PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 277 | 173
Tytuł artykułu

Wykształcenie a rozwój gospodarczy krajów mniej zaawansowanych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z ogólnoteoretycznego punku widzenia rozwój wykształcenia pociąga za sobą wzrost poziomu kwalifikacji, wydajności i produkcji. Osiągnięty wzrost produkcji dostarcza środków na stworzenie nowych miejsc pracy i jednocześnie zwiększa popyt na siłę roboczą, co umożliwia zmniejszenie bezrobocia. Ekspansja wykształcenia powoduje także relatywny spadek liczby i relatywny wzrost płac ludzi niewykształconych, a więc sprzyja równomiernemu podziałowi dochodów osobistych. Po II wojnie światowej w krajach mniej zaawansowanych nastąpił gwałtowny rozwój oświaty, który spowodował istotny wzrost przeciętnego poziomu wykształcenia ludności tych; krajów. Jednakże w wielu z nich oczekiwane przez polityków i działaczy gospodarczych pozytywne skutki ekspansji szkolnictwa nie nastąpiły. Są one uzależnione bowiem także od tego, jaka struktura kryje się za zmianą przeciętnego poziomu wykształcenia oraz od relacji tej struktury do struktury gospodarki. Dokonana w pracy analiza potwierdza tezę mówiącą, że w Trzecim Świecie struktura. oświaty jest na ogólnie dostosowana do struktury gospodarki. W ekspansji oświaty dominuje szkolnictwo wyższe i średnie ogólnokształcące. Szybki rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego może być uzasadniony jedynie w krajach hardziej rozwiniętych (np. w nowo uprzemysłowionych państwach Azji Płd.-Wsch.), jednak głównie w odniesieniu do kierunków ścisłych spowodowane ekspansją przemysłu przetwórczego, usług i eksportu przemysłowego zmiany strukturalne zapewniają tym krajom środki na finansowanie rozwoju szkół i uczelni oraz kreują miejsca pracy dla absolwentów. Powszechne szkolnictwo podstawowe i nieźle rozwinięte średnie szkolnictwo zawodowe sprzyjają wykorzystaniu wysoko kwalifikowanych specjalistów. Jednakże w wielu pozostałych krajach przemysł jest niedostatecznie rozwinięty, co hamuje zatrudnienie absolwentów szkół i uczelni, a rolnictwo zbyt mało efektywne, by wypracować nadwyżkę wystarczającą na pokrycie wysokich kosztów rozwoju oświaty. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
173
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Alailima P.J.: Fiscal Incidence in Sri Lanka. Geneva 1978.
 • Ali S.: Contribution of Education Towards Labour Productivity; A Cross Country Study. "Pakistan Economic and Social Review" 1985, nr 1, s. 41-54.
 • ArbeitslCsigkeit als Schicksaal? Beschfiftigungsprobleme in der Britten Welt. Bonn 1983.
 • Armitage J., Sabot R.: Socioeconomic Background and Returns to Schooling in Two Low-Income Countries. "Economica" 1987, nr 213, s. 103-108.
 • Asian Labour Migration (P.Arnold, U.K.Shah - red.). Boulder 1986.
 • Astra Keesook O., Lindauer D.L., Suebsaeng P. : Government Wage Policy in Africa! Some Findings and Policy Issues. "Research Observer 1988", nr 1, s. 1-25.
 • Awakow R.: Rozwiwajuszcziesia strany. Nauczno-techniczeskaja rewolucija i problems niezawisimosti. Moskwa 1976.
 • Balogh T.: The Economics of Poverty. London 1974.
 • Baumol W.J., R.J.Highsmith: Variables Affecting Success in Economic Educations Preliminary Findings from a Hew. Data Base. "American Economic Review" 1988, nr 2, s. 257-263
 • Bennets W.S., Educational Change and Economic Development. "Sociology of Education" 1967, nr 2, s. 101-115.
 • Bieda K.: The Patterns of Education and Economic Growth. "The Economic Record" 1970, nr 115, s. 368-379.
 • Bhagwati J.: Education, Social Structure and Income Inequality. "World Development" 1973, nr 1, s. 21-36.
 • Bhagwati J., Export-Promoting Trade Strategy; Issue and Evidence. "Research Observer" 1988, nr 1, s. 27-59.
 • Bhagwati J.: The Brain Drain. "International Social Science Journal" 1976, nr 4, s. 691-729.
 • Blaug M.: Approaches to Educational Planning. "The Economic Journal" 1967, nr 306, s. 262-287.
 • Blaug M.: The Economics of Education and the Education of an Economist. Aldershot 1987
 • Botkin J.W., M.Elmandjra, M.Kalitza: Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć lukę ludzką? Raport Klubu Rzymskiego. Warszawa 1982.
 • Bowles S.: Class Power and Mass Education, Harvard University 1971.
 • Bowles S., H.Gintis: Democracy and Capitalism. U.York 1986.
 • Bowman M.J., C.A.Anderson: Education and Economic Development. London 1966.
 • Cairnoross A.K.: Economics and Economic Policy. Oxford 1986.
 • Carnoy M.: Class Analysis arid Investment in Human Resources: A Dynamic Mod el. "Review of Radical Political Economics" 1971, nr 3, s. 56-81
 • Caraoy M.: Education and Employment: A Critical Appraisal. Paris 1977.
 • Chenery H., A.Strout: Foreign Assistance and Economic Development. Washington 1965.
 • Chenery H. i inni: Redistribution with Growth. New York 1974
 • Coombs P.H.: World Educational Crisis: A System Analysis. London 1968
 • Correas H., Sources of Economic Growth in Latin America. "The Southern Economic Journal" 1970, nr 1, s. 17-31.
 • Curle A.: Some Aspects of Educational Planning in Uncerdeveloped Areas. "Harvard Educational Review" 1962, nr 3, s. 296-303.
 • Debeauvois K.: Forecasting the Needs for Qualified Manpower. Paris 1985.
 • Denison E.F.: The Sources of Economic Growth in the US end Alternatives Before Us. NEW York 1962.
 • Denison F.: Why Growth Rates Differ. Washington 1967.
 • Dey B.: A Measure of Disparity in Distribution of Higher Education Facilities. "Arthaniti" 1973-74, nr 16, s. 56-81.
 • Dhar T.K., A.S.Ilchman, F.Ilchman: Education and Employment in India. Policy Nexus. Calcutta 1976.
 • R.Diez-Hochleitner: The Role of Educational Planning in Developing Countries. W: Education Explosion,G.S.F.Bereday, J.A. Lauwerys - red. London 1965, s. 162-175.
 • Dolton P.J., G.K.Makepeace: Sample Selection and Kale - Female Earnings Differentials in the Graduate Labour Market. "Oxford Economic Papers" 1986, nr 2, s. 317-342.
 • Dougherty C., Psacharopoulos G.: Measuring the Cost of Misallocation of Investment in Education. "Journal of Human Resources" 1977, nr 4, s. 446-459.
 • Edding F.: International Development of Educational Expenditure: 1950-1965. Paris 1965.
 • Education and Income, T.King - red. Washington 1980.
 • The Feasibility of Measuring of International Flows of Human Resources. Geneva 1982.
 • Fields S.: A Theory of Education and Labour Markets in LDCs. Michigan 1972.
 • Fields S.: Higher Education and Income Distribution in LDC-y. "Oxford Economic Papers" 1975, nr 2, s. 245-259.
 • FieIds S.: The Allocation of Resources to Education in Less Developed Countries. "Journal of Public Economics" 1974, nr 2, s. 133-143.
 • Financing Educational Development. Ottawa 1982.
 • Foxley A., Aninat E., J.P.,Arellano: Redistributive Effects of Government Programs. The Chilean Case. Oxford 1979.
 • Galenson W., G.Pyatt: The Quality of Labour and Economic Development in Certain Countries. Geneva 1964.
 • Graeser P.: Human Capital in Centrally Planned Economy: Evidence. "Kyklos" 1988, nr 1, s. 75-98.
 • Gross B., Stevern W.: FachkrSftebedarfsplanung und Vermittlung in EntwicklungslSndem. KOln 1983.
 • Grubel, A.Scott: The Brain Drain. Determinants, Measurement and Welfare Effects. Ontario 1977.
 • Guha A.: Brain Drain Issue and Indicators on Brain Drain. "International Migration" 1977, nr 1, s. 3-20.
 • Hadley L.: Rates of Return to Education in Pakistan. "Pakistan Economist" 1986, nr 35, s. 13-19.
 • Hagen, 0.Kawrylyshyn: Analysis of World Income and Growth 1955-1965. "Economic Development and Cultural Change" 1969, nr 1, s. 1-96.
 • Hamada K.: Taxing the Brain Drain. W: The Hew International .Economic Order, The Horth - South Debate J. Bhagwati - red. Cambridge Mass. 1977, s. 133-147.
 • Hansen W.L., Income Distribution Effects of Higher Education. "American Economic Review" 1960, nr 2, s. 335-340.
 • Hansen W.L.: Patterns of Rate of Return to Investment in Education. w: Education and the Distribution of Income. Paris 1970, s. 163-200.
 • Harbison f. , Myers Ch.: Education, Manpower1 and Economic Growth. New York 1964.
 • Henderson-Stewart D.: Estimates of Rates of Return to Education in G.Britain. "The Manchester School of Economic and Social Studies" 1965, nr 3, s. 252-261.
 • Heyneman S.F., White D.S.: The Quality of Education and Economic Development. Washington 1986.
 • Hicks N.: Basic Needs and Development. Washington 1980.
 • Hirschman A.: Towards a New Strategy of Development. N.York 1977.
 • Hsia R., Chau L.: Industrialization. Employment and Income Distribution. A Case Study of Hong Kong. Geneva 1978.
 • IMF "International Financial Statistics 1987". Washington 1987.
 • International Migration. England and Wales: Office of Population. London 1978-84.
 • Jain S.: Size Distribution of Income. A Compilation of Data. Washington 1975.
 • Jallade J.P.: Public Expenditures on Education and Income Distribution in Colombia. Washington 1974.
 • Jasiński B.: Ekonomiczne źródła napięć w krajach rozwijających się. Warszawa 1969.
 • Jimenez E.: The Public Subsidization of Education and Health in Developing Countries. "Research Observer" 1986, nr 1, s. 111-129.
 • Kaneko M.: The Educational Composition of World's Population. A Database. Washington 1984.
 • Kendrick J.W.: Productivity Trends in the US. Princeton 1961.
 • Keynes J.M.: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa 1956.
 • Khan Q.U.: Manpower Aspects of Higher Education in India. Paris 1979.
 • Kidd Ch.V.: The International Migration of High - Level Manpower. N.York 1970.
 • Kim Y.: Education and Economic Growth. Seoul 1976.
 • Kindleberger Ch.P.: Economic Development. New York 1965.
 • Klimczak M.: Problemy metodologii i zakresu badań ekonomiki kształcenia. Warszawa 1972.
 • Kluczyński J. : Kwalifikacje a rozwój gospodarczy. Warszawa 1970.
 • Knall E.: Die Rolle der Erziehung und Ausbildung im Wach- stumprozess der EntwicklungslSnder. w: Grundfragen der Entwic- klungsplanung,A.Kruse - Rodenacker red. Berlin 1964, s. 213-220.
 • Kravis J.: A World of Unequal Incomes. W: Income Inequality. Philadelphia 1973. s. 61-80.
 • Kuznets S.: Economic Growth and Income Inequality. "American Economic Review" 1955, nr 1, s. 1-28.
 • Kuznets S.: Population, Income and Capital. W: Economic Progress, L.H.Dupriez, D.Hague - red. London 1978, s. 3-20.
 • Kwiatkowski E.: Neoklasyczna koncepcja pełnego zatrudnienia: A.C.Pigou kontra J.M.Keynes. "Ekonomista" 1984, nr 3, s. 477-494.
 • Landau D.: Government and Economic Growth in LDC's. An Empirical Study for 1960-1980. "Economic Development and Cultural Change" 1986, nr 1, s. 35-75.
 • de Larosiere J.: Das Verachuldungsproblem Schwarzafrikas. "Finanzierung und Entwicklung" 1987, nr 1, s. 14-15.
 • Layard R.: Economic Theories of Educational Planning. W: Essays in Honour of Lord Robbins, K. Peston, B. Corry red. London 1972, s. 118-149.
 • Leibenstein H.: Population Growth and the Take off Hypothesis. N.York 1963.
 • Levin H., Camoy M.: Schooling and Work in the Democratic State. Stanford 1985.
 • Lewis W.A.: Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. "The Manchester School of Economic and Social Studies" 1954, nr.2, s. 139-191.
 • LewisW.A.: Secondary Education and Economic Structure. w: Selected Economic Writings of W.A. Lewis. K. Gersovitz red. New York 1983, s. 509-522.
 • Liberska B.: Międzynarodowa migracja wysoko kwalifikowanych kadr. Kraków 1976.
 • Lipiński Z.: Problemy, pytania, wątpliwości, Z warsztatu ekonomisty, warszawa 1988
 • Little K.D.: Aid to Africa. An Approach of UK Policy for Aid to Africa South of Sahara. London 1965.
 • Loufti M.F.: Development with Tîomen: Action, not Alibis. "International Labour Review" 1987, nr 1, s. 111-122.
 • Halassis L.: Trained Manpower for Tomorrow's Agriculture. Paris 1966.
 • Iiandi P.: Education and Economic Growth in Developing Countries. Budapest 1981.
 • Mann A.J.: Het Fiscal Incidence in Puerto-Rice. Carribean Studies 1973, nr 1, s. 5-35.
 • Manpower Aspects of Educational Planning. Paris 1968.
 • Marks K.: Kapitał, t. I. Warszawa 1956.
 • McCelland D.: Does Education Accelerate Economic Growth? "Economic Development and Cultural Change" 1966, nr 3. s. 257-278.
 • Mc Lure Ch. : The Incidence of Colombian Taxes 1970. "Economic Development and Cultural Change" 1975, nr 1, s. 155-183.
 • Mehran F. Distribution of Benefits from Public Consumption Expenditures Among Households in Iran. Geneva 1977.
 • Meier R., Baldwin R.E.,: Economic Development Theory. history, Policy. N.York 1957.
 • Mincer J.: Human Capital and Economic Growth. Cambridge 1931.
 • Mingat A.: Mesure et analyse de l'égalité et 1'équité en éducation. "Revue Economique" 1988, nr 1, s. 93-115.
 • Moock P.R., D.T.Jamison: Entwicklung des Bildungwesens in Schwarafrika. "Finanzierung und Entwicklung" 1988, nr 1, s.22- -24.
 • Myrdal G.: Asian Drama. An Inquiry into the Poverty of Nations. N.York 1968.
 • Nadiri M.I.: International Studies of Factor Inputs and Total Factor Productivity. A Brief Survey, "Review of Incoce and Wealth" 1972, nr 2, s. 129-154.
 • Niemyski : Wykształcenie jako element potencjału ludzkiego. "Ekonomista", 1978, nr 2, s. 425-442.
 • Nowicki J.: Redystrybucja dochodu narodowego a rozwój kraj ów mniej zaawansowanych. "Ekonomista" 1981, nr 5, s. 919-933
 • Nowicki J.: Społeczne nakłady na uzyskanie kwalifikowanej siły roboczej. "Ekonomista" 1966, nr 3, s. 613-638.
 • Nowicki J.: Teoria rozwoju krajów ekonomicznie mniej zaawansowanych. Warszawa 1969
 • Nurkse R.: Problemy tworzenia kapitału w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych. Warszawa 1962.
 • Orczyk J.: Rozmiary i ekonomiczne konsekwencje zmian w wykształceniu osób zatrudnionych w rolnictwie PRL. Poznań 1978.
 • Panchamukchi P.R.: Employment and Educational Policy. The Indian Experience. "Manpower Journal" 1978, nr 1, 8. 31-56.
 • Pandit H.. Investment in Education in India: Size, Sources, Effectiveness. Paris 1976.
 • Park S.I.: Labour Issues in Korea's Future. "World Development" 1988, nr 1, s. 99-119.
 • Parnes S.: Forecasting Educational Seeds for Economic ana Social Development. Paris 1962.
 • Patalinghug E.: Labour Quality and Growth Accounting: the Philippines. "The Philippine Revue of Economics and Business" 1984, nr 3/4, s. 201-217.
 • Paukert P.: Income Distribution. Structure of Economy and Employment. London 1981.
 • Peaslee A.L.: Educations Role in Development. "Economic Development and Cultural Change" 1969, nr 3, s. 293-319.
 • Pigou A.C.: Employment and Equilibrium. London 1949.
 • Pigou C.: Theory of Unemployment. London 1933.
 • Podoski K., Piasecki B.: Koszty i efekty kształcenia w Polsce. Warszawa 1971.
 • Psacharopoulos G.: Education and Development: A Review. "Research Observer" 1988, nr 1, s. 99-116.
 • Psacharopoulos G.: Education as Investment. "Finance and Development" 1982, nr 3, s. 39-42.
 • Psacharopoulos G.: Higher Education in Developing Countries: A Cost-Benefit Analysis. Washington 1982.
 • Psacharopoulos G.: Returns to Education. An International Comparison. Amsterdam 1973.
 • Psacharopoulos G.: Synthetic Approaches to Manpower Planning "The Economist" 1979, nr 2, s. 287-297.
 • Psacharopouloss G., The Perverse Effect of Subsidization of Education or How Equitable is free Education. "Comparative Education Review" 1977, nr 1, s. 69-90
 • Psacharopoulos G., Sanyals B., Higher Education and Employment; the IIEP Experience in 5 Developing Countries. Paris 1981.
 • Rado A., Jolly R., The Demand for Manpower - the East African Case Study. "The Journal of Development Studies" 1965, nr 3, s. 226-250.
 • Rana P.B., J.M.Dowlings The Impact of Foreign Capital on Growths Evidence from Asian Developing Countries. "The Developing Economies" 1988, nr 1, s. 3-11
 • Recum H V.: Bildung in der Dritten Welt. Tendenzen und Probleme nach einem vierteljahrhundert expansiver Bildungspolitik. "Intemazionale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft" 1983, nr 39, s. 3-19.
 • Rehsche G.: Brain Drain. Fachleute aus Entwicklungsländern in der Schweiz. Adliswil 1981.
 • Reynoläss L.G., Economic Growth in the Third Worlds 1950-1980. Yale 1987.
 • Sahotas S., The Distribution of Benefits of Public Expenditure in Panama. "Public Finance Quarterly" 1977, nr 2, s. 203- -230.
 • Samuelson P.A., A Fallacy in Introduction of Pareto's Law of Alleged Constancy of Income Distribution, "Rivista Internazionale Scienze Economiche e Commerciali" 1965, nr 12, s, 246-253.
 • Sanyal B., El.Sammanis Y., Higher Education and Employment in the Sudan. Paris 1975.
 • Schultzs T.P., Educational Investments and Returns in Economic Development. New Haven 1987.
 • Schultz T.W.: Capital Formation by Education. "Journal of Political Economy" 1960, nr 6, s. 571-583.
 • Schulzs T.W. Reflections on Investment in Man. "Journal of Political Economy" 1962, nr 5, s. 1-8.
 • Schultz T.W., The Economic Value of Education. N.York 1963.
 • Schultz T.W., The Role of Education and of Research. N.York 1971.
 • Selovsky M., On the Measurement of Education's Contribution to Growth. "Quarterly Journal of Economics" 1969, nr 3, s.449-463.
 • Sharnia D., Apte K.B.: Graduate Unemployment in India. "Economic and Political Weekly" 1976, nr 25, s. 915-925
 • Simmons J.: Can Education Promote Development? "Finance and Development" 1978, nr 1, s. 36-39.
 • Singer W., Grayt P., Trade Policy and Growth of Developing Countries: Some Hew Data. "World Development" 1988, nr 3, s. 395-403.
 • Skorow E.: Razwiwajuszczieeia strany: obrazowanie, zaniatnost, ekonomiczeskij rost. Moskwa 1971.
 • Streeten P.: Development Economics: The Intellectual Divisions. "Eastern Economic Journal" 1985, nr 3, s. 235-247.
 • Strumilin S.G.: Choziajstwiennoje znaczenie obrazowanija. Lloskwa 1924.
 • Strumilin S.G.: Effiektiwnost obrazowanija w SSSR. "Ekonomiczeskaja Gazieta" 1962, nr 14, s. 28-30.
 • Suchodolski E.: Rozwój kultury i wykształcenia a model konsumpcji. W: Perspektywiczny model konsumpcji. Wrocław 1970.
 • Svenillson I.: Economic Growth and Technical Progress: An Essay in Sequence Analysis. W: OECD: The Residual Factor in Economic Growth. Paris 1964, s. 103-130.
 • Tan E.: "Causes of Unemployment of Educated Labour. "The Philippine Economic Journal" 1973, nr 1-2, s. 607-626.
 • Tan E.: Taxation Government Spending and Income Distribution in the Philippines. Geneva 1975
 • Tan E.: The Public University Admission and Tuition Policy, "Journal of Philippine Development" 1976, nr 2, s. 216-237.
 • Tan E.: Private Enrollments and Expenditure on Education. Some Macro-Trends. "International Review of Education" 1985, nr 1, s. 105-118.
 • Toaaro M.P.: Economics for A Development World. London 1977
 • Truscott M.: The Brain Drain of Scientists. Engineers and Physicians from LDCs to the US. Ann Arbor, Michigan 1982.
 • UNCTAD: The Reverse Transfer of Technology. N.York 1975
 • Unesco Statistical Yearbook. Paris, różne lata.
 • US Dept, of Justice. "Annual Report on Immigration and naturalization". 'Washington, różne lata.
 • Vaizeyj J.,The Economics of Education. London 1973
 • Vas-Zoltans P.,The Brain Drain. An Anomaly of International Relations. Leyden 1976.
 • Viner J.: Bareers to Economic Development. Wi Development and Society, N.York 1964, s. 81-90.
 • Walsh J.P.: Capital Concept Applied to Man. "Quarterly Journal of Economics" 1935, nr 1, s. 255-285.
 • Watanabe S.: Tüe Brain Drain from Developing to Developed Countries. "International labour Review" 1969, nr 4, s. 401-433.
 • Wąsowicz M. : Efektywność kształcenia. Próba ustalenia metody szacunku. Warszawa 1976.
 • Weisbrod B.: Human Resources, Employment and Development. Mexico City 1980.
 • Wheeler D.: Human Resource Development and Economic Growth in Developing Countries: A Simultaneous Model. Washington 1980.
 • Wilczyński R.: Brain Drain and Development in the Third World. NEI. Rotterdam. "Green Papers" 1984, nr 3.
 • Wilczyński R.: International Transfer of Factors of Production and Economic Development. "Studies on Developing Countries" 1987, nr 1, s. 97-114.
 • Wood R.H.: Literacy and Basic Needs Satisfaction in Mexico. "World Development" 1988, nr 3, s. 405-417.
 • Woodhall M.: Financing Student Flows from Developing Countries: the Implications of Recent Policy Trends. Dijon 1986.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334625

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.