PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 18 (2) Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne | 51--60
Tytuł artykułu

Poezja w procesie wychowawczym przedszkola i szkoły podstawowej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Edukacja przez sztukę, obejmująca edukację literacką, jest - zdaniem wielu współczesnych teoretyków pedagogiki - optymalnym modelem wychowania nowoczesnego kreatywnego człowieka i równocześnie jest procesem formowania jego estetycznej kultury, a zarazem kształtowania jego osobowości w sferze intelektu i w zakresie moralnym. Ten aspekt kształtowania osobowości człowieka: w sferze intelektu i w zakresie moralnym powinien dać edukacji przez sztukę status jednej z istotniejszych form w ogólnym kształceniu dzieci oraz w ich wszechstronnym wychowaniu. Proces edukacji przez sztukę ma bowiem na celu wyzwolenie realnej ekspresji dziecka i jego wyobraźni, utrzymanie naturalnej intensywności dziecięcej percepcji, a wreszcie i ukształtowanie umiejętności wyrażania przez dziecko jego uczuć. (abstrakt oryginalny)
EN
Education through art, including literary education, is - according to many contemporary theorists of education - education of the optimal model for the modern man and the creative process while the formation of aesthetic culture, and also the formation of his personality in the sphere of intellect and the moral. This aspect of human personality development: in the sphere of intellect and the moral education should give the art of status of one of the most important forms in the general education of children and their comprehensive education. The process of education through art, is intended to release the real expression of the child and his imagination, to maintain the natural intensity of children's perceptions and ultimately shape the child's ability to express his feelings. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Baran Z,. Edukacyjne aspekty współczesnej literatury pięknej dla dzieci (wydanej w latach 1981 - 2005 w Polsce), [w:] B. Muchacka (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II, Kraków 2006.
 • [2] Dziedzic K,. Kontakt dziecka ze sztuką - determinantem jego umiejętności szkolnych, [w:] I. Adamek, B. Muchacka (red.), Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym: Teraźniejszość i przyszłość, Kraków 2010.
 • [3] Dyduch B,. O potrzebie dystansu wobec metod intuicyjnych, [w:] B. Chrząstowska (red.), Kompetencje szkolnego polonisty, t. 2., Warszawa 1997.
 • [4] Frycie S,. Treści, sposoby oraz metody kształcenia literackiego i kulturalnego na szczeblu nauczania początkowego, [w:] S. Frycie, M. Ziółkowska-Sobecka, Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym. (...), Warszawa 1995.
 • [5] Germušková M,. Literatura piękna i rzeczywistość medialna, przełożył Z. Baran, [w:] R. Ławrowska, B. Muchacka (red.), Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, Kraków 2009.
 • [6] Ibek-Mocniak M,. W języku poezji nic zwyczajne i normalne nie jest, Nowa Polszczyzna, 2008, nr 4 (58).
 • [7] Mazepa-Domagała B., Przygotowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym do odbioru sztuki - próba określenia kompetencji odbiorcy wytworów sztuki i przyszłego ich twórcy, [w:] M. Knapik (red.), przy współpracy K. Krasoń, Dziecko i sztuka. Recepcja - edukacja - wsparcie - terapia, Katowice 2003.
 • [8] Karbowniczek J., Kształtowanie postaw dziecka edukacji wczesnoszkolnej wobec wartości estetycznych, [w:] W. Szlufik i A. Pękala (red.), Dziecko i sztuka, [Częstochowa] 2000.
 • [9] Korus B, Praca nad poezją w klasach I - III. Przegląd stanowisk, Nauczanie Początkowe, r. XXX (2006), nr 2.
 • [10] Pasterniak W. Kobyłecka E., Dzieło literackie w świecie wartości edukacyjnych i edukowanych, [w:] J. Kida (red.), Literatura i sztuka a wychowanie, [2001].
 • [11] Read H. E, Wychowanie przez sztukę, przeł. A. Trojanowska-Kaczmarska, Wrocław 1976.
 • [12] Ziółkowska-Sobecka M., Analiza i interpretacja lektur uczniów klas początkowych, 1995.
 • [13] Żurakowski B., W świecie poezji dla dzieci, Kraków 1999.
 • [14] Żurakowski B., Zagadnienie wartości a odbiorca i nadawca w wierszach dla dzieci, [w:] Idem, Literatura - Wartość - Dziecko, Kraków 1992.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334841

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.