PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 5 (43) Wyzwania biznesowe XXI wieku | 113--130
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty efektywności i polityki personalnej przedsiębiorstw pod kontrolą kapitału zagranicznego w Polsce i krajach Unii Europejskiej - studium porównawcze

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected aApects of Efficiency and Human Resources Policy in Foreign-controlled Enterprises in Poland and in EU Member Countries: a Comparative Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest analiza różnic pomiędzy przedsiębiorstwami pozostającymi pod kontrolą kapitału zagranicznego w Polsce i krajach członkowskich Unii Europejskiej (w analizie uwzględniono następujące zmienne: liczbę przedsiębiorstw, liczbę osób zatrudnionych, obroty, nadwyżkę operacyjną brutto, przychody na pracownika, wynik operacyjny brutto, rentowność sprzedaży, koszty siły roboczej, inwestycje), opierająca się na danych Eurostatu (2008-2010). Badania wskazują, między innymi, na znaczne zróżnicowanie w grupie państw EU ze względu na udział kapitału obcego w rożnych klasach wielkości przedsiębiorstw (w Polsce segment MSP pozostaje w znacznej mierze pod kontrolą rodzimego kapitału) oraz na duży wpływ wielkości rynku i niskich jednostkowych kosztów pracy na wybór kraju goszczącego. Przedsiębiorstwa pod kontrolą kapitału zagranicznego w Polsce są znaczącym pracodawcą i mają dla gospodarki duże znaczenie z uwagi na wielkość generowanych przychodów.
EN
This study investigates the differences between foreign-controlled enterprises in Poland and in EU member countries in view of type of presence in Polish economy (big vs. small enterprises), their efficiency, human factor policy using such variables as number of enterprises, number of persons employed per enterprise, turnover per enterprise gross operating surplus per person employed, turnover per person employed, gross operating rate, number of persons employed, personnel cost/number of person employed, investment per person employed) as based on Eurostat data (2008-2010). The study shows a strong impact of market size and low unit labour costs the choice of the host country. In general, foreign-controlled enterprises in Poland due to their larger than average size have a significant economic impact in terms of turnover and employment. They are efficient but investments in labour are below the average European level. SME enterprises are still mainly controlled by Polish capital.(original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Politechnika Opolska
Bibliografia
 • Agarwal J.P., Determinants of Foreign Direct Investment: A Survey, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1980, nr 4.
 • Basile R., Acquisition versus greenfield investment: The location of foreign manufacturers in Italy, Institute for Studies and Economic Analises Discussion Paper, Rome 2002.
 • Bausch A., Krist M., The Effect of Context-Related Moderators on the Internationalization-Performance Relationship: Evidence from Meta-Analysis, "Management International Review" 2007, nr 47(3).
 • Boddewyn J., Foreign Direct Divestment Theory: Is It the Reverse of FDI Theory, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1983, t. 119.
 • Brewer H.L., Investor benefits from corporate international diversification, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" 1981, nr 16(1).
 • Buhner R., Assessing international diversification of West German corporations, "Strategic Management Journal" 1987, nr 8(1).
 • Coughlin C.C., Segev E., Location determinants of new foreign-owned manufacturing plants, "Journal of Regional Science" 2000, nr 40.
 • Doms M., Jensen B., Comparing wages, skills and Productivity between domestically and foreign owned manufacturing establishment in the US, "NBER Working Paper" 1998.
 • Doryń W., Stachera D., Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne największych polskich przedsiębiorstw przemysłowych, "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 11-12.
 • Dunning J.H., Multinational Enterprises and the Global Economy, Addison-Wesley, Wokingham Berkshire 1993.
 • Dunning J.H., Toward an Eclectic Theory of International Production: Some Empirical Tests, "Journal of International Business Studies" 1980, 11, nr 1.
 • Ernst & Young's 2010 European attractiveness survey, Waking up to the new economy, www.economicresearch.se/public/userfiles/70efdf2ec9b086079795c442636b55fb/files/media_ 2010-06_ErnstYoung_2010_EAS.pdf [20.08.2013].
 • Foreign control of enterprises by economic activity and a selection of controlling countries (from 2008 onwards), http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=fats_g1a_08&lang=en [20.08.2013].
 • Geldner M., Przyczynek do teorii zagranicznych inwestycji bezpośrednich, "Monografie i Opracowania" nr 193, SGPiS, Warszawa 1986.
 • Guimaraes P., Figueiredo O., Woodward D., Agglomeration and the location of foreign direct investment in Portugal, "Journal of Urban Economics" 2000, nr 47.
 • Ito K., Are foreign multinationals more efficient? Plant productivity in Thai Automobile industry, "ICSED Working Paper" t. 19, July 2002.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie międzynarodowe, Warszawa 1999.
 • Kryński A., Europa w procesach globalizacji gospodarczej - szanse i zagrożenia, w: Transformacja - integracja - globalizacja. W poszukiwaniu modelu rozwoju gospodarczego Polski, red. S. Lis, S. Miklaszewski, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2004.
 • Lall S., Financial and profit performance of MNCs in developing countries: some evidence from an Indian and Columbia Sample, "World Development" 1976, nr 4(9).
 • Latocha T., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Unii Europejskiej w świetle teorii rozwoju regionalnego i teorii lokalizacji, "Studia Europejskie" 2/2005, www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/2-2005_Latocha.pdf [25.08.2013].
 • Lui X., Comparative performance of foreign and local firms in Chinese industry, "Aston University Working Paper" 2000.
 • Mata J., Portugal P., Closure and Divestiture by Foreign Entrants: The Impact of Entry and Post-Entry Strategies, "Strategic Management Journal" 2000, nr 21.
 • Nowara W., Zagraniczne dezinwestycje bezpośrednie - ujęcie teoretyczne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" R. LXXV, 2013, z. 1.
 • Osbert-Pociecha G., Dywestycje w przedsiębiorstwie, Wyd. AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 14.
 • Przybylska K., Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Ramaswamy K., Multinationality and performance: a synthesis and redirection, "Advances in International Comparative Management" 1992, nr 7(2).
 • Ruigrok W., Wagner H., Internationalization and Performance: An Organizational Learning Perspective, "Management International Review" 2003, nr 43(1).
 • Ruigrok W., Wagner H., Internationalization and firm performance: Meta-analytic review and future research directions, Paper presented at the Annual Meeting of the Academy of International Business, Stockholm, Sweden 2004.
 • Ruigrok W., Amann W., Wagner H., The Internationalization - Performance Relationship at Swiss Firms: A Test of the S-Shape and Extreme Degrees of Internationalization, "Management International Review" 2007, nr 3(47).
 • Rymarczyk J., Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2004.
 • Schuh A., Central and Eastern Europe after the boom: Time for a strategy change for foreign multinational companies?, "Central European Business Review" 2013, z. 2.
 • Stawicka M.K., Czynniki warunkujące wybór miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej - studium komparatystyczne lat 2005 i 2011, "Zarządzanie i Finanse" 2013, nr 1/2.
 • Stępniak A., Integracja regionalna i transfer kapitału, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1996.
 • Vernon R., Sovereignty at bay: the multinational spread of U.S. enterprises, Basic Books, New York 1971.
 • Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej - próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 • World Investment Report 2012. Towards a New Generation of Investment Polices. United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva 2012.
 • Zalecenie Komisji Europejskiej 2003/361/WE, www.index.forum.gazeta.pl [20.08.2013].
 • Zorska A., Ku globalizacji, WN PWN, Warszawa 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334705

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.