PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 344 Rachunkowość a controlling | 213--220
Tytuł artykułu

Aktywowanie kosztów w bilansie a wiarygodność informacji sprawozdawczej

Warianty tytułu
Activating Costs in the Balance Sheet and Reliability of the Information Reporting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koszty są podstawową kategorią ekonomiczną, ściśle związaną z istotą prowadzenia działalności gospodarczej. Osiąganie założonych celów (wytwarzanie, sprzedaż wyrobów, usług) wymaga zużywania różnych czynników wytwórczych. Zaangażowanie to przyjmuje formę nakładów pracy żywej, nakładów środków trwałych oraz nakładów materiałowych. Ich ponoszenie jest nieodzowne. Mimo to w literaturze przedmiotu występuje brak jednolitej definicji kosztów. Ich pomiar ma wpływ na wynik finansowy jednostki. Część kosztów zgodnie z nadrzędnymi zasadami rachunkowości może być aktywowana w bilansie. Powoduje to, iż wynik finansowy jednostki jest wyższy, a wskaźniki rentowności lepsze. Celem poniższego artykułu jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania: czy kategoria kosztu jest dostatecznie zdefiniowana w polskich regulacjach prawnych oraz czy aktywowanie kosztów w bilansie nie powoduje obniżenia wiarygodności informacji sprawozdawczej?(abstrakt oryginalny)
EN
Costs are a basic economic category. They are closely related to the core bussienes. Achieving the goals (production, sales of products and services) requires the consumption of a variety of factors. This involvement takes the form of living labor, capital assets and investments in materials. Nevertheless, in the literature there is no uniform definition of costs. The measure has an impact on the financial result. Part of the cost in accordance with the overarching principles of accounting can be activated in the balance sheet. The result is that the financial result is higher and profitability rates better. The purpose of this article is to attempt to answer the question: whether the cost category is sufficiently definited in the Polish legal reulations and whether the activated costs in the balace sheet does not reduce the reliability of the information reporting.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Dobija M., 1997, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa, s. 25.
  • Drucker P., 1976, Skuteczne zarządzanie, PWE, Warszawa, s. 39.
  • Frendzel M., 2011, Przedmiot pomiaru wartości dla potrzeb sprawozdawczości finansowej w kontekście podejścia bilansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 61(117), Warszawa, s. 6-7.
  • Jaruga A.A. (red), 2002, Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, C.H. Beck, Warszawa, s.17.
  • Jarugowa A., Malc W., Sawicki K., 1983, Rachunek kosztów, PWE, Warszawa, s.12.
  • Gierusz J., 2005, Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk, s. 44.
  • Lachowicz J., 1932, Podstawy teorji buchalterji, Wilno, s. 32.
  • Micherda B., 2003, Rachunkowość w kreowaniu wiarygodnego obrazu działalności gospodarczej dla menedżera, [w:] Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie podnoszenia kwalifikacji kadry menedżerskiej, AE Kraków, s. 466.
  • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU nr 121, poz. 591 ze zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334113

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.