PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 301 Future of Finance. Część III. Przyszłość finansów rynku kapitałowego | 79--88
Tytuł artykułu

Demonopolizacja regionalnej pozycji giełd papierów wartościowych i jej konsekwencje

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Demonopolisation Regional Position of Stock Exchanges and Its Consequences
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza przemian w zakresie demonopolizacji regionalnej pozycji giełd papierów wartościowych oraz konsekwencji zaistniałych zmian. Jako hipotezę badawczą przyjęto, iż zmiany w otoczeniu prawnym i technicznym uwarunkowały demonopolizację regionalnej pozycji giełd oraz dalsze konsekwencje o charakterze mikro i makroekonomicznym. W celu weryfikacji hipotez, jako bazę źródłową wykorzystano studia literaturowe, które pozwoliły zapoznać się z kluczowymi problemami teoretycznymi i zaprezentować istotę problematyki związanej ze zjawiskiem demonopolizacji giełd papierów wartościowych. W artykule wykorzystano analizę przyczynowo-skutkową dla przedstawienia procesu przekształcania dotychczasowej roli (regionalnej) giełdy i towarzyszących efektów oraz analizę logiczną polegającą na poszukiwaniu logicznych relacji między przyczynami i konsekwencjami tych zmian. Przeprowadzona analiza dała podstawy do weryfikacji hipotezy, iż na skutek zmian prawnych związanych z liberalizacją funkcjonowania giełd oraz przemian technologicznych, giełdy papierów wartościowych utraciły swą dotychczasową pozycję. W konsekwencji, aby być konkurencyjnymi, rozpoczęły procesy elektronizacji obrotu, dezintermediacji i demutualizacji, porozumień i konsolidacji. Zjawiska te są stosunkowo nowe, rozpoczęły się pod koniec XX w. i stanowią nowe wyzwanie dla teoretyków i praktyków finansów. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyze changes in the framework of regional position demonopolisation of stock exchanges and the consequences of those changes. Research hypothesis assumes that changes in the legal and technical surroundings have conditioned process of demonopolisation regional position of stock exchanges and further micro and macro consequences. In order to verify the hypotheses, literature studies are used as a base source. They allow to recognize theoretical problems and to present the essence of the theoretical issues related to the phenomenon of demonopolisation of stock exchanges. A cause-effect analyze is used to present transformation process of the current role (regional) of stock exchanges and the associated effects as well as logical analyze involving research of the logical relationship between the causes and consequences of these changes. Based on the performed analyze, the hypothesis that due to legislative changes related to the liberalization of the functioning of stock markets and technological change, the stock exchanges lost their monopolistic position, was confirmed. Consequently, in order to be competitive, they began of processes: electronisation trading, disintermediation and demutualization, cooperation and consolidation. This phenomenon is relatively new, started at the end of the twentieth century and represent a new challenge for theorists and practitioners of finance. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Śląska
Bibliografia
 • Chesini G., 2007, From Demutualization to Globalisation: New Challenges for Stock Exchanges, "International Review of Business Research Papers", November, vol. 3, no. 5.
 • Di Noia C.,1999, The Stock-Exchange Industry: Network Effects, Implicit Mergers, And Corporate Governance, Quaderni Di Finanza, Studi E Ricerche, N. 33 - Marzo, [za:] American Securities Exchange Act (Fragment 3.a.1).
 • Dyrektywa 93/22/EWG Rady Wspólnoty Europejskiej z 10 maja 1993 r. w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 141, 11.06.1993.
 • Gorczyńska A., 2011, Nowe technologie a kryzys finansowy - próba identyfikacji zależności, "Studia i Prace Kolegium Finansów i Zarządzania SGH", nr 109, Warszawa.
 • Gorczyńska-Dybek A., 2012, Organizacja giełdy papierów wartościowych jako przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 8.
 • Gorham M., 2011, The long, promising evolution of screen-based trading, "FOCUS, The monthly newsletter of regulated exchanges, with key market figures", July, no. 221.
 • http://www.fese.be/_lib/files/EUROPEAN_EXCHANGE_REPORT_2009_FV.pdf [data dostępu: 30.06.2013].
 • http://www.mifid.com.pl [data dostępu: 30.06.2013].
 • Kachniewski M., 2007, Rynki finansowe w Unii Europejskiej - dalsza integracja czy dezintegracja?, [w:] Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, NBP, marzec.
 • Pagano M., Roell A., 1990, Trading Systems in European Stock Markets: Current Performance and Policy Options, "Economic Policy", April, no. 10.
 • Ramos S. B., 2003, Competition Between Stock Exchanges: A Survey, "Research Paper No. 77", HEC - University of Lausanne, FAME and CEMAF/ISCTE, February.
 • Sławiński A., 2006, Rynki finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Stoll H. R., 2008, Future of Securities Markets: Competition or Consolidation?, "Financial Analysts Journal", Nov/Dec, vol. 64, Charlottesville.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.