PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3 | nr 2 | 49--66
Tytuł artykułu

The Imperative of Sustainable Growth and Reporting Integration : the Fourth Era in the Corporate Reporting development

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Imperatyw zrównoważonego rozwoju i integracji sprawozdań : czwarta era w rozwoju sprawozdawczości przedsiębiorstw
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie głosu w ważnej dyskusji na temat dalszego rozwoju standardów raportowania dokonań przedsiębiorstw, które to standardy daleko wykraczają poza standardy sprawozdawczości finansowej. W tym tekście, który jest drugą (z dwóch) częścią powiązanych rozważań, problem nowego trendu w sprawozdawczości przedsiębiorstw podejmuje się przede wszystkim z dwóch powodów, aby: (1) wskazać na zasadność wspólnego określania przez nauki ekonomiczne osi, wokół której powinno następować raportowanie dokonań przedsiębiorstw (organizacji), (2) wobec obserwowanej różnorodności rozumienia kategorii wartość uzmysłowić, że o kompatybilności różnych elementów sprawozdawczości przedsiębiorstwa i o jego przydatności dla szerokiego grona interesariuszy przesądza jednoznaczność rozumienia kategorii w tych elementach występujących. Celem tekstu jest także pokazanie jakościowego skoku w obszarze raportowania dokonań przedsiębiorstwa, który to skok następuje wobec skoncentrowania uwagi na tych ogniwach przedsiębiorstwa, dzięki którym - przy jednoczesnym imperatywie zrównoważonego rozwoju - następuje tworzenie wartości. To stanowi grunt dla krystalizowania się ery czwartej. (abstrakt oryginalny)
EN
This article is aimed at the presentation of an opinion in the important discussion about the further development of corporate performance reporting standards, which go far beyond the standards of financial reporting. This text, which is the second part of a two-part analysis, refers to the problem of a new trend of corporate reporting primarily for two reasons: (1) to point to the legitimacy of the joint determination by economic sciences of the axis around which reporting on corporate (organisation) performance should revolve, (2) in view of the variety of perceptions of value, to make everybody aware that different elements of corporate reporting should be compatible and that its usefulness for a wide range of stakeholders is predetermined by the explicitness of perception of the categories which are present in these elements. The present article is also aimed at the presentation of a qualitative surge of corporate performance reporting which is being made as a result of the focus on these corporate aspects thanks to which - with the simultaneous imperative of sustainable growth - value is created. This is the reason for the emergence of the fourth era. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
49--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Biomasa.org (2014), http://www.biomasa.org/index.php?d=artykul&kat=27&art=19 (accessed: 21.01.2014).
 • Global Reporting Initiative (2014), http://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx (accessed: 21.01.2014).
 • Integrated Reporting <IR> (2014), http://www.theiirc.org/about/ (accessed: 21.01.2014).
 • International Standard on Assurance Engagements 3000, ISAE 3000 (2012), http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/B005%202012%20IAASB%20Handbook%20ISAE%203000.pdf (accessed 25.01.2014).
 • Kaplan R. S., Norton D. P. (2001). Transforming the Balanced Scorecard from performance measurement to strategic management. Part I. Accounting Horizons, March 2001, vol. 15, no. 1. http://dx.doi.org/10.2308/acch.2001.15.2.147.
 • Karmańska A. (2009), Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej (Economic value in the accounting information system), Difin, Warsaw.
 • Karmańska A. (2010), Rachunkowość a zmiany w zarządzaniu (Accounting and changes in management), [in:] Zagrożenia w działalności gospodarczej a prawo bilansowe (Economic activity threats and balance law), Scientific editor: E. Mączyńska, Z. Messner, PTE, SKwP, Warsaw.
 • Karmańska A. (2014). The imperative of sustainable growth and reporting integration. Three eras in the corporate reporting development. Copernican Journal of Finance and Accounting, vol. 3, no. 1. http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2014.006.
 • Kay J. (1996), Podstawy sukcesu firmy (Corporate success basis), PWE, Warsaw.
 • Leśniowska-Łebkowska G. (2006), Dylematy rozwoju strategicznego i kształtowanie przyszłości firm w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu (Strategic growth dilemmas and the development of corporate future in the spirit of CSR), [in:] M. Romanowska, P. Wachowiak (ed.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego (Concepts and tools of strategic management), SGH, Warsaw.
 • People and the Planet (2014), http://www.peopleandtheplanet.com/index.html@lid=26996&section=49&topic=39.html (accessed: 21.01.2014).
 • Roszyk-Kowalska G. (2006), Architektura przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjne (Corporate architecture as a source of competitive advantagej), [in:] M. Romanowska, P. Wachowiak (ed.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego (Concepts and tools of strategic management), SGH, Warsaw.
 • Sustainability Reporting Guidelines G4 (2013), https://www.globalreporting.org/reporting/g4/Pages/default.aspx (accessed: 21.01.2014).
 • The International <IR> Framework (2013), http://www.theiirc.org/international-irframework/(accessed: 21.01.2014).
 • The Rio Declaration on environment and development (1992), http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF (accessed: 21.01.2014).
 • WCED Report (1987), Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf (accessed: 21.01.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334221

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.