PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3 | nr 2 | 111--126
Tytuł artykułu

The Financial Aspect of Intergenerational Solidarity from the Point of View of the Senior

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Finansowy aspekt solidarności międzypokoleniowej z punktu widzenia seniora
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Wiele nurtów w ekonomii akcentuje społeczny aspekt gospodarowania. Formułowane są zalecenia dotyczące wykorzystania zasobów z myślą o zaspokajaniu potrzeb przez obecne i przyszłe pokolenia. Kryzys gospodarczy ukazał zły stan finansów publicznych wielu krajów i poddał w wątpliwość istnienie solidarności międzypokoleniowej w ujęciu finansowym. Brak równowagi między pokoleniami ma związek z wysokim poziomem długu publicznego oraz zobowiązaniami socjalnymi państwa obciążającymi głównie młode pokolenie. Celem pracy było zbadanie zrozumienia przez seniorów istoty i finansowych przejawów solidarności międzypokoleniowej. Jako cel uzupełniający przyjęto natomiast poznanie poglądów seniorów na temat potrzeby i kierunków reform finansów publicznych Polski, w szczególności w zakresie świadczeń emerytalnych oraz zdrowotnych. Realizacja celów i weryfikacja hipotez badawczych nastąpiła w drodze krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz w oparciu o wyniki autorskiego badania ankietowego przeprowadzonego wśród członków Toruńskiego oraz Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, iż przeważająca część respondentów niepoprawnie rozumie pojęcie solidarności międzypokoleniowej oraz nie jest świadoma skali zobowiązań finansowych, którymi obarczono młodsze pokolenia, zbyt mocno natomiast akcentuje własny wkład we wzrost bogactwa naszego kraju. Okazało się także, że seniorzy bardzo często wykazują postawę roszczeniową w obszarze wydatków socjalnych państwa nie licząc się z możliwościami finansowymi kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
Many currents in economics put an emphasis on the social aspect of management. Recommendations are formulated with regard to using resources having in mind the satisfaction of needs by the current and future generations. The economic crisis has shown the bad state of public finance of many countries and put into question the existence of intergenerational solidarity in the financial terms. The lack of balance between generations is related with a high level of public debt and social obligations of the state burdening chiefly the young generation. The study aims at examining how seniors understand the nature and financial expressions of intergenerational solidarity. The supplementary objective is to learn the seniors' views on the need and directions of reforms of the Polish public finance, in particular in the scope of pension and health benefits. Objectives were achieved and research hypotheses verified through the critical analysis of literature on the issue and on the basis of the author's survey among the members of the Toruń Third Age University and the Kujawsko-Dobrzyński Third Age University. The results achieved allow for a conclusion that the vast majority of respondents understand the notion of intergenerational solidarity incorrectly are not aware of the scale of financial obligations which were put on the younger generations, and put too much emphasis on their own input into the increase of our country's wealth. It has also turned out that seniors very often present a demanding attitude in the field of the state's social expenditure and do not take into consideration the financial capabilities of the state. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
111--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Bibliografia
 • Adamiak S., Chojnacka E., Walczak D. (2013). Social security in Poland - cultural, historical and economical issues. Copernican Journal of Finance & Accounting, 2(2), 19- 24. http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2013.013.
 • Bałtowski M., Miszewski M. (2006), Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw, 154.
 • Gilejko L. (2008), Rynek i otoczenie instytucjonalne (socjologia makroekonomiczna), 107-111 [in:] J. Gardawski, L. Gilejko, J. Siewierski, R. Towalski, Socjologia gospodarki, Difin, Warsaw.
 • Jurek Ł. (2012), Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warsaw, 61, 78.
 • Kubot Z. (2011), Rynek usług medycznych, [in:] Państwo i rynek. Obszary zawodności, U. Kalina-Prasznic (ed.), Gaskor, Wrocław, 177-196.
 • Kulińska-Sadłocha E. (2011). Idea zrównoważonego rozwoju a ordoliberalna koncepcja społecznej gospodarki rynkowej. Optimum. Studia Ekonomiczne, no. (4) 52, 33-42.
 • Lane P.R. (2012), The European Sovereign Debt Crisis. Journal of Economic Perspectives, 26 (3), 49-65. http://dx.doi.org/10.1257/jep.26.3.49.
 • Męczyńska E. (2010), Ordo. Ustrój równowagi, 191 [in:] Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, E. Męczyńska, P. Pysz (ed.), PTE, Warsaw.
 • Neck R., Sturm J-E. (2008), Sustainability of public debt, The MIT Press, Cambridge, 2-4.
 • Price M. (1997), Justice between generations. The growing power of the elderly in America, Preager Publisher, Westport, 109.
 • Reinhart C.M., Rogoff K.S. (2011), From Financial Crash to Debt Crisis. American Economic Review, 101 (5), 1676-1706. http://dx.doi.org/10.1257/aer.101.5.1676.
 • Sadkowski Z. (2010), Liberalizm i pojmowanie roli państwa w gospodarce, 168-171 [in:] Idee ordo i społeczna gospodarka rynkowa, E. Męczyńska, P. Pysz (ed.), PTE, Warsaw.
 • Sprawozdania z wykonania budżetu państwa w latach 2010-2013 (2011-2014), Ministerstwo Finansów, Warsaw.
 • Szulczewski G. (2011), Odpowiedzialność w ujęciu etyki i etyki gospodarczej, 181-184 [in:] Etyka biznesu w perspektywie humanistycznej, G. Szulczewski (ed.), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warsaw.
 • Szumlicz T. (2011), Finansowanie systemu zabezpieczenia emerytalnego w świetle kryzysu ekonomicznego, 144-145 [in:] Finanse publiczne a kryzys ekonomiczny, A. Alińska, B. Pietrzak (ed.), CeDeWu Sp. z o.o., Warsaw.
 • Tomczyk E. (2011), Oczekiwania w ekonomii. Idea. Pomiar. Analiza, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warsaw, 81.
 • Uryszek T. (2009), Wpływ wydatków zdeterminowanych budżetu państwa na ograniczenia w zakresie finansowania zadań prorozwojowych w Polsce, 99-105 [in:] W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, S. Wieteska, M. Wypych (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Walczak-Duraj D. (2010), Socjologia dla ekonomistów, PWE, Warsaw, 287-291.
 • Wernik A. (2011), Finanse publiczne. Cele. Struktury. Uwarunkowania, PWE, Warsaw, 31-33.
 • White Paper. An Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions (2012), European Commission, Brussels, 9-13.
 • Wisensale S.K. (2013). Austerity vs. Solidarity: Intergenerational Conflict in the European Union. International Journal of Humanities and Social Science, 3(1), 21-29.
 • Zacher L.W. (2009), Gry o przyszłość - wielopodmiotowe i generacyjne, 171 [in:] Wyzwania ekonomiczne w warunkach kryzysu. Wybrane zagadnienia, I. Lichniak (ed.), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warsaw.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334253

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.