PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 101--110
Tytuł artykułu

Wykorzystanie koncepcji "smart cities" do analizy zrównoważenia rozwoju wybranych regionów Unii Europejskiej

Autorzy
Warianty tytułu
Using the "Smart Cities" Concept to Analyse Sustainable Development of the European Union's Regions
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę zastosowania koncepcji Smart cities do analizy kształtowania się sytuacji ekonomiczno-społecznej wybranych najbogatszych i najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej. Wykorzystano w tym celu tzw. wskaźnik globalnej użyteczności oparty na współczynnikach użyteczności cząstkowych, z których każdy wyraża kształtowanie się sytuacji danego regionu w określonym aspekcie rozwoju, przy czym do analizy wykorzystano konkretne wskaźniki zarówno o "twardym" (np. PKB per capita), jak również "miękkim" charakterze (np. liczba łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców). Z uwagi na ograniczony dostęp do danych, analiza została ograniczona tylko do wybranych dostępnych wskaźników, a zmiany wartości pozostałych wydają się w niektórych przypadkach mało prawdopodobne. Z przedstawionych powyżej powodów do otrzymanych rezultatów analiz należy podchodzić z dużą dozą ostrożności. W przyszłości Eurostat zamierza publikować więcej danych dotyczących kształtowania się tego rodzaju wskaźników, dzięki czemu będzie możliwe przeprowadzenie bardziej kompleksowych badań problematyki. (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to apply the concept of "smart cities" to analyse the formation of social and economic situation in the selected the richest and the poorest regions of the European Union. The global utility rate based on the partial utility rates, each of which expresses evolution of the situation in the region in a particular aspect of this development, was used. Specific indicators used in the analysis of both "hard" (e.g. per capita GDP) and "soft" nature (e.g. the number of hospital beds per 1000 inhabitants) were employed. Due to a limited access to data, the analysis is restricted to the selected indicators available, and changes in the value of other ones seem to be in some cases unlikely. For the above reasons, one should approach with caution to the findings of this analysis. In the future, Eurostat intends to publish more data on the formation of these types of indicators, so that more comprehensive studies of this issue could be carried out. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Caragliu A., del Bo Ch., Nijkamp P., Smart cities in Europe, Serie Research Memoranda 0048, VU University Amsterdam, Faculty of Economics, Business Administration and Econometrics, Amsterdam 2009, s. 6, ftp://zappa.ubvu.vu.nl/20090048.pdf
  • Alpopi C., Manole C., Colesca S.E., Assessment of the sustainable urban development level through the use of indicators of sustainability, "Theorethical and Empirical Researches in Urban Management" 2011, Vol. 6, Issue 2.
  • Smart cities - Ranking of European medium-sized cities, raport końcowy z realizacji projektu badawczego realizowanego przez: the Centre of Regional Science at the Vienna University of Technology (lider), the Department of Geography at University of Ljubljana and the OTB Research Institute for Housing, Urban and Mobility Studies at the Delft University of Technology., Centre of Regional Science, Vienna UT, October 2007, strona projektu: http://www.smart-cities.eu
  • Polityka spójności i miasta: rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach, Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 13.07.2006, KOM(2006) 385 wersja ostateczna, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_miedzynarodowy/polityka_przestrzenna_ue/rozwoj_miast/Documents/8a69fe919acd44239983278554a250e2com_2006_0385_pl_3_1.pdf
  • Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku, w dniach 24-25 maja 2007 r.,
  • http://www.eukn.org/E_library/Urban_Policy/Leipzig_Charter_on_Sustainable_European_Cities http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.