PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 301 Future of Finance. Część III. Przyszłość finansów rynku kapitałowego | 51--66
Tytuł artykułu

Strategie przychodowości majątku obrotowego przemysłowych spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Strategies of Productivity of Current Assets in Industrial Public Companies Listed on The Stock Exchange In Warsaw
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przychodowość majątku obrotowego jest istotną miarą z punktu widzenia podejmowania, realizacji i kontrolowania operacyjnych decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie. Odzwierciedla ona powstałe ilościowe i wartościowe efekty procesu produkcji i sprzedaży, przypadające na jednostkę pieniężną posiadanych aktywów obrotowych przedsiębiorstwa. Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie wyników badań empirycznych nad zróżnicowaniem czynników kształtujących przychodowość majątku obrotowego giełdowych spółek akcyjnych. Do czynników tych zakwalifikowano: przychodowość kosztów, kosztochłonność kapitału obrotowego netto oraz strukturę majątku obrotowego. Dla celów badawczych pracy sformułowana została jednocześnie hipoteza badawcza twierdząca, iż w przemysłowych spółkach giełdowych realizowane są głównie strategie wysokiej przychodowości majątku obrotowego. Badaniom empirycznym poddano spółki kapitałowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2007-2011, które zostały zakwalifikowane do grupy przedsiębiorstw przemysłu metalowego oraz przemysłu spożywczego. Badania empiryczne wykazały, iż zarówno w przypadku spółek giełdowych zaliczanych do grona przedsiębiorstw przemysłu metalowego, jak spółek zaszeregowanych do grona przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, w przeważającym stopniu odnotować można było pierwszeństwo stosowania konserwatywnych strategii przychodowości majątku obrotowego. W analizowanym horyzoncie nie występowały także typowe, jednokierunkowe zmiany wielkości czynników kształtujących przychodowość majątku obrotowego. Wydaje się jednak, iż przedstawione wyniki badań nie mogą spełniać warunku generalizacji. Powinny być one poszerzone w oparciu o szersze spektrum przedsiębiorstw sektora przemysłu oraz w odniesieniu do dłuższego okresu badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The dimension of revenues from current assets is an important measure in terms of making, implementation and monitoring of operational business decisions in the enterprise. It reflects the volume and value of the resulting effects of the production and sales per unit of money invested in current assets held by company. The main objective of this paper is to present the results of empirical research on differences in factors affecting revenues from current assets of public limited companies. These factors were enrolled as: cost productivity, cost effectiveness of net working capital and the structure of current assets. For the purpose of research it has been formulated hypothesis claiming, that industrial companies mainly implemented strategies of high revenues from current assets. Empirical research were conducted among companies quoted on the Stock Exchange in Warsaw in 2007-2011 and classified into a group of companies operating in: the metal industry and the food industry. Empirical studies show that both in the case of industrial companies belonging to the group of companies operating in the metal, as companies classified in the group of food industry, predominantly it could be noted the priority of using of conservative strategy of revenues from current assets. In the projection horizon there were not also typical, one-way changes in the size of the factors influencing the revenues from current assets. However it seems, that presented research results may not fulfill the conditions of generalization and should be extended on the basis of a wider spectrum of industrial companies, as well as in relation to longer period of research. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Duraj J., 2000, Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Gabrusewicz W., Remlein M., 2011, Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane, PWE, Warszawa.
 • Hand David J., 2005, Eksploracja danych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Leahigh D. J., 1999, Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa.
 • Sierpińska M., Nesterak J., 1996, Strategie finansowania majątku obrotowego przedsiębiorstw, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Sierpińska M., Jachna T., 2003, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Słowik D., 2010, Strategie zarządzania kapitałem obrotowym a rentowność wybranych przedsiębiorstw branży budowlanej, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae", nr 2, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
 • Szymańska E., 2010, Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, [w:] Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 97, z. 2, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 • Szymański P., 2007, Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Petros, Łódź.
 • Townley B., 2005, Critical views of performance measurement, [w:] Encyclopedia of Social Measurement, vol. 1, Elsevier, London-Amsterdam.
 • Wasilewski M., Zabolotny S., 2009, Sytuacja finansowa przedsiębiorstw o odmiennych strategiach zarządzania kapitałem obrotowym, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 78, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334149

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.