PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 177--188
Tytuł artykułu

Pomiar społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w teorii i praktyce organizacji

Warianty tytułu
Measuring Corporate Social Responsibility (CSR) in the Theory and Practice of Organisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W związku ze znacznym wzrostem zainteresowania zagadnieniem zrównoważonego rozwoju zarówno na poziomie gospodarki, jak i przedsiębiorstwa pojawił się problem szacowania i pomiaru tego obszaru. Względna nowość tych zagadnień, szczególnie w odniesieniu do praktyk biznesowych polskich przedsiębiorstw, i braku powszechnie stosowanych, wiarygodnych metod pomiaru (szczególnie na poziomie mikro) powoduje, że obecnie najczęściej stosuje się mierniki wykorzystywane do oceny innych obszarów działalności organizacji. Do mierników takich należą kluczowe wskaźniki wydajności (Key Performance Indicators - KPI). Łącząc cechy mierników ilościowych i jakościowych stanowią najczęściej wykorzystywane narzędzie do pomiaru zmian zachodzących w wybranym obszarze działalności organizacji. Celem rozważań jest przedstawienie wybranych elementów opomiarowania CSR w organizacji. Przedmiotem rozważań zaprezentowanych w artykule są możliwości wykorzystania KPI do pomiaru CSR zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The increased interest in recent years in the issue of sustainable development (at both the level of economy and individual companies) led to a discussion on the estimation and measurement of the area. The relative novelty of these issues, especially in the case of Polish enterprises, and lack of widely accepted methods for measuring (especially at the micro level) makes that the most widely used are measures of performance evaluation in other areas of the organisation. These include the key performance indicators (KPI). Combining the features of quantitative and qualitative indicators they are the most commonly used tool for measuring change in the selected area of the organisation. The subject matters of discussion presented in this article are the possibilities of using KPIs to measure CSR, both in theoretical and practical terms. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Częstochowska
Bibliografia
 • Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Althonayan A., Keith J., Misiura A., Aligning Enterprise Risk Management with Business Strategy and Information Systems, http://www.iseing.org/emcis/EMCISWebsite/EMCIS2011%20Proceedings/
 • Armstrong K., Bobrow A., Falkowicz K., McCombie Ch., Zatoński J.,CSR in TESCO POLAND with a particular emphasis on employee volunteer program, http://www.sendzimir.org.pl/node/371
 • Bąk M., Bednarz P., Kulawczuk P., Rataj R., Szcześniak A., Zając P., Analiza korzyści ekonomicznych ze stosowania zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w polskich przedsiębiorstwach. Streszczenie i wnioski, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2007.
 • Beasley M.S., Branson B.C., Hancock B.V., Developing Key Risk Indicators to Strengthen Enterprise Risk Management, COSO, December 2010.
 • Corporate Responsibility Report 2011, http://www.tescoplc.com/media/60113/tesco_cr_report_2011_final.pdf
 • Development and Implementation of KeyPerformance Indicators to Support the Outcomes and Programs Framework, "ANAO Audit Report" 2011-12, No. 5.
 • Epstein M.J., Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental, and Economic Impacts, Greenleaf Publishing Limited, Sheffield and Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 2008.
 • Filek J., Przyczyny małego zainteresowania ideą CSR w Polsce, (w:) Bąk M., Kulawczuk P. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w małych i średnich przedsiębiorstwach, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem prywatnym, Warszawa 2008.
 • Gasiński T., Pijanowski S., Zarządzanie ryzykiem w procesie zrównoważonego rozwoju biznesu, Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/files/upload/14666/Podrecznik_pl.pdf
 • Gasiński T., Piskalski G., Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 • Godfrey P. C., The Relationship between Corporate Philanthropy and Shareholder Wealth: A Risk Management Perspective, "Academy of Management Review" 2005, Vol. 30, No. 4.
 • Godfrey P.C., Merrill C.B., Hansen J. M., The Relationship between Corporate Social Responsibility and Shareholder Value: An Empirical Test Of The Risk Management Hypothesis, "Strategic Management Journal" 2009, Vol. 30.
 • Gorzeń-Mitka I., Korombel A., ERM Zintegrowane zarządzanie ryzykiem. Wybrane problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2011.
 • Gorzeń-Mitka I., Ryzyko w eksporcie, KeyText, Warszawa 2007.
 • Green Paper Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, COM 366, Brussels 2001.
 • ISO 26000: 2010 Guidance on Social Responsibility, ISO, 2010.
 • Kaplan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Killackey H., Integrating Enterprise Risk Management with Organizational Strategy, "The RMA Journal", May 2009, http://findarticles.com/p/articles/mi_m0ITW/is_8_91/ai_n45539260/?tag=content;col1
 • Leaving home. Global Powers of Retailing 2011, https://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_GlobalPowersOfRetailing2011_ENG.pdf
 • Norreklit H., The balance on the balanced scorecard - a critical analysis of some of its assumptions, "Management Accounting Research" 2000, Vol. 11.
 • Roszkowska P., Rewolucja w raportowaniu biznesowym, Difin, Warszawa 2011.
 • Tesco PLC AnnualReport and Financial Statements 2011, TESCO http://www.tescoplc.com/media/417/tesco_annual_report_2011.pdf
 • Tesco PLC AnnualReport and Financial Statements 2011, TESCO. http://www.tescoplc.com/media/417/tesco_annual_report_2011.pdf
 • Valuing Corporate Social Responsibility, McKinsey, 2009. http://www.mckinseyquarterly.com/Valuing_corporate_social_responsibility_McKinsey_Global_Survey_Results_2309
 • Yilmaz A. K., Flouris T., Managing corporate sustainability: Risk management process based perspective, "African Journal of Business Management" 2010, Vol. 4(2).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334545

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.