PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3(41) | 91--101
Tytuł artykułu

Zasady amortyzacji środków trwałych w księgach rachunkowych osób prawnych : (część 2)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Principles of Depreciation of Fixed Assets in Accounting Books of Legal Entities, Part 2
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest przedstawienie istoty amortyzacji jako źródła finansowania wewnętrznego działalności gospodarczej oraz zasad jej ujęcia w księgach rachunkowych, a także scharakteryzowanie rozbieżności w zakresie naliczania zużycia środków trwałych, które są konsekwencją przestrzegania regulacji zapisanych w ustawie o rachunkowości i ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Metodologią badawczą wykorzystaną w artykule jest przegląd literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych dotyczących literatury przedmiotu. Artykuł stanowi rzetelną i zgromadzoną w jednym miejscu wiedzę przydatną w codziennej pracy księgowego. Można go potraktować jako "pigułkę" niezbędnej wiedzy przydatnej w pracy księgowego, jak również jako materiał porównawczy wykorzystany np. na zajęciach dydaktycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
An aim of considerations is to present the essence of depreciation as a source of internal financing of business and the principles of its presentation in accounting books as well as to characterise the discrepancies as regards computation of consumption of fixed assets, which are a consequence of observation of the regulations provided in the Accounting Act and in the Corporate Income Tax Act. The research methodology used in the article is a review of the subject literature and the effective legal acts concerning the subject literature. The article is a fair and gathered in one place knowledge useful in the daily work of an accountant. It can be treated as pills of the indispensable knowledge useful in the work performed by accountant as well as a comparative material used, for instance, in didactic classes.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
91--101
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Beger T., Liss P. (2011), Podatki dochodowe w działalności gospodarczej, SKwP, Warszawa.
 • Bielawska A. (2001), Podstawy fi nansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo ZSB, Szczecin.
 • Ciborowski R., Gruszewska E., Meredyk K. (2001), Podstawy rachunku efektywności inwestycji, Wydawnictwo UwB, Białystok.
 • Dyduch A., Sawicka J., Stronczek A. (2004), Rachunkowość finansowa - wybrane zagadnienia, C.H. Beck, Warszawa.
 • Fołta T., Godlewska J. (2005), Bilans 2005, Infor, Warszawa.
 • Gierusz B. (2002), Bieżący i odroczony podatek dochodowy a zmiany w rachunkowości, ODDK Gdańsk.
 • Gierusz B. (2002), Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk.
 • Kamela-Sowińska A. (red.) (2002), Rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, Difin, Warszawa.
 • Martyniuk T. (1998), Rzeczowy majątek trwały: wycena i ewidencja, ODDK, Gdańsk.
 • Naumiuk T. (2000), Koszty w rachunkowości fi nansowej, Infor, Warszawa.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfi kacji Środków Trwałych z dnia 30.12.1999 r.
 • Sawicki K. (2001), Rachunkowość fi nansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, cz. 1, Ekspert, Wrocław.
 • Stice E.K., Stice J. D., Diamond M.A. (1967), Financial accounting. Reporting & analysis, South-Western, USA.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591).
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fi zycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz.U. z 1991 r., Nr 80, poz. 350).
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (Dz.U. z 1992 r., Nr 21, poz. 86).
 • Walińska E. (red.) (2012), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Witecka J. (2007), Słownik Pojęć Ekonomicznych, t. 9, Biznes, Biblioteka "Gazety Wyborczej".
 • "Zeszyty Metodyczne Rachunkowości" (2013), nr 8, Gofi n, Gorzów Wielkopolski.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334809

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.