PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 258--266
Tytuł artykułu

Społeczna akceptowalność spełnienia zasady zwrotu kosztów usługi zbiorowego oczyszczania ścieków na obszarach wiejskich

Autorzy
Warianty tytułu
Meet the Social Acceptability of Reimbursement Rules for Collective Sewage Treatment Services in Rural Areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono metodę oceny społecznej akceptowalności realizacji i eksploatacji systemów zbiorowego oczyszczania ścieków, z uwzględnieniem zasady zwrotu kosztów usług wodnych. Obowiązek zapewnienia zbiorowego oczyszczania ścieków spoczywa na gminach. W związku z tym gmina, planując politykę ściekową, powinna posiadać narzędzie, które pozwoliłoby jej na badanie opinii lokalnej społeczności przy podejmowaniu decyzji o realizowaniu i finansowaniu budowy lub rozbudowy zbiorowego systemu odprowadzania ścieków. Narzędziem takim może być proponowana metoda wyceny warunkowej oparta na metodzie wykorzystującej pytania WTP. W celu zbadania społecznej akceptowalności realizacji i eksploatacji systemów zbiorowego oczyszczania ścieków przeprowadzono badania w gminie Dubicze Cerkiewne. Badanie ankietowe oparto na pytaniach w postaci WTP. Badanie pokazało, że niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia i dochodów wszyscy mieszkańcy gminy zgadzają się na budowę oczyszczalni ścieków, a zdecydowana większość respondentów deklaruje gotowość do zapłaty za korzystanie z usługi zbiorowego oczyszczania ścieków. Pozostali ankietowani nie wyrażają chęci płacenia ze względu na brak pieniędzy i uważają, że tę usługę powinni mieć za pieniądze, które już płacą. Gmina, planując politykę ściekową, powinna być zainteresowana opinią lokalnej społeczności przy podejmowaniu decyzji zmierzających do poprawy jakości lokalnych zasobów wodnych. Społeczeństwo powinno mieć świadomość znaczenia podejmowanych przez władze samorządowe działań, jak również możliwość włączenia się w realizację finansowania budowy lub rozbudowy zbiorowego systemu odprowadzania ścieków. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a method for assessing the social acceptability of the implementation and operation of collective sewage treatment systems, including the principle of reimbursement of the costs of water services. The obligation to provide the collective sewage treatment, however, rests with municipalities. Hence, the municipality while planning its sewage policy should have a tool that would allow it for surveying the local community's opinion when making decisions on implementation and financing of construction or expansion of the collective sewage disposing system. Such a toll may be the offered contingent valuation method, CVM, based on proposed method using the WTP questions. In order to examine the social acceptability of implementation and exploitation of collective sewage treatment systems, there were carried out surveys in the Dubicze Cerkiewne municipality. The questionnaire-based survey relied on the questions in the form of WTP. The survey showed that disregarding the age, level of education and incomes all inhabitants of the municipality agreed at construction of the sewage treatment plant and the overwhelming majority of respondents declare their willingness to pay for the use of the service of collective sewage treatment. Other respondents do not display their willingness to pay due to lack of money, and they think they should have this service for the money they have already paid. The municipality planning the sewage policy should be interested in the local community's opinion while making decisions aimed at improvement of quality of local water resources. The society should be aware of the importance of undertaken by the self-governmental authorities actions as well as it should have an opportunity to be included in financing of construction or expansion of the collective sewage disposal system. (original abstract)
Twórcy
  • Politechnika Białostocka
Bibliografia
  • Bateman I.J., Langford I.H., Jones A.P., Kerr G.N., Scarpa R., Bound and path effects in double and triple bounded dichotomous choice contingent valuation, (w:) Tenth Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists, University of Crete, Rethymnon 2000.
  • Berrens R.P., Bohara A. K., Kerkvliet J., A randomized response approach to dichotomous choice contingent valuation, "American Journal of Agricultural Economics" 1997, No. 79(1).
  • Blamey R.K., NBennett J.W., Morrison M.D., Yea-saying in contingent valuation surveys, "Land Economics" 1999, No. 75(1).
  • Czajkowski M, Metody wyboru warunkowego i wyceny warunkowej. Teoria, praktyka i zastosowania w kontekście zarządzania lasami w Polsce, (w:) Wartości nierynkowych korzyści z lasów. Metody wyceny oraz zastosowanie wyników w analizach ekonomicznych, WOEE WNE UW, POLFOREX, Warszawa 2011.
  • Herriges J.A., Shogren J.F., Starting point bias in dichotomous choice valuation with follow-up questioning, "Journal of Environmental Economics and Management" 1996, No. 30.
  • Holmes T. P., Kramer R.A., An independent sample test of yea-saying and starting point bias in dichotomous-choice contingent valuation, "Journal of Environmental Economics and Management" 2002, No. 29(1).
  • Rauba E., Zasada zwrotu kosztów świadczenia usługi oczyszczania ścieków w świetle Ramowej Dyrektywy Wodnej Unii Europejskiej, "Inżynieria Ekologiczna" 2011, nr 27.
  • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. z 2006 r., Nr 127, poz. 886).
  • Szyszko J., Rylke J., Jeżowski P., Ocena i wycena zasobów przyrodniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334059

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.