PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 73 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu | 123--132
Tytuł artykułu

Zachowania konsumenckie osób niepełnosprawnych ruchowo - sytuacja na rynku pracy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Consumer Behaviour of Mobility Impaired People - Situation on Job Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesny biznes nie traktuje wszystkich konsumentów w sposób jednakowy. Pewne grupy konsumenckie stawiane są na pozycji uprzywilejowanej, inne zaś nie są w ogóle dostrzegane. Taką grupę stanowią osoby niepełnosprawne. W Polsce na niemal połowę populacji osób niepełnosprawnych przypadają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, można zatem powiedzieć, że dysfunkcje narządu ruchu stanowią, obok innych rodzajów schorzeń, najczęstszą przyczynę niepełnosprawności w naszym kraju. Autorka niniejszego artykułu stara się przybliżyć determinanty dokonywania zakupów przez osoby niepełnosprawne przez pryzmat ich sytuacji na rynku pracy.(abstrakt autora)
EN
Modern business does not treat every single customer equally. Some consumer groups are strongly privileged, but on the other hand, there are groups that are hardly noticed. Such a segment is the segment of disabled people irrespective of kind of impairment, although we might say that in Poland almost half of the whole population of disabled people is mobility impaired. The paper tries to describe determinants of disabled consumer behavior through the prism of their situation on job market.(author's abstract)
Twórcy
 • Politechnika Lubelska
Bibliografia
 • K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 15.
 • A. Zych, Uwarunkowania zachowań konsumpcyjnych, [w:] Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, red. D. Markowski, P. Setlak, Wyd. Diecezjalne, Tarnobrzeg 2008.
 • C.F. Kaufman, Shop 'til you drop: tales from a physically challenged shopper, "Journal of Consumer Marketing" 1995, Vol. 12, Iss. 3, s. 39-55.
 • R. Reynell, A pine of disability, Foremna & Co. Scotland, 1970.
 • B. Omolayo, Self-esteem and self-motivational needs of disabled and non-disabled: a comparative analysis, "Journal of Alternative Perspectives in the Social Science" 2009, Vol. 1, No. 2, s. 449.
 • J. Jennings, Influence of television commercials on women's self confidence and independence judgement, "Journal of Personality and Social Psychology" 1988, No. 38, s. 203-210.
 • M. Kasperek-Hoppe, Czynniki kształtujące zachowania konsumentów na runku, [w:] Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka, red. J. Woś, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003, s. 39-40.
 • L. Rudnicki, Zachowanie konsumentów na rynku, PWE, Warszawa 2000, s. 110.
 • A. Falkowski, T. Tyszka, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2006.
 • P. Frączek, Determinanty aktywności niepełnosprawnych na rynku pracy, "Polityka Społeczna" 2003, nr 11-12, s. 111.
 • G. Dębniewski, D. Michowska, Status osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce i krajach Unii Europejskiej, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, Zeszyt nr 1 - zarys problematyki, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2003, s. 325.
 • A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, PWN. Warszawa 1990, s. 72-159.
 • J. Pilch, Bezrobocie - nowa kwestia społeczna, [w:] Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniają- cym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wyd. żak, Warszawa 1995, s. 379.
 • 5 J.F. Terelak, Psychologia pracy i bezrobocia, Wyd. Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1993, s. 279.
 • Bezrobocie. Podręcznik pomocy psychologicznej, red. A. Bańka, Print- B, Poznań 1992.
 • A. Bańka, Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy. Psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, Print-B, Poznań 1995, s. 200.
 • T. Majewski, Praca zawodowa - ważny wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych (polityka Unii Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych), [w:] Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, red. Z. Palak, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 51.
 • K.I. Paul, B. Batinic, The need for work: Jahodas' latent functions of employment in a representative sample of the German population, "Journal of Organizational Behaviour" 2009, Vol. 31.
 • J. Kirenko, E. Sarzyńska, Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby, Wyd. UMCS, Lublin 2010; J.B. Turner, Economic Context and the Health Effects of Unemployment, "Journal of Health and Social Behavior" 1995, Vol. 36, No. 3.
 • E. Kasprzak, Poczucie jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych, [w:] Człowiek niepełnosprawny. Zagrożenia i szanse rozwoju, red. B. Aouil, Wydawnictwa Uczelniane WSP, Bydgoszcz 2002.
 • W. Arulampalam, Is Unemployment Really Scarring? Effects of Unemployment Experiences on Wages, "The Economic Journal" 2001, Vol. 111, Iss. 475.
 • W. Arulampalam, P. Gregg, M. Gregory, Unemployment Scarring, "The Economic Journal" 2001, Vol. 111, Iss. 475.
 • A.H. Stevens, Persistent Effects of Job Displacement: The Importance of Multiple Job Losses, "Journal of Labor Economics" 1997, Vol. 15, No. 1.
 • J. Konarska, Psychospołeczne korelaty poczucia sensu życia a niepełnosprawność, Wyd. Górno- śląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Mysłowice 2002, s. 34, 58.
 • J. Kirenko, Psychospołeczne przystosowanie osób z paraplegią, Wyd. UMCS, Lublin 1991, s. 61.
 • S. Kostrubiec, Osoby niepełnosprawne na rynku pracy w 2000 roku, GUS, Warszawa 2001, s. 87.
 • A. Majchrzak, Aktywność ekonomiczna osób niepełnosprawnych na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim, Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2008, s. 111.
 • A. Brzezińska, K. Maj, Z. Woźniak, Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, Wyd. Academica, Warszawa 2007, s. 69-71.
 • D. Autor, M. Duggan, The rise in the disability rolls and the decline in unemployment, "Quarterly Journal of Economics" 2003, Vol. 118, No. 1, s. 157-205.
 • J. Gruber, Disability insurance benefits and labour supply, "Journal of Political Economy" 2000, Vol. 108, No. 6, s. 1162-1183.
 • D. McVicar, Why have UK disability benefit rolls grown so much?, "Journal of Economic Surveys" 2008, Vol. 22, No. 1, s. 114-139.
 • J. Bound, R.V. Burkhauser, Economic analysis of transfer programs targeted on people with disabilities, [w:] Handbook of Labor Economics, red. O. Ashenfelter, D. Card, Volume 3C, Amsterdam 1999, s. 3417-3528.
 • E. Bowitz, Disability benefits, replacement rations and the labour market: a time series approach, "Applied Economics" 1997, Vol. 29, No. 7, s. 913-923.
 • T. Majewski, Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Centrum Badawczo-Rozwojowe Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 1995, s. 113.
 • L.A. Christman, B.L. Slaten, Attitudes towards people with disabilities and judgements of employment potential, "Perceptual And Motor Skills" 1991, No. 72, s. 467-475.
 • D. Gilbride i in., Employers' attitudes towards hiring persons with disabilities and vocational rehabilitation services, "The Journal of Rehabilitation" 2000, No. 66 (4), s. 17-23.
 • M. Millington, S. Leirer, M. Abadie, Validity and the employment expectations questionnaire: Do disability related attitudes affect employment selection outcomes?, "Rehabilitation Counseling Bulletin" 2000, No. 44, s. 39- 48.
 • A. Brzezińska, K. Maj, Z. Woźniak, Osoby z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, Wyd. Academica, Warszawa 2007, s. 80-82.
 • G.N. Siperstein i in., A national survey of Consumer Attitudes towards companies that hire people with disabilities, "Journal of Vocation Rehabilitation" 2006, No. 24/1, s. 3-9.
 • D. Kukla, Praca jako najważniejsza wartość w życiu osoby niepełnosprawnej, [w:] Osoby z niepełnosprawnością w systemie pomocy społecznej, red. M. Mirowska, Wyd. im. S. Podobińskiego Akademii im. J. Długosza, Częstochowa 2009, s. 26-28.
 • B. Kurkus-Rozowska, Telepraca osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy w Polsce, "Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2005, nr 1, s. 21.
 • M.K. Jones, Disability and the labour market: a review of the empirical evidence, "Journal of Economic Studies" 2008, Vol. 35, No. 5, s. 408.
 • J.J. Burnett, What services marketers need to know about the mobility-disabled consumer, "Journal of Services Marketing" 1996, Vol. 10, No. 3, s. 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334707

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.