PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 12 | nr 3 | 139--154
Tytuł artykułu

Assessment of the Economic Cohesion of the Lubelskie Voivodship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ocena spójności gospodarczej województwa lubelskiego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy zaprezentowano badania prowadzące do odtworzenia składu materiałów cementowych, z zastosowaniem bilansów zgodnych z prawem zachowania masy i wykorzystaniem analizy chemicznej technikami klasycznymi wg normy PN-EN 196-2:2006; Metody badania cementu - Część 2: Analiza chemiczna cement, oraz metodą fluoroscencyjnej spektroskopii rentgenowskiej (XRF). Skład substratowy, w sposób szacunkowy obliczono na podstawie metody polegającej na: wyznaczeniu w substratach i produkcie (w betonie) składu tlenkowego chemicznych makroskładników, sporządzeniu równań bilansowych dla poszczególnych tlenków w substratach i produktach; ułożeniu układów równań z dwoma niewiadomymi dla zapraw (ilość cementu i piasku), i dla betonu z trzema niewiadomymi (ilość cementu, piasku i kruszywa grubego); rozwiązaniu wszystkich możliwych kombinacji równań z wykorzystaniem programu komputerowego. Wyniki końcowe były średnią arytmetyczną wszystkich możliwych rozwiązań, spełniających warunki brzegowe. Zastosowany sposób odtwarzania składu okazał się bliski składu rzeczywistego (maksymalne różnice ok. 3%). (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses testing of cement-based materials with the application of chemical analyses as well as of classical techniques according to the Polish standards: PN-EN 196-2:2006: "Methods for cement testing - Part 2: Chemical analysis of cement" and PN-EN 1744-1 "Tests for chemical properties of aggregates. Chemical analysis". The obtained testing results have been verified by means of instrumental methods using X-ray fluorescence spectroscopy (XRF) for materials with certified reference samples. In other cases interpolation techniques have been applied. Estimated substrate composition of the produced cement-based materials has been calculated based on the material balance using a computer program. Final results have been calculated as an arithmetic mean of all possible solutions that meet boundary conditions. Joint application of both the mentioned methods to reconstitute substrate composition of cement-based materials has yielded results that approach the originally applied real composition at the maximum difference of a few percent. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Tom
12
Numer
Strony
139--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland
 • University of Management and Administration in Zamość, Poland
 • University of Management and Administration in Zamość, Poland
 • University of Management and Administration in Zamość, Poland
Bibliografia
 • Arellano, M., and O. Bover. 1995. "Another Look at the Instrumental Variable Estimation of Error-Components Models." Journal of Econometrics no. 68 (1):29-51. doi: 10.1016/0304-4076(94)01642-D.
 • Bal-Domańska, B. 2011. "Ekonometryczna identyfikacja 𝛽 konwergencji regionów szczebla NUTS 2 Państw Unii Europejskiej." Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica (253):9-23.
 • Barro, R.J. 1991. "Economic-Growth in a Cross-Section of Countries." Quarterly Journal of Economics no. 106 (2):407-443. doi: 10.2307/2937943.
 • Barro, R.J., and X. Salaimartin. 1992. "Convergence." Journal of Political Economy no. 100 (2):223-251. doi: 10.1086/261816.
 • Baumol, W.J. 1986. "Productivity Growth, Convergence, and Welfare - What the Long-Run Data Show." American Economic Review no. 76 (5):1072-1085.
 • Blundell, R., and S. Bonds. 1998. "Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models." Journal of Econometrics no. 87 (1):115-143. doi: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8.
 • Cierpiał-Wolan, M., and M. Jeznach. 2014. "Szybkie szacunki PKB a jakość i wiarygodność danych." Wiadomości Statystyczne no. 59 (2):1-16.
 • Dańska-Borsiak, B. 2011. "Konwergencja czy dywergencja polskich województw? Zastosowanie dynamicznych modeli panelowych." Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica (253):41-54.
 • Duro, J.A. 2004. Regional Income Inequalities in Europe: An Updated Measurement and Some Decomposition Results. Universitat Autonoma de Barcelona, Document de Treball [working papers] (04.11): 1-44, http://www.ecap.uab.es/repec/doc/wpdea0411.pdf.
 • Hajduga, P. 2014. "Strategiczne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 w kontekście programowania polityki spójności na lata 2014-2020." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 12 (2):65-72.
 • Hansen, L.P. 1982. "Large Sample Properties of Generalized-Method of Moments Estimators." Econometrica no. 50 (4):1029-1054. doi: 10.2307/1912775.
 • Herbst, M., and P. Wójcik. 2012. "Wzrost gospodarczy i dywergencja poziomów dochodu w polskich podregionach - niektóre determinanty i efekty przestrzenne." Ekonomista (2):175-201.
 • Jóźwik, B. 2012. "Economic Convergence in the Regions of the European Union Member States of Central and Eastern Europe." Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej no. 10 (6):79-98.
 • Jóźwik, B., and H. Ponikowski. 2014. Real Convergence, Economic Crises and EU Cohesion Policy. Paper read at 2014 Cambridge Business & Economics Conference (CBEC), 2014.07.1-2, at Cambridge, UK.
 • Kawałko, B. 2009. "Nowy model formułowania strategii rozwoju województwa lubelskiego wobec wyzwań polityki spójności unii europejskiej po 2013 roku." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 2 (16):29-54.
 • Kliber, P. 2007. "Ekonometryczna analiza konwergencji regionów Polski metodami panelowymi." Studia Regionalne i Lokalne no. 1 (27):74-87.
 • Kormendi, R.C., and P.G. Meguire. 1985. "Macroeconomic Determinants of Growth - Cross-Country Evidence." Journal of Monetary Economics no. 16 (2):141-163. doi: 10.1016/0304-3932(85)90027-3.
 • Kowerski, M. 2003. "Podział województwa lubelskiego na podregiony typu NUTS 3 w świetle doświadczeń Unii Europejskiej." Barometr Regionalny no. 3:13-20.
 • Kowerski, M. 2013. "The Economic Sentiment Index as a Tool of Estimation of the Growth Rate of GDP in Regions. An Example of the Lubelskie Voivodship." Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy no. 11 (1):57-63.
 • Kufel, T. 2011. Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. 3rd ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kusideł, E. 2013a. Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kusideł, E. 2013b. "Prognozy konwergencji gospodarczej województw Polski do roku 2020." Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (285):55-64.
 • Kutan, A.M., and T.M. Yigit. 2004. "Nominal and Real Stochastic Convergence of Transition Economies." Journal of Comparative Economics no. 32 (1):23-36. doi: 10.1016/j.jce.2003.09.008.
 • Maddala, G.S. 2006. Ekonometria. Translated by M. Gruszczyński, E. Tomczyk and B. Witkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Mankiw, N.G., D. Romer, and D.N. Weil. 1992. "A Contribution to the Empirics of Economic-Growth." Quarterly Journal of Economics no. 107 (2):407-437. doi: 10.2307/2118477.
 • Markowska-Przybyła, U. 2010. "Konwergencja regionalna w Polsce w latach 1999-2007." Gospodarka Narodowa (11/12):86-110.
 • Martin, P. 2005. "The Geography of Inequalities in Europe." Swedish Economic Policy Review (12):83-108.
 • Mátyás, L.s., and P. Sevestre. 2008. The Econometrics of Panel Data. Fundamentals and Recent Developments in Theory and Practice. 3 ed, Advanced Studies in Theoretical and Applied Econometrics. New York: Springer.
 • Mazur, M. 2014. "Wschód starzeje się. Rozmowa tygodnia z prof. dr hab. Krystyną Iglicko-Okólską, demografem, rektorem Uczelni Łazarskiego w Warszawie." Tygodnik Zamojski, 2014.12.10-16, 2.
 • Modranka, E. 2012. "Zastosowanie modeli panelowych w analizie warunkowej konwergencji typu 𝛽 z uwzględnieniem zależności przestrzennych." Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych/Szkoła Główna Handlowa (26):61-72.
 • Nakamura, H. 2001. "An Empirical Reexamination of the Solow Growth Model." Journal of the Japanese and International Economies no. 15 (3):323-340. doi: 10.1006/jjie.2001.0471.
 • Próchniak, M. 2006. "Realna konwergencja typu beta (𝛽) i sigma (𝜎) w świetle badań empirycznych." Zeszyty Naukowe/Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej (20):74-91.
 • Próchniak, M. 2011. "Realna konwergencja w krajach Unii Europejskiej: Próba szacunków funkcji produkcji." Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego/Szkoła Główna Handlowa (87):165-196.
 • Sala-i-Martin, X.X. 1990. On Growth and States, Harvard University, Cambridge.
 • Sala-i-Martin, X.X. 1996. "Regional Cohesion: Evidence and Theories of Regional Growth and Convergence." European Economic Review no. 40 (6):1325-1352. doi: 10.1016/0014-2921(95)00029-1.
 • Sawicz, B. n.d. Real Convergence of the Central and Eastern European Regions and the European Union? Biuletyn Europy Środkowej i Wschodniej - Puls Regionu (5): 19-34, http://csm.org.pl/pl/biuletyn-europy-srodkowej-i-wschodniej.
 • Tkaczyński, J.W., and M. Świstak. 2013. Encyklopedia polityki regionalnej i funduszy europejskich, Unia Europejska. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Wawrowski, Ł. 2014. "Wykorzystanie metod statystyki małych obszarów do tworzenia map ubóstwa w Polsce." Wiadomości Statystyczne no. 59 (9):46-56.
 • Williamson, J.G. 1965. "Regional Inequality and the Process of National-Development - a Description of the Patterns." Economic Development and Cultural Change no. 13 (4):1-84. Doi 10.1086/450136.
 • Wooldridge, J.M. 2002. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. Cambridge, MA: MIT Press.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334125

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.