PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 3 | nr 2 | 127--136
Tytuł artykułu

Environmental Charges Levied on Power Plants

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Opłaty ponoszone przez energetykę w związku z korzystaniem ze środowiska
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza obciążeń sektora energetycznego w Polsce z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Szacunki wysokości opłat wnoszonych przez energetykę oparte są na danych o emisjach podstawowych zanieczyszczeń z tego sektora. P unktem wyjścia dla tych rozważań jest krótka ocena wpływu polskiej energetyki na środowisko. Wpływ ten jest dość istotny w związku z tym, że w Polsce energia elektryczna wytwarzana jest głównie w oparciu o paliwa stałe, takie jak węgiel kamienny i brunatny. Związane są z tym określone skutki ekologiczne, przede wszystkim emisja gazów oraz pyłów. W procesach produkcji energii elektrycznej powstają również znaczne ilości odpadów, takich jak żużel czy popiół. Poza tym sektor energetyczny pobiera wodę i wprowadza ścieki do wód czy do ziemi. Z przeprowadzonych badań wynika, że sektor energetyki zawodowej ponosi wszystkie rodzaje opłat za korzystania ze środowiska - za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz składowanie odpadów. Szczególnie duże znaczenie mają opłaty za emisję gazów do powietrza, gdyż opłaty wnoszone przez sektor energetyki stanowią znaczny odsetek całkowitych wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyze the financial burden on energy sector in Poland resulting from charges on the use of the environment. The estimation of the amount of charges paid by the power plants is based on data on emissions of basic pollutants from this sector. The starting point for the analysis is the brief evaluation of the impact of Polish energy sector on the environment. The impact is quite significant due the fact that electricity generation is mainly based on solid fuels, such as hard coal and lignite. The environmental consequences of such energy production method are large emissions of gases and dust. During the electricity production process large amounts of waste are also generated (e.g. slag, ash). In addition, the energy sector extracts the water and discharges wastewater into the water or soil. The study shows that power plants pay all four kinds of charges for the use of the environment, such as air pollution charges, water abstraction charges, landfill charges and water pollution charges. Particularly important are charges for gases that are emitted into the atmosphere. The charges paid by the energy sector account for a significant proportion of revenues from charges on the use of the environment. (original abstract)
Rocznik
Tom
3
Numer
Strony
127--136
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Wrocław University of Economics, Poland
Bibliografia
 • Database on instruments used for environmental policy, http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/ (accessed: 17.03.2014).
 • Deklaracja środowiskowa wg Rozporządzenia EMAS (2011), PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, Nowe Czarnowo, http://www.gdos.gov.pl/files/EMAS/2012/PGE_DOLNA_ODRA_2012.pdf (accessed: 08.03.2014).
 • Deklaracja środowiskowa za rok 2011 (2012), TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, http://bip.gdos.gov.pl/doc/ftp/2012/TAURON_Jaworzno%20_2012.pdf (accessed: 08.03.2014).
 • Deklaracja środowiskowa za rok 2012 (2013), TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna - Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie, http://bip.gdos.gov.pl/doc/ftp/2013/Deklaracja_Srodowiskowa_za_2012_Elektrownia_Jaworzno_III_pl_wydanie_IV.pdf (accessed: 08.03.2014).
 • Elektrimajanduse regulatiivne keskkond, Energiatalgud, http://www.energiatalgud.ee/index.php?title=Elektrimajanduse_regulatiivne_keskkond (accessed: 10.08.2014).
 • Emisní poplatky 2012, Energostat (2012), http://www.energostat.cz/emisni-poplatky.html (accessed: 10.08.2014).
 • Excise duty on emissions of NOx. 2014, http://www.toll.no/upload/aarsrundskriv/2014/2014%20Emissions%20of%20NOx.pdf (accessed: 10.08.2014).
 • Gad S., Pawlak A., Różowicz S. (2013). Analiza opłat korzystania ze środowiska z perspektywy energetyki zawodowej. Przegląd Elektrotechniczny, 8, 42.
 • Hilse D., Kapała J., Olczak C. (2013). Ekonomiczny model i narzędzia zarządzania ochroną powietrza na przykładzie zakładu koksowniczego. Inżynieria Ekologiczna, 32.
 • Lorenz U. (2005). Węgiel jako paliwo z przyszłością. Przegląd Górniczy, 61.
 • O spółce TAURON Wytwarzanie SA, http://www.tauron-wytwarzanie.pl/o-spolce/Strony/o-spolce.aspx (accessed: 17.03.2014).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (M.P. z 2013 r., poz. 729).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2010 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2011 (M.P. 2010 nr 74 poz. 945).
 • Ochrona środowiska 2013, Główny Urząd Statystyczny (2013), Warszawa, 229, 231, 469, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1526_PLK_HTML.html (accessed: 10.02.2014).
 • Poskrobko B. (ed.) (1999), Opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Pyssa J. (2005). Odpady z energetyki - przemysłowe zagospodarowanie odpadów z kotłów fluidalnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 21, 3, 83-84.
 • Raport Zrównoważonego Rozwoju - 2012, TAURON Polska Energia, http://raportyspoleczne.pl/wp-content/uploads/raports/2137c370fd65b7b2bdb11c541ec269a7.pdf.
 • Regulation No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS), repealing Regulation (EC) No 761/2001 and Commission Decisions 2001/681/EC and 2006/193/EC.
 • Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok (2011), Skatteverket, 143, http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/152.4.39f16f103821c58f680007237.html (accessed: 14.03.2014).
 • Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa do 2020 r. - projekt (2013), Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, http://bip.mg.gov.pl/node/19680.Tax.dk, http://www.tax.dk/jv/ea/E_A_7_11_6.htm (accessed: 10.08.2014).
 • The Swedish tax on nitrogen oxide emissions lessons in environmental policy reform (2013), OECD Environment Policy Paper, http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5k3tpspfqgzt.pdf?expires=1398162101&id=id&accname=guest&checksum=4FDB92580FCE0C610D7B48CD8DC887D3 (accessed: 14.03.2014).
 • Żylicz T. (2012). Polskie opłaty ekologiczne. Aura, 04.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334271

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.