PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2001 | nr 1-4 | 99--117
Tytuł artykułu

Bezrobocie a zmiany w strukturze społeczeństwa polskiego w latach dziewięćdziesiątych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Bezrobocie w Polsce jest ostrą kwestią społeczną, czyli zjawiskiem społecznym, którego skala zagraża normalnemu funkcjonowaniu społeczeństwa. W Polsce już w okresie międzywojennym zaczęto traktować bezrobocie jako ważną kwestię społeczną i nowe kryterium zróżnicowania społecznego. Na bezrobocie jako problem niezmiernie doniosły z punktu ogólnospołecznego wskazywał między innymi . Krzywicki w "Pamiętnikach bezrobotnych" pisząc: "tam wśród tych tłumów odsuniętych od jedynego źródła utrzymania jakim, jest praca, z konieczności narasta jakiś osad stanów uczuciowych, dotychczas nieznanych wcale, albo nieznanych w takim napięciu. Kiełkują tam poglądy mocno zabarwione niezadowoleniem, a nieraz i chęcią odwetu. I właśnie to oddziaływanie zastoju na umysły ludzkie, to rzeźbienie przezeń z potulnego człowieka - zgorzkniałego malkontenta, to kiełkowanie tu i ówdzie możliwości jakiegoś odruchu zbiorowego jest sprawą niezmiernie doniosłą z punktu ogólnospołecznego". Bezrobocie jako ważna kwestia społeczna w Polsce powróciło z początkiem lat 90. wraz ze zmianami społeczno-ekonomicznymi zapoczątkowanymi w 1989 roku. uniemożliwia ono zaspokajanie potrzeb ogromnej części społeczeństwa, stwarzając krytyczne sytuacje w życiu jednostek i ich rodzin. Jest zatem stanem deprywacji masowej i wielorakiej.
Rocznik
Numer
Strony
99--117
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Auleytner J., Polityka społeczna pomiędzy ideą a działaniem, UW, Warszawa 1994.
 • Krzywicki L., Wstęp do Pamiętników bezrobotnych, IGS, Warszawa 1933.
 • Danecki J., Ubóstwo jako kwestia społeczna we współczesnej Polsce. Komentarz, [w:] Polska bieda II. Kryteria. Ocena. Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa 1997.
 • Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1974.
 • Rybicki P., Struktura społecznego świata. Studia z teorii społecznej, PWN, Warszawa 1979.
 • Minkiewicz A., Więź społeczna jako szczególna kategoria polityki społecznej, SGH, Warszawa 1991.
 • Goodman N., Wstęp do socjologii, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Ossowski S., O strukturze społecznej, PWE, Warszawa 1982.
 • Gilejko L., Zmiany w strukturze społecznej - dylematy granic zróżnicowania, [w:] Polityka społeczna: Globalna i lokalna - tezy referatów na konferencję z okazji 40-lecia reaktywowania i 76-lecia utworzenia IGS, SGH, Warszawa 1997.
 • Gilejko L., Główne tendencje i niektóre mechanizmy zmian w strukturze społeczeństwa polskiego, [w:] Studia nad zmianami w strukturze społeczeństwa polskiego (lata 90.), red. L. Gilejko, SGH, Warszawa 2001.
 • Turowski J., Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 • Wnuk-Lipiński E., Demokratyczna rekonstrukcja - z socjologii radykalnej zmiany społecznej, PWN, Warszawa 1996.
 • Beskid L., O materialnym rozwarstwieniu społeczeństwa polskiego, [w:] Jak żyją Polacy, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 2000.
 • Kowalik T., Transformacja a system docelowy, IRSS, Warszawa 1997.
 • Beskid L., Zmiany w życiu Polaków w gospodarce rynkowej, IFiS PAN, Warszawa 1997.
 • Zaborowski W., Stara i nowa struktura społeczna - aktorzy zmian, [w:] Aktorzy i klienci transformacji. Polacy'95, red. A. Adamski, IFiS, Warszawa 1998.
 • Tarkowska E., Zróżnicowanie biedy: wiek i płeć, [w:] Jak żyją Polacy, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 2000.
 • Błędowski P., Zjawisko ubóstwa w rodzinach bezrobotnych i świadczeniobiorców pomocy społecznej - ogólna charakterystyka, [w:] Kwestie bezrobocia i ubóstwa w świetle badań w wybranych środowiskach lokalnych 1992-1997, SGH, Warszawa 1998.
 • Tarkowska E., Wiejska bieda i dzieci, [w:] Węzłowe kwestie społeczne wsi polskiej u progu XXI wieku, red. K. Gorlach, A.M. Pyrć, UJ, Kraków 2000.
 • Rutkowski J.J., Welfare and the Labor Market in Poland. Social Policy during Economic Transition, The World Bank, Washington DC 1998.
 • Kabaj M., Program przeciwdziałania ubóstwu i bezrobociu, IPiSS, Warszawa 2000.
 • Gardawski J., Uwagi o strukturze klasowej społeczeństwa polskiego, [w:] Studia nad zmianami w strukturze społeczeństwa polskiego (lata 90.), red. L. Gilejko, SGH, Warszawa 2001.
 • Gardawski J., Robotnicy - miejsce w strukturze społecznej, [w:] Studia nad zmianami w strukturze społeczeństwa polskiego (lata 90.), red. L. Gilejko, SGH, Warszawa 2001.
 • Jarosz M., Potomkowie biedaków zostaną biedakami, "Przegląd", 19 listopada 2001.
 • Domański H., Mobilność i hierarchie stratyfikacyjne, [w:] Elementy nowego ładu, red. H. Domański, A. Rychard, IFiS, Warszawa 1997.
 • Wesołowski W., Procesy klasotwórcze w teoretycznej perspektywie, "Studia Socjologiczne" 1994, nr 1.
 • Słomczyński K.M., Janicka K., Mach B., Zaborowski W., Struktura społeczna a osobowość. Psychologiczne funkcjonowanie jednostki w warunkach zmiany społecznej, IFiS PAN, Warszawa 1996.
 • Kozyr-Kowalski, S., Klasy, stany, quasi-klasy i podklasy społeczeństwa polskiego, [w:] Ludzie i instytucje. Stawanie się ładu społecznego. Pamiętnik IX Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego, PTS, Lublin 1992.
 • Domański H., Rychard A., Wprowadzenie. Dekompozycja - chaos - procesy strukturyzacji, [w:] Elementy nowego ładu, red. H. Domański, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 1997.
 • Gardawski J., Uwagi o strukturze klasowej społeczeństwa polskiego, [w:] Gospodarka rynkowa a polityka społeczna w Polsce - wyzwania XXI wieku, SGH, Warszawa 1998.
 • Domański H., Społeczeństwa klasy średniej, IFiS PAN, Warszawa 1994.
 • Markowski D., Klasyczne koncepcje struktury społecznej a polskie realia, [w:] Struktura społeczna. Rynek pracy. Bezrobocie, red. M. Malikowski, D. Markowski, Rzeszów 1996.
 • Wódz K., Under class w starych dzielnicach przemysłowych miast Górnego Śląska, [w:] Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, t. I. Miasto, red. I. Machaj, J. Styka, Lublin 1994.
 • Kowalik T., Polska w świecie cywilizacji nierówności, [w:] Idee a urządzanie świata społecznego (księga jubileuszowa dla J. Szackiego), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999.
 • Wnuk-Lipiński E., Demokracja i rekonstrukcja. Z socjologii radykalnej zmiany społecznej, ISP PAN Warszawa 1996.
 • Jawłowska A., Kultura w okresie przełomu lat 90. [w:] Do i od socjalizmu, red. A. Siciński, IFiS PAN, Warszawa 1998.
 • Palska H., Czy nowe style życia Polaków? Wybrane wymiary stylu życia "ludzi sukcesu", [w:] Jak żyją Polacy, red. H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard, IFiS PAN, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334079

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.