PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 71--80
Tytuł artykułu

Modelowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce z wykorzystaniem metody LCA

Warianty tytułu
Modelling of Municipal Waste Management Systems in Poland, Using the Method of LCA
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku ze zmianami prawno-organizacyjnymi, w polskiej gospodarce odpadami komunalnymi, mającej na celu wprowadzenie efektywnie funkcjonującego systemu, w dokumentach strategicznych na szczeblu krajowym, w tym w dotyczących funduszy strukturalnych, podkreśla się rozwiązania przyczyniające się do wdrożenia efektywnych ekonomicznie i ekologicznie, kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. W dokumentach UE wskazuje się również hierarchię postępowania z odpadami i rekomenduje metody ich oceny. Jedną z takich metod jest ocena cyklu życia (LCA - Life Cycle Assessment) będąca techniką zarządzania środowiskowego szczegółowo opisaną w normach ISO 14040 i 14044. Celem pracy jest przedstawienie modelowania systemów gospodarki odpadami komunalnymi z wykorzystaniem metody LCA oraz prezentacja opracowanego do tego celu oprogramowania IWM-PL, które jest pierwszą dostępną w języku polskim aplikacją umożliwiającą wykorzystanie LCA w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)
EN
In view of the legal and organisational changes in the Polish waste management system, in order to implement an effectively functioning system, in the strategy documents at the national level, including those on structural funds, there are highlighted solutions that contribute to the implementation of economically and ecologically efficient, comprehensive systems of waste management and elimination of hazards resulting from waste disposal. The EU documents also indicate the hierarchy of waste treatment and recommend methods for evaluation thereof. One of such methods is the life cycle assessment (LCA), which is an environment management technique described in detail in ISO 14040 and 14044. The paper presents a modelling of waste management systems with the use of LCA method and prepared for this purpose the IWM-PL software, which is first, available in the Polish language, application that allows the use of LCA in this field. (original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
Bibliografia
 • Becla A., Czaja S., Zielińska A., Analiza kosztów - korzyści w wycenie środowiska przyrodniczego, Difin, Warszawa 2012.
 • Dokument Roboczy nr 4 - Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Nowy okres programowania 2007-2013, DG ds. Polityki Regionalnej, http:// inforegio.eu
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, http://eur-lex.europa.eu
 • Generowicz A., Wskaźniki ocen do wielokryterialnego wyboru rozwiązania regionalnego sytemu gospodarki odpadami, praca doktorska, niepublikowana, Politechnika Krakowska, Kraków 2001.
 • Kraszewski A., Pietrzyk-Sokulska E. (red.), Ocena Systemu gospodarki odpadami, program komputerowy, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków 2011, cz. III.
 • Kulczycka J., Life cycle thinking in Polish official documents and researches The determination of discount rate for green public procurement, "International Journal of LCA" 2009, Vol. 14, No. 5.
 • Markowska A., Żylicz T., Wprowadzenie polskie. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych: Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych fundusze strukturalne, Fundusz Spójności oraz Instrument Przedakcesyjny, Komisja Europejska, Bruksela 2008, s.18.
 • Piontek W., Poskrobko B., Sidorczuk-Pietraszko E., Perspektywy rozwoju systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce do 2014 roku w aspekcie realizacji narodowej strategii spójności, celów dyrektyw odpadowych i wykorzystania środków funduszy strukturalnych, Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, Bielsko-Biała - Białystok 2008.
 • Przewodnik dotyczący analizy kosztów i korzyści mający zastosowanie dla EFRR, ISPA oraz Funduszu Spójności, 2002, DG ds. Polityki Regionalnej, opublikowano: http:// inforegio.eu
 • Uchwały nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014" (M.P. z dnia 31 grudnia 2010 r.) opublikowano: http:// isap.sejm.gov.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334331

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.