PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3(41) | 54--69
Tytuł artykułu

Dopłaty do upraw roślin energetycznych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Subsidies for Energy Plant Cultivating
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na początku XXI wieku odnotowano znaczny wzrost zainteresowania surowcami roślinnymi i ich zastosowaniem w nowoczesnych technologiach produkcji paliw odnawialnych. W szybkim tempie wyczerpujące się zasoby konwencjonalnych surowców energetycznych, jak również dynamiczny wzrost popytu na te paliwa stanowią dwa najbardziej istotne czynniki wpływające bezpośrednio na fakt, iż działania mające na celu udoskonalanie metod skierowanych na eskalację udziału odnawialnych źródeł energii w technologiach pozyskiwania energii narastają w skali globalnej. Jednym z wielu takich niekonwencjonalnych źródeł energii, mogącym znaleźć zastosowanie w licznych procesach produkcyjnych i komunalnych, jest energia zgromadzona w biomasie zielonej. W artykule zidentyfikowano złożoną problematykę pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych ze szczególnym naciskiem na ukazanie roli biomasy w tym procesie. Scharakteryzowano szerzej realizowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa program "Rośliny energetyczne", omówiono cel oraz warunki przyznawania finansowej pomocy, warunki kwalifikalności, jak i wysokość dopłat w ramach programu.(abstrakt oryginalny)
EN
At the beginning of the 21st century, there has been noted a considerable growth of interest in plant materials and their application in modern technologies for renewable fuel production. Quickly depleting resources of conventional energy materials as well as the dynamic growth of demand for those fuels are the two most important factors directly aff ecting the fact that the measures aimed at improvement of the methods aimed at escalation of the share of renewable energy sources in the technologies of energy generation have been augmenting globally. One of many such unconventional energy sources that can be applied in numerous production and municipal processes is the energy cumulated in green biomass. In his article, the author identifi ed the complex problems of energy generation from renewable sources with a particular emphasis on presentation of the role of biomass in this process. He characterised more broadly the implemented by the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture programme named "Energy plants", discussed the objective and terms and conditions for awarding fi nancial aid, the eligibility conditions as well as amounts of subsidies within the programme framework.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
54--69
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Bochenek D. (2010), Ochrona środowiska, GUS, Warszawa.
 • Borowski P.F. (2008), Biomasa jako odpowiedź na wzrost bezpieczeństwa energetycznego i zmiany klimatyczne, "Przegląd Organizacji", nr 7-8.
 • Chochowski A. (2008), Zarządzanie w energetyce: koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej, Difin, Warszawa.
 • Frączek J. (2010), Produkcja biomasy na cele energetyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
 • Gradziuk P., Grzybek A. (red.) (2003), Biopaliwa, Wydawnictwo "Wieś Jutra" Sp. z o.o., Warszawa.
 • Jabłoński W. (2009), Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii: aspekty ekonomiczno- techniczne, Humanitas, Sosnowiec.
 • Kościk B. (2003), Rośliny energetyczne, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin.
 • Krawiec F. (2010), Odnawialne źródła energii w świetle globalnego kryzysu energetycznego: wybrane problemy, Difi n, Warszawa.
 • Kukuła S. (2008), Uprawa roślin energetycznych a wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, Wydawnictwo Instytutu uprawy nawożenia i gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego, Puławy.
 • Leszczyński T.Z. (2009), Bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej do 2030 roku, Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa.
 • Lewandowski W.M. (2001), Proekologiczne źródła energii odnawialnej, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Lisowski A. (2010), Technologie zbioru roślin energetycznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Zawadzka A., Imbierowicz M. (red.) (2010), Inwestowanie w Energetykę Odnawialną, PAN, Komisja Ochrony Środowiska, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334725

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.