PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3 | nr 2 | 67--78
Tytuł artykułu

Problems of Regulations for SME in Poland - Institutional and Cultural Context

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Problemy z regulacjami prawnymi dotyczącymi małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - kontekst instytucjonalny i kulturowy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
This article is dedicated to institutional and cultural reasons of a deep gap between the expected quality of regulations by small and medium-sized enterprises (SMEs), and the very poor evaluation of effective legislations. The study is based on a theoretical review of the available reports, surveys, publications and practical experience of authors. It recognizes the necessity for a radical restructuring the process of creating new regulations. The key conclusion indicates the need to change the approach to legislation procedure by the SME sector itself. The paper argues that companies must exit current "dormant perception" about regulations. Without the active attitudes of the main recipients of the regulations it is impossible to increase the quality of law- -making in Poland. The present mechanism determining the regulatory process keeps insufficient system, thereby producing defective legislation, not following the changes in highly competitive markets and hampering the process of the development of companies and the Polish economy. Potential initiatives to achieve a breakthrough of existing barriers for better regulations are presented. (original abstract)
Artykuł jest poświęcony analizie instytucjonalnych i kulturowych przyczyn występowania głębokiej luki pomiędzy oczekiwaną, a istniejącą jakością przepisów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz ocenie słabej skuteczności tych regulacji. Badanie opiera się na przeglądzie dostępnych raportów, badań i publikacji, a także na praktycznych doświadczeniach autorów. Wskazana jest konieczność radykalnej restrukturyzacji procesu tworzenia nowych przepisów. Jeden z kluczowych wniosków podkreśla znaczenie zmiany podejścia do procedury legislacyjnej przez sam sektor MSP. Firmy muszą przełamać obserwowany stan "uśpionego postrzegania" przepisów. Bez aktywnych postaw głównych odbiorców regulacji nie jest możliwa poprawa jakości stanowionego prawa w Polsce. Autorzy wskazują również na potrzebę istotnych zmian instytucjonalno-proceduralnych. Obecny mechanizm tworzenia regulacji w Polsce petryfikuje negatywne zjawiska występujące w procesie legislacyjnym. Stan ten ma daleko idące konsekwencje dla rozwoju firm, zwłaszcza dla sektora MSP, ale także całej polskiej gospodarki. (abstrakt oryginalny)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
67--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw School of Economics, Poland
 • Warsaw School of Economics, Poland
Bibliografia
 • Administrative Simplification in Poland. Making policy per form. Cutting Red Tape. OECD 2011.
 • Boski P. (2009), Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Czarna lista barier dla rozwoju przedsiębiorczości 2013 (2013), Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa, http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/.../czarna_lista_barier_2013_pdf (accessed: 06.09.2013).
 • Dlaczego potrzebna jest reforma polskiego systemu regulacji (2007), Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Warszawa.
 • Hofstede G. (2001), Cultural Consequences. Comparing values, behaviors, institutions and organizations cross nations, Thoussand Oaks, Sage.
 • Kasiewicz S., Kurkliński L. (2013), Dryfowanie procesu regulacyjnego. Przykład ustawy o upadłości konsumenckiej. Warsaw School of Economics, Warsaw.
 • Kopijkowski-Kożuch A. (2010), Reforma regulacji w Polsce - stan obecny i perspektywy zmian [w:] Ocena skutków regulacji w świetle doświadczeń wybranych krajów UE.
 • Raporty ze staży zagranicznych, M. Sakowicz. (red.), Krajowa Szkoła Administracji Publicznej. Warszawa.
 • Kowalski A.M., Kowalewski O., Lewandowska-Kalina M., Kalina L. (2013), Ocena wpływu regulacji na sektor MSP - doświadczenia zagraniczne i ich implikacje dla Polski. Ekspertyza, PARP, Warszawa.
 • Kurkliński L. (2013). Kulturowe i behawioralne uwarunkowania regulacji sektora MSP. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 7(762) July.
 • Łapiński J., Nieć G.M., Zadura-Lichota P. (2012), Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, [w:] Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2011, PARP, Warszawa.
 • Ocena skutków regulacji - poradnik OSR, doświadczenia, perspektywy (2007), W. Szpringer, W. Rogowski (red.), Wydawnictwo C.H. Beck Sp z o.o., Warszawa.
 • Pomiar obciążeń administracyjnych przepisach prawa gospodarczego. Raport z wykonania II Części dzieła (2010), Ministerstwo Gospodarki. Warszawa.
 • Powałka W. (2011), Mapa pomocy regionalnej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 (2013), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Program "Lepsze regulacje 2015", Ministerstwo Gospodarki. Warszawa, załącznik do uchwały nr 13/2013 Rady Ministrów z dnia 22.01.2013
 • Rogowski W. (2013). Między deregulacją a lepszą regulacją. Na wokandzie, no. 15.
 • Zubek R. (2007), Jak i dlaczego reformować ocenę skutków regulacji w Polsce, Poczdam.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334229

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.