb w małych zbiornikach wodnych, Oficyna Wydawnicza "HOŻA", Warszawa 2006, s. 22-23
 • W Chełmicki, Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa 2002, s. 173
 • S. Takasaki, Y. Hamada, Effects of temperature and aggressive anions on corrosion of carbon steel in potable water, "Corrosion Science" 2007 nr 49, s. 240
 • J. Famielec, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa-Kra- ków 1999, s. 72
 • B. Czarny, R Rapacki, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002, s. 159
 • Kształtowanie i ochrona zasobów wodnych na obszarach wiejskich, red. L. Ryszkowski, S. Bałazy, A. Kędziora, Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań 2003, s. 25
 • A. Symonowicz, Bilans strat powstałych wskutek degradacji środowiska, Wyd. SGGW-AR Warszawa 1990, s. 57
 • Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych 1998-2006
 • R. Błażejewski, Kanalizacja wsi, PZiTS, Poznań 2003, s. 33
 • F. Piontek, Metody ustalania szkód i kosztów powodowanych degradacją zasobów wodnych i składowaniem odpadów. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1995, s. 44
 • Mapa Geomorfologiczna Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej w skali 1:300000, red. B. Krygowski, Instytut Paleogeografii i Geoekologii UAM, Poznań 2007
 • R Costanza, Ecosystem services: Multiple classification systems are needed, "Biological Conservation" 2008 No. 141, p. 350
 • Ch. Lant, Water Resources Sustainability: An Ecological Economics Perspective, "Water Resources Update" 2004 No. 127, p. 26
 • J. Szpakowska, J. Szpakowski, Rachunek strat związanych z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych w województwie rzeszowskim w latach 1989-1990, w: Zaopatrzenie iv wodę miast i wsi, red. M. Sozański, Materiały konferencyjne XII Krajowej Konferencji Naukowo- Technicznej, Poznań 1992, s. 272
 • R Miłaszewski, Ekonomika ochrony wód powierzchniowych, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2003, s. 43
 • M. Cygler, R Miłaszewski, Koszty środowiskowe i zasobowe, w: Materiały do studiowania ekonomiki zaopatrzenia w wodą i ochrony wód, Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 2008, s. 45
 • K Krause, I. Wagner, An ecohydrological approach for the protection and enhancement of ecosystem sewices, w: Use of Landscape Sciences for the Assessment of Environmental Security, red. I. Petrosillo, Springer 2008, p. 177
 • M. Zalewski, Ecohydrology-the use of ecological and hydrological processes for sustainable management of water resorce, "Hydrological Sciences Journal" 2002 No. 47, p. 825
 • R Błażejewski, A. Mizgajski, Stan i potrzeby inwestycyjne gmin województwa wielkopolskiego w zakresie gospodarki ściekowej, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Poznań 2001
 • M. Stępniewska, Rola uwarunkowań przyrodniczych w rozwoju gospodarki ściekowej na przykładzie terenów wiejskich województwa wielkopolskiego, "Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria A - Geografia Fizyczna" 2007 nr 58, s. 169
 • D. Łowicki, M. Stępniewska, Priorytety w gospodarce wodno-ściekowej województwa wielkopolskiego. Przykład zastosowania numerycznej mapy geośrodowiskowej Polski w zarządzaniu środowiskiem, w: Infonnacja geograficzna w kształtowaniu i ochronie środowiska przydatności jezior na degradację jako przesłanek do racjonalnej gospodarki ściekami.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171333967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.