PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | z. 1 (11) | 199--212
Tytuł artykułu

Działania publicznych służb zatrudnienia aglomeracji poznańskiej na rzecz osób niepełnosprawnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activity of Public Employment Services in the Poznan Agglomeration for the Benefit of the Disabled Persons
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest prezentacja działań podejmowanych na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych zamieszkujących powiat poznański i Miasto Poznań w latach 2002-2007. Materiał uwzględnia również strukturę wykształcenia i zamieszkania osób niepełnosprawnych na terenie powiatu poznańskiego i Miasta Poznania, a ponadto obrazuje, jak kształtowały się wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych w badanym okresie. Na tym tle zostały przeanalizowane konkretne działania, zrealizowane w celu poprawy sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz środki finansowe jakie przeznaczono na ten cel w ramach całej aktywnej polityki rynku pracy prowadzonej w aglomeracji poznańskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
In 2002-2007 public employment services enlarged the range of service offers within the frames of active policy of labour market for handicapped persons living in the city of Poznań and the poviat (commune). The attempt was successful despite permanent and not very high expenditure on solving the handicapped persons' problems. Simultaneously there was an observable increase of expenditure on the whole active policy of Poznań agglomeration labour market. Owing to the law changes a lot of positive progress was achieved which introduced professional activation of handicapped people in the forms inaccessible to this group of citizens so far. It should be mentioned here that it came about also thanks to undertakings cofinanced with European funds, alongside with the assistance of private and non-governmental institutions. A constant ratio of the handicapped persons' employment as well as slightly changeable number of handicapped persons registered at Poznań District Work Office, prove that the present situation does not develop in handicapped youth the necessary skills to actively search work, and it strengthens attitudes of professional passivity. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
199--212
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bratkowski J., 2007 a. Działalność Powiatowych Urzędów Pracy a aktywizacja zawodowa młodych osób niepełnosprawnych. W: Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia. Red. E. Giermanowska. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 159.
 • Bartkowski J., 2007 b. Młodzi niepełnosprawni, a instytucje i struktury wsparcia. W: Młodzi niepełnosprawni o sobie: rodzina, edukacja, praca. Red. E. Giermanowska. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 221.
 • Deklaracja Praw Osób Niepełnosprawnych. http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/7720.
 • Dyrektywa 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. 2000. Dz. Urz. WE, L 303.
 • Gałęziak J., 2004. Sprawni w pracy - zatrudnienie osób niepełnosprawnych w politykach Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich. Stowarzyszenie Integracja, Warszawa.
 • Jarmołowicz W., Knapińska M., 2005. Polityka państwa na rynku pracy w warunkach transformacji i integracji gospodarczej. Wyd. AE, Poznań.
 • Konwencja Nr 159 z dnia 20 czerwca 1983 r. dotycząca rehabilitacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 2005. Dz. U. Nr 43, poz. 412.
 • Kornberger-Sokołowska E., 2004. Uwagi na temat nowych regulacji prawnych dotyczących dochodów i przychodów budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny 9.
 • Kwiatkowska W., Leszczyński M., 1998. Aktywne formy ograniczania bezrobocia - ogólna charakterystyka i nakłady finansowe. W: Przepływy siły roboczej a efekty aktywnej polityki państwa na rynku pracy w Polsce. Red. E. Kwiatkowski. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 49.
 • Raport Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu - Rynek Pracy w Poznaniu i Powiecie Poznańskim w 2006 r. 2007. www.pup.poznan.pl.
 • Raport Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu - Rynek Pracy w Poznaniu i Powiecie Poznańskim w 2007 r. 2008. www.pup.poznan.pl.
 • Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych nr 61/106 z dnia 13 grudnia 2006 r. www.un.org.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006. 2004. Dz. U. Nr 166, poz. 1743.
 • Talaga R., 2008 a. Aktywna polityka zatrudnienia w aglomeracji poznańskiej w latach 2002-2006. Ruch Prawn. Ekon. Socjol. 70, 1, 153-170.
 • Talaga R., 2008 b. Rynek pracy osób niepełnosprawnych w aglomeracji poznańskiej. W: Koncepcje oraz czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego w warunkach funkcjonowania w strukturach zintegrowanej Europy. Red. J. Olszewski, M. Słodowa-Hełpa. Wyd. Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu, Poznań, 391-406.
 • Turczyk A., 2007, Niepełnosprawni warci Poznania. W: Młodzi niepełnosprawni - aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia. Red. E. Giermanowska. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, 296.
 • Uchwała Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. - Karta Praw Osób Niepełnosprawnych. M.P. Nr 50, poz. 475.
 • Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. 2001. Dz. U. Nr 122, poz. 1325.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. 2003. Dz. U. Nr 58, poz. 514, z późniejszymi zmianami.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2008 a. Dz. U. Nr 69, poz. 415.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 2008 b. Dz. U. Nr 14, poz. 92.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334173

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.