PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 2 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 267--276
Tytuł artykułu

Struktura upraw rolnictwa ekologicznego i jej ewolucja w wybranych krajach europejskich w latach 2007-2010

Autorzy
Warianty tytułu
The Organic Crops Structure and Its Evolution in Some European Countries in the Period of 2007-2010
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy było zbadanie struktury użytkowania gruntów przez rolnictwo ekologiczne wybranych krajów europejskich. Badanie objęło lata 2007-2010. Do klasyfikacji struktury użytkowania gruntów zastosowano metodę eliminacji wektorów. Analiza taksonomiczna skutkowała podziałem zbioru danych na 9 podgrup o zbliżonych strukturach upraw. Dla większości z badanych krajów struktura wykorzystania gruntów była relatywnie stabilna w czasie. Należy jednak zaznaczyć zauważalny wzrost powierzchni użytków rolnych wykorzystywanych przez rolnictwo ekologiczne. Systematyczne zwiększanie powierzchni użytków rolnych przeznaczanych pod uprawy metodą organiczną oraz elastyczna struktura użytkowania ziemi to odpowiedź sektora rolnego na niezaspokojony popyt na produkty ekologiczne. (abstrakt oryginalny)
EN
The study aimed to investigate the land use structure of organic agriculture in some European countries. The study period is 2007-2010. For classification of the land use structure, the vectors elimination method was applied. The research resulted in a split of the data set into 9 subgroups characterising similar crops structures. In most countries, the land use structure was relatively stable over time. However, there was a noticeable increase of the land area destined for farming with the organic method. The steady increase of the area of arable lands in organic agriculture and their flexible utilisation structure are the agricultural sector response to the unsatisfied demand for organic products. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Bibliografia
 • Borysiuk W., Próba kwantyfikacji stopnia zmian struktury polskiego przemysłu w okresie 1950-1970, "Gospodarka Planowa" 1973, nr 5.
 • Carter A.P., Structural Changes in the American Economy, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1970.
 • Chomątowski S., Sokołowski A., Taksonomia struktur, "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 2.
 • Głębocki B., Przemiany struktury agrarnej Polski w latach 1990-1997, (w:) Parysek, J., Rogacki H. (red.), Przemiany społeczno-gospodarcze Polski lat dziewięćdziesiątych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1998.
 • Kamiński W., Główne kierunki przemian struktury przestrzennej rolnictwa w okresie 1990-1995 oraz budowa prognoz krótko- i średnioterminowych (synteza badań), (w:) Stasiak A., Zgliński W., Wpływ przekształceń strukturalnych rolnictwa na zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej, IGiPZ PAN, Warszawa 1997.
 • Kukuła K., O pewnych miernikach zmian struktury, Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Naukowych O/PAN w Krakowie 1973.
 • Kukuła K., Przestrzenne aspekty zmienności struktur ekonomicznych, Sprawozdanie z posiedzeń Komisji Naukowych O/PAN w Krakowie 1974.
 • Kukuła K., Propozycja w zakresie pewnych miar dynamiki struktury, "Przegląd Statystyczny" 1975, z. 3.
 • Kukuła K., Statystyczne metody analizy struktur ekonomicznych, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1996.
 • Kukuła K., Z problematyki badań nad strukturą agrarną w Polsce w ujęciu przestrzennym, "Acta Scientarum Polonorum - Oeconomia" 2007, nr 6 (4).
 • Linneman H., An Econometric Study of International Trade Flows, North Holland Publ. Co., Amsterdam 1966.
 • Małuszyńska E., Regionalne zróżnicowanie zmienności struktur gospodarczych, "Zeszyty Naukowe AE Poznań", seria II: prace habilitacyjne, 1993, z. 132.
 • Nietupski T., Przebudowa struktury agrarnej w Polsce. Potrzeby i możliwości, (w:) Kożuch B. (red.), Ekonomika i polityka rolna w procesie transformacji gospodarki, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1996.
 • Rutkowski J., Podobieństwo struktur i zmiany strukturalne - zagadnienia kwantyfikacji, "Wiadomości Statystyczne" 1981, nr 8.
 • Strahl D. (red.), Taksonomia struktur w badaniach regionalnych, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 • Vielrose E., Rozkład dochodów według wielkości, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1960.
 • Wydymus S., Analiza porównawcza struktur gospodarczych, (w:) Zeliaś A. (red.), Metody statystyki międzynarodowej, PWE, Warszawa 1988.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334071

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.