PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1989 | nr 289 | 160
Tytuł artykułu

Teoria racjonalnych oczekiwań

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest prezentacja fragmentu współczesnej ekonomii niemarksistowskiej: teorii racjonalnych oczekiwań oraz próba określenia jej miejsca w rozwoju myśli ekonomicznej. Sama prezentacja nie jest zadaniem łatwym, ponieważ hipoteza racjonalnych oczekiwań związana jest z ilościowym nurtem badań w ekonomii, a więc charakteryzuje się wysokim stopniem sformalizowania rozważań. W pracy świadomie ograniczono do minimum część matematyczną teorii racjonalnych oczekiwań, koncentrując się raczej na analizie skutków stosowania ilościowych metod badawczych w zakresie wyboru obszaru badań oraz sposobów formułowania wniosków, jak również ich wpływu na integrację poszczególnych kierunków ekonomii. Specjalista w dziedzinie technik badawczych, na przykład ekonometryk czy statystyk, przedstawiłby zapewne dorobek teorii racjonalnych oczekiwań w zupełnie odmienny sposób, wybierając z niego elementy analizy ilościowej, oceniając ich poprawność oraz nowatorstwo w stosunku do metod stosowanych przez poprzedników. Zapewne również w mniejszym stopniu interesowałyby go problemy bardziej ogólne, na przykład zgodności precyzyjnych modeli z rzeczywistością lub wzajemnych relacji między obrazami tej rzeczywistości kreślonymi przez poszczególne kierunki. (fragment tekstu)
Rocznik
Numer
Strony
160
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Alchian A.A., Information Costs, Princing, and Resource Unemployment, "Western Economic Journal", nr 72, june 1969.
 • Azariadis C., Implicit Contracts and Unemployment Equilibria, "Journal of Political Economy", nr 8, 1975
 • Arrow K.J., Toward a Theory of Price Adjustment, W: The Allocation of Economic Resources, M. Abramowitz /ed./ Stanford University Press, Stanford 1959
 • Arrow K.J., The Future and the Present in Economic Life, "Economic Inquiry", april 1978.
 • Bailey M.N., Wages and Employment under Uncertain Demand, "Review of Economic Studies", nr 41, 1974
 • Barro R.J., The Equilibrium Approach to Business Cycles, "Revised University of Rochester Working Paper", november 1979.
 • Barro R.J., A Theory of Monopolistic Pride Adjustment, "Review of Economic Studies", nr 39, January 1972.
 • Barro R.J., Longterm Contracting, Sticky Prices and Monetary Policy, "Journal of Monetary Economics", nr 3, 1977.
 • Barro R.J., Unanticipated Money, Output and the Price Level in the United States, "Journal of Political Economy", nr 86, august 1978.
 • Barro R.J., A Capital Market in an Equilibrium Business Cycle Model, "Econometrica", nr 48, 1980.
 • Barro R.J., Federal Deficit Policy and the Effects of Public Debtt Shocks, "Journal of Money, Credit and Banking", nr 12, 1980.
 • Barro R.J., Second Thoughts on Keynesian Economics, "American Economic Review", may 1979
 • Barro R.J., Grossman Herschel, A General Disequilibrium Model of Income and Employment, "American Economic Review", nr 61, march 1961.
 • Barro R.J., Grossman Herschel, Money, Employment and Inflation, Cambridge University Press, Cambridge 1976.
 • Barro R.J., Fisher S., Recent Developments in Monetary Theory, "Journal of Monetary Economics", april 1976.
 • Begg D., Rational Expectations, Wage Rigidity and Unvoluntary Unemployment: A Particular Theory, "Oxford Economic Papers", 1982.
 • Blinder A.S., Fisher S., Inventories, Rational Expectations and the Business Cycle, "Journal of Monetary Economics", nr 3, 1981.
 • Boshen J.F., Grossman H., Tests of Equilibrium Macroeconomics Using Contemporaneous Monetary Data, "HBER Working Paper", nr 558, 19
 • Brunner K., Cukierman A., Meltzer A., Stagflation. Persistent Unemployment and the Permanence of Economic Shocks, "Journal of Monetary Economics", nr 6, 1980.
 • Cagan P., Changes in the Recession Behavior of Yihole- sale Prices in the 1920's and Post-World War II, "Occasional Papers of the NBER", winter 1975.
 • Cagan P., The Monetary Dynamics of Hyperinflation, w: "Studies in the Quantity Theory of Money", University of Chicago Press, Chicago 1956.
 • Cagan P., The Hydra-Headed Monster: The Problem of Inflation in the United States, American Enterprise Institute, Washington 1974.
 • Cagan P., Reflections on Rational Expectations, "Journal of Money,Credit and Banking", vol.12, nr 4, november 1980.
 • Carlson J.A., A Study of Price Forcasts, "Annals of economic and Social Measurement", nr 6, 1977.
 • Clower R.W., The Keynesian Counterrevolution: A Theoretical Appraisal, w: The Theory of Interest Rates, F.Hahn, F.Brechling /ed./ Macmillan, London 1965.
 • Cootner P.H. /ed./, The Random Character of Stock Market Pricek, MIT Press, 1964.
 • Cooper Robert, Lawrence Richard, The 1972-1975 Commodity Boom, "BPSA", nr 3, 1975.
 • Dean J.W., The Dissolution of the Keynesian Consensus, W: The Crisis in Economic Theory, D. Bell, I.Kristol /ed./, Basic Books Inc. Publishers, New York 1981
 • Dunlop J.T., The Movement of Real and Money Wage Rates, "Economic Journal", nr 48, September 1938.
 • Fama E.F., Efficient Capital Markets; A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance", vol.25, may 1970.
 • Fama E.F., Foundations of Finance: Portofolio Decisions and Securities Prices, Basic Books, New York 1976.
 • Fellner W., The Valid Core of Rationality Hypothesis in the Theory of Expectations, "Journal of Money, Credit and Banking", vol.4, november 1980.
 • Fisher S., Long Term Contracting, Rational Expectations and the Optimal Money Supply Rule, "Journal of Political Economy", nr 85, 1977
 • Fisher S., Long Term Contracting, Sticky Prices and Monetary Policy: A Comment, "Journal of Monetary Economics", nr 3, 1977.
 • Fisher S., Dynamic Inconsistency, Cooperation and the Benevolent Dissembling Government, "Journal of Economic Dynamics and Control", nr 2, 1980.
 • Fisher S., Anticipation and the Non-neutrality of Money, "Journal of Political Economy", nr 87, 1979
 • Friedman Be., Survey Evidence on the Rationality of Interest Rate Expectations, "Journal of Monetary Economics", nr 6, 1980.
 • Friedman M., The Role of Monetary Policy, "American Economic Review", nr 58, march 1968.
 • Frydman R., Sluggish Price Adjustments and the Effectiveness of Monetary Policy Under Rational Expectations: A Com-ment, "Journal of Money, Credit and Banking", nr 13. february 1981.
 • Gordon D.M., Bowles S., Weisskopf T., Long Swings and the Nonreproductive Cycle, "American Economic Review", nr 73, may 1983.
 • Gordon R.J., Output Fluctuations and Gradual Price Adjustments, "Journal, of Economic Literature", vol.XIX, june 1981.
 • Gordon R.J., A Consistent Charakterization of Near-Century of Price, Behavior, "American Economic Review ,Papers and Proceedings", nr 70, may 1980.
 • Gordon R.J., Price Inertia and Policy Ineffectiveness, "NBER Working Paper", 1981.
 • Górski J., red., Przemiany we współczesnej ekonomii burżuazyjnej, PWE, Warszawa 1987.
 • Haberler G., Critical Notes on Rational Expectations, "Journal of Money, Credit and Banking", november 1980.
 • Hahn P.H., Exercises in Conjectural Equilibria, "Scandinavian Journal of Economics", nr 72, june 1977.
 • Hahn P.H., Equilibrium and Macroeconomics, The MIT Press, Cambridge,1984.
 • Hall R.L., The Macroeconomic Impact of Changes in Income Tepees in the Short and Medium Runs, "Journal of Political Economy", part 2, april 1978.
 • Hall R., Hitch C.J., Price Theory and Business Behaviour, "Oxford Economic Papers", nr 2, may 1939.
 • Hailbroner R.L., The Nature and Logic of Capitalism, W.W.Norton and Company, New York 1985.
 • Hicks J., The Crisis in Keynesian Economics, Basic Books, Inc. Publishers, New York 1974.
 • Humphrey D.D., The Nature and Meaning of Rigid Prices, 1890-1933, "Journal of Political Economy", nr 85, june 1977.
 • Keynes J.M., Tract on Monetary Reform, Macmillan, London 1923.
 • Keynes John M., Treatise on Money, Macmillan, London 1930.
 • Keynes J.M., The General Theory of Employment, "Interest and Money", Macmillan, London 1936.
 • Keynes J.M., A Treatise on Probability, Macmillan, London 1921.
 • Klamer A., Conversation with Economists, Rowman and Allanheld Publishers, New Jersey 1984.
 • Klein L., Goldberger Arthur, An Econometric Model of the United States, 1929-1952, North Holland, Amsterdam 1955.
 • Kornai J., Niedobór w gospodarce, PWE, Warszawa 1985.
 • Kydland P.E., Prescott E.C., Rules Rather than Discretion: The Inconsistency of Optimal Plans, "Journal of Political Economy", nr 85, 1977.
 • Kuhn T.S., Dwa bieguny, PIW, Warszawa 1985.
 • Laidler D.W., Monetarist Perspectives, Philip Allan, London 1982.
 • Lange O., Oczekiwania cen. Dzieła, tom 2, PWE, Warszawa 1973.
 • Lucas Robert E. Jr., Some International Evidence on Output-Tinflation Trade-offs, "American Economic Review", nr 63, June 1973.
 • Lucas R.E., Jr., Expectations and the Neutrality of Money, "Journal of Economic Theory", nr 4, april 1972.
 • Lucas R.E. Jr., An Equilibrium Model of the Business Cycle, "Journal of Political Economy", nr 83, december 1979.
 • Lucas R., Asset Prices in an Exchange Economy, "Econometrica", nr 46, 1978.
 • Lucas R.E. Jr., Understanding Business Cycles, w: Stabilization of the Domestic and International Economy, K.Bruner, A. Meltzer /ed./, Carnegie-Rochester Conference Series in Public Policy, North Holland, Amsterdam 1977.
 • Lucas R.S. Jr., Unemployment Policy, "American Economic Review", nr 68, 1978.
 • Lucas R.E. Jr., Econometric Policy Evaluation: A.Critique, w: The Phillips Curve and Labor Markets. R.Brunner, A. Keltzer /ed./, North Holland, Amsterdam 1976.
 • Lucas R.E. Jr., Methods and Problems in Business Cycle Theory, "Journal of Money, Credit and Banking", nr12,1980.
 • Lucas R.E. Jr., Rules, Discretion and the Role of the Economic Advisor, w: Rational Expectations and Economic Policy, Stanley F./ed./, NBER, Chicago 1980.
 • Lucas R.E. Jr., Rapping L.A., Real Wages, Employment and Inflation, w: E.S.Phelps /ed./, Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory, Norton, New York 1970.
 • Lucas R.E. Jr., Sargent T., After Keynesian Macroeco-nomics, w: After the Phillips Curve: Persistence of High Inflation and High Unemployment, Federal Reserve Bank of Boston Conference, vol.19, Boston 1978.
 • Keans G., Price Inflexibity and the Requirements of Stabilizing Monetary, Policy, "Journal of American Statistical Association", nr 30, june 1935.
 • McCallum B.T., Rational Expectations and Macroeconomic Stabilization Policy, "Journal of Money, Credit and Banking", vol.12, nr 4, 1980.
 • McCallura B.T., Price Level Stickness and the Feasibility of Monetary Stabilization Policy with Rational Expectations, "Journal of Political Economy", nr 85, june 1977.
 • Mishkin F.S., Are Market Forcasts Rational?, "The American Economic Review", nr 3, june 1981.
 • Mullineaux D.J., On Testing of Rationality: Another Look at the Livingston Price Expectations Data, "Journal of Political Economy", nr 86, 1978.
 • Muth J., Rational Expectations and the Theory of Price Movements, "Econometrica", nr 29, 1961.
 • Nordhaus W.D., Recent Developments in Price Dynamics, w: Otto Eckstein /ed./ The Econometrics of Price Determination. A Conference Sponsored by the Board pf Governors of the Federal Reserve System and Social Science Researche Center, Washington 1972.
 • Nowicki J., Szkoła szwedzka w ekonomii politycznej, PWN, Warszawa 1984.
 • Okun A.M., Prices and Quantities: A Macroeconomic Analysis, Brookings, Washington D.C., 1981.
 • Okun A.M., Inflation, Its Mechanics and Welfare Cost, "Brookings Papers on Economic Activity" 1975.
 • Okun A.K., Prices and Quantities in Cyclical Fluctuations, Brookings, Washington D.C. 1979.
 • Pajestka J., Kształtowanie procesu rozwoju. Racjonalność i manowce polityki, "Studia Ekonomiczne" nr 1, INE PAN, Warszawa 1983.
 • Patinkin D., Money, Interest and Prices, an Integration of Monetary and Value Theory, Raw Paterson, New York 1956.
 • Phelps E.S., The New Macroeconomics in Employment and Inflation Theory, w: Microeconomy Foundations of Employment and Inflation Theory, Phelps E.S. /ed./, Norton, New York 1970.
 • Phelps E., Winter S.C. jr., Optimal Price Policy Under Atomistic Competition, w: Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory, Phelps E.Ś. /ed./ Norton, New York 1970.
 • Phelps E.S., Phillips Curves, Expectations of Inflation, and Optimal Unemployment over Time, "Economica", nr 34, august 1967.
 • Poole W., Rational Expectations in the Macromodel, "Brookings Papers on Economic Activity", nr 2, 1976.
 • Ruggles R., The Relative Movements of Real and Money Wage Rates, "Quarterly Journal of Economics", nr 55, november 1940.
 • Samuelson P.A., Foundations of Economic Analysis, Athene um, Neva York 1965.
 • Samuelson P.A., An Exact Consumption-Loan Model of Interest without Money, "Journal of Political Economy", nr 66, 1958.
 • Sargent T.J., Macroeconomic Theory, Academic Press, New York 1979.
 • Sargent T.J., The Observational Equivalence of Natural and Unnatural Rate Theories of Macroeconomic, "Journal of Political Economy", nr 84, 1976.
 • Sargent T.J., Interpreting Economic Time Series, "Journal of Political Economy", nr 89, 1981.
 • Sargent T.J., The Ends of Four Big Inflations, NBER, "Conference Paper", nr 90, 1981.
 • Sargent T.J., Estimation of Dynamic Labor Demand Scheduls under Rational Expectations, "Journal of Political Economy", nr 86, december 1978.
 • Sargent T.J., Rational Expectations, the Real Rate of Interest and the Natural Rate of Employment, "Brookings Papers on Economic Activity", nr 2, 1973.
 • Sargent T.J., Wallace N., Rational Expectations, the Optimal Monetary Instrument and the Optimal Money Supply Rule, "Journal of Political Economy", nr 83, april 1975.
 • Shackle G.L.S., Epistemics and Economics, Cambridge University Press, Cambridge 1972.
 • Shaw G.K., Rational Expectations, St.Martin's Press, New York 1984
 • Sheffrin S., Rational Expectations^, Cambridge University Press, Cambridge 1984.
 • Smith C.W., Option Pricings A Review, "Journal of Financial Economics", vol.3, january/march 1976.
 • Stewart M., Keynes and After, Penquin Books, Middlesex 1986.
 • Stigler G., The Economics of Information, "Journal of Political Economy", nr 69, June 1961.
 • Tarshis L., Real Wages in the United States and Great Britain, "Canadian Journal of Economics", nr 4, august 1938.
 • Taylor J.B., Estimation and Control of a Macroeconomic Model with Rational Expectations, "Econometrica", nr 47,1979.
 • Thurow L.C., Dangerous Currents: The State of Economics, Vintage Books, New York 1983.
 • Tobin J., The Monetarist Counter-Revolution-Today - An Appraisal, "The Economic Journal" nr 91, march 1981.
 • Tucker R.S., The Reasons for Price Rigidity, "American Economic Review", nr 28, march 1938.
 • Willes M.H., Rattional Expectations as A Counterrevolution, w: The Crisis in Economic Theory, D.Bell, I.Kristol /ed./, Basic Books Inc., Publishers, New York 1981.
 • Wicksell K., w: McCallum Bennet, Rational Expectations and Macroeconomic Stabilization Policy, "Journal of Money, Credit and Banking", nr 4, november 1980.
 • Wogin G., Unemployment and Monetary Policy under Rational Expectations, "Journal of Monetary Economics", nr 6,1980.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.