PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2012 | nr specjalny (lipiec-sierpień) tom 3 Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku | 189--199
Tytuł artykułu

Znaczenie modelu człowieka dla polityki zrównoważonego rozwoju

Autorzy
Warianty tytułu
Importance of the Model of Human Being the Policy of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Model/obraz człowieka jest fundamentalnym elementem ekonomicznej teorii, a co za tym idzie polityki ekonomicznej. Polityka zrównoważonego rozwoju jest postrzegana jako kluczowa część polityki ekonomicznej, zwłaszcza dla krajów wysoko rozwiniętych, które zobowiązują się do jej realizacji w ramach długoterminowych strategii. Celem rozważań jest zbadanie, jaki obraz człowieka jest najlepszą podstawą dla ekonomii. Aby osiągnąć ten cel dokonano zestawienia obrazu człowieka z innymi modelami człowieka proponowanymi przez wybrane kierunki ekonomii heterodoksyjnej. Pierwsza część artykułu poświęcona jest znaczeniu obrazu człowieka dla teorii ekonomicznej i polityki gospodarczej i jego podstawowym funkcjom. Druga część poświęcona jest teoretycznym postawom polityki zrównoważonego rozwoju, do jakich należy obraz człowieka. W trzeciej części przedstawione są różne poglądy na człowieka, rozpatrywane jako podstawa polityki zrównoważonego rozwoju. Porównane są tu argumenty przemawiające za zasadnością przyjęcia określonego obrazu człowieka. W zakończeniu porównane zostały implikacje dla polityki zrównoważonego rozwoju, wynikające z różnych obrazów człowieka. (abstrakt oryginalny)
EN
The model/image of human being is a fundamental element of economic theories and, therefore, the economic policy, too. The policy of sustainable development is considered to be a very crucial part of the economic policy especially for developed countries, which oblige themselves to pursuit goals within this policy in long-term strategies. The aim of this article is to investigate what image of man is the best one for the foundations of economics, which build a basis for creating the policy of sustainable development. In order to reach this goal, the neoclassical human image will be confronted with some new images of man suggested by the heterodox economics. Therefore, in the introductory part, the issues concerned the rooting of sustainable development policy are explained and terms like sustainable development and image of man are cleared, and the purpose of paper made clear. The first part discusses the importance of image of man for the economic theory and economics policy and explains the basic functions of image of man. The second part of this article is concerned with the theoretical fundaments for the sustainable development policy dealing with its deepest roots like image of man. This part deals with the standard and alternative models of man and asks questions about their congruency with sustainable policy. The third part is presenting different views of man as fundament for the policy of sustainable development and arguments in favour of particular image of man are presented. In conclusion, the implications for the sustainable development policy resulting from different images of man are compared. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Akerlof G.A., Kranton R.E., Identity Economics: How Our Identities Shape Our Work, Wages, and Well-Being, Princeton University Press, Princeton 2010.
 • Beaudreau B.C., A humanistic theory of economic behavior, "Journal of Socio-Economics" 2012, No. 41/2.
 • Benz M., The Relevance of Procedural Utility for Economics, (w:) Frey B., Stutzer A., Economics and Psychology: A Promising New Cross-Disciplinary Field, MIT Press, Cambridge 2007.
 • Clement R., Praxis der Wirtschaftspolitik. Theorie und ihre Anwendung spielend lernen, Vahlen, München 2001.
 • Easterlin R.A., Does Economic Growth Improve the Human Lot?, (w:) David P.A., Reder W., Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz, Acad. Pr., New York 1974.
 • Ferber M.A., Nelson J.A., Beyond economic man: feminist theory and economics, The University of Chicago Press, Chicago 1993.
 • Förster M., Growing unequal?: Income distribution and poverty in OECD countries, OECD, Paris 2008.
 • Fritsch M., Wein T., et al., Marktversagen und Wirtschaftspolitik: Mikroökonomische Grundlagen staatlichen Handelns, Vahlen, München 2007.
 • Hall J.K., Daneke G.A., et al., Sustainable development and entrepreneurship: Past contributions and future directions, "Journal of Business Venturing" 2010, No. 25.
 • Hinterberger F., Luks F., et al., Ökologische Wirtschaftspolitik in einer komplexen Welt, (w:) K. Eicker-Wolf, Wirtschaftspolitik im theoretischen Vakuum? Zur Pathologie der Politischen Ökonomie, Metropolis, Marburg 1996.
 • Homann K., Blome-Drees F., Wirtschafts- und Unternehmensethik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992.
 • Horodecka A., Ewolucja celów polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Horodecka A., Cele polityki gospodarczej w różnych podejściach metodologicznych ekonomii, "Gospodarka Narodowa" 2011, nr 7-8.
 • Horodecka, A., Funkcje obrazu człowieka w ekonomii, (w:) Stacewicz J., Pomiędzy polityką stabilizacyjną i polityką rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Horodecka A., Koncepcja homo sustinens i jej rola w polityce gospodarczej wobec wyzwań globalnego kryzysu, (w:) Pająk K., Tomidajewicz J., Polityka gospodarcza wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, Wydawnictwo Adam Marszałek 2011, Toruń.
 • Horodecka A., Problem definiowania dobrobytu i wartości w ekonomii i jego znaczenie dla polityki gospodarczej, (w:) Stacewicz J. (red.), Polityka gospodarcza w świetle kryzysowych doświadczeń, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.
 • Maslow A.H., A Theory of Human Motivation, "Psychological Review" 1943, No. 50/4.
 • Meier A., Slembeck T., Wirtschaftspolitik: Kognitiv-evolutionärer Ansatz, Oldenbourg, München 1998.
 • Meppem T., Gill R., Planning for sustainability as a learning concept "Ecological Economics" 1998, nr 26/2.
 • Molitor B., Wirtschaftspolitik, Oldenbourg, München 2001.
 • Mussel G., Pätzold J., Grundfragen der Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 1998.
 • Nelson R. R., Evolutionary Perspectives on Economic Growth, (w:) Dopfer K., Evolutionary economics, Kluwer Acad. Publ., Boston 2001.
 • Payutto P. A., Buddhist Economics, a Middle Way for the market place, Buddhadhamma Foundation, Bangkok 1994.
 • Petersen H. G., K. Müller, Volkswirtschaftspolitik, Vahlen, München 1999.
 • Schumacher E. F., Small is beautiful: a study of economics as if people mattered, Blond and Briggs, London 1973.
 • Siebenhüner, B., Homo sustinens - towards a new conception of humans for the science of sustainability, "Ecological Economics" 2000, nr 32.
 • Siebenhüner B., Homo sustinens, Metropolis-Verl., Marburg 2001.
 • Streit M. E., Theorie der Wirtschaftspolitik, Lucius & Lucius, Stuttgart 2005.
 • Teichmann U., Wirtschaftspolitik: Eine Einführung in die demokratische und die instrumentelle Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 2001.
 • Weiß J., Nachhaltigkeit als Leitbild der Umweltpolitik, (w:) Eicker-Wolf K., Wirtschaftspolitik im theoretischen Vakuum? Zur Pathologie der Politischen Ökonomie, Metropolis, Marburg 1996.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.