PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 121--132
Tytuł artykułu

Ocena oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko - aspekty prawne i metodologiczne

Warianty tytułu
Assessment of Transport Infrastructure Investment Impact on the Environment - Legal and Methodological Aspects
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem rozważań jest ocena oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko (OOŚ). Omówiono genezę oraz prawne, proceduralne i metodologiczne uwarunkowania OOŚ oraz dokonano porównania zakresu oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej dla badanych studiów przypadku z zakresem wskazywanym w przepisach prawa. Procedura OOŚ zarówno pod względem proceduralnym jak i metodologicznym jest skomplikowanym procesem i wymaga ciągłego doskonalenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to analyse the scope of the environmental impact assessment (EIA) in the context of investigating an impact of investment in the transport infrastructure on the environment. The article discusses the genesis and the legal, procedural and methodological aspects of EIA. Moreover, it presents the comparison of EIA conducted for the examined case studies with legislation in the respect of considered impact. The EIA procedure in procedural and methodological terms is a complicated process and requires continuous improvement. (original abstract)
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Adamczyk W., Ekologia wyrobów - jakość, cykl życia, projektowanie, PWE, Warszawa 2004.
 • Borzyszkowski J., Kucharski R.J., Ocena oddziaływania autostrad i dróg ekspresowych na zdrowie ludzi - metoda szacowania zagrożeń, materiały konferencji Problematyka ocen środowiskowych w przededniu wstąpienia Polski do UE, AGH, Kraków 2003.
 • Brauweiler J., Kramer M., Nowak Z., Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, tom 2, Instrumenty i systemy zarządzania, "Studia Ekonomiczne", C.H. Beck, Warszawa 2005.
 • Dębicka-Fobke G., Jankowska M., Zagadnienia i wytyczne dotyczące ochrony środowiska w unii europejskiej, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2004.
 • Erechemla A., Sprawozdanie w sprawie stosowania i skuteczności dyrektywy OOŚ, "Środowisko" 2009, nr 15/16 (399/400).
 • GDOŚ, Postępowania administracyjne w sprawach określonych ustawą z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zeszyty metodyczne nr 1 Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2009.
 • Grudzińska I., Zarzecka J., Zmiany w postępowaniach administracyjnych w sprawach ocen oddziaływania na środowisko, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011.
 • Jendrośka J., Bar M., Prawo ochrony środowiska, Podręcznik, CPE, Wrocław 2005.
 • Kasztelewicz Z., Ptak M., Procedura oceny oddziaływania na środowisko w górnictwie odkrywkowym, w świetle nowych regulacji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki obszarów Natura 2000, (w:) XIII Warsztaty Górnicze z cyklu ,,Zagrożenia naturalne w górnictwie", Bogatynia-Świeradów Zdrój 2009.
 • Parteka T., Metodologiczne aspekty ocen oddziaływania autostrad na środowisko, (w:) Lenart W., Tyszecki A. (red.), Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, Eko-Konsult, Gdańsk 1998.
 • Podręcznik dobrych praktyk wykonywania opracowań środowiskowych dla dróg krajowych, Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunalnego "EKKOM", Kraków 2008.
 • Pyć D., Traktaty, (w:) Brodecki Z. (red.), Ochrona środowiska, Lexis Nexis, Warszawa 2005.
 • Wiszniewska B., Materiały szkoleniowe dla przedstawicieli administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska, Część I - Oceny oddziaływania na środowisko, Projekt Phare PL 2003/005-710.05.01 Wdrażanie dyrektywy IPPC i aspektów dyrektywy EIA, Warszawa 2005.
 • Zakrzewski R., Ocena oddziaływania na środowisko w projektach infrastrukturalnych, Konferencja nt. Realizacja projektów z Funduszu Spójności w sektorze środowisko i transport, Ministerstwo Środowiska, Kraków 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.