PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 18 (2) Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne | 83--95
Tytuł artykułu

Pedagogiczny aspekt przemówień JANA PAWŁA II do Polonii i Polaków za granicą

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jan Paweł II zyskał w latach swego pontyfikatu miano nauczyciela patriotyzmu w życiu rodaków-emigrantów - określanych jako ludzie w drodze. Nobilitujący tytuł nauczyciela polskosci , a zarazem ojca i wychowawcy dla Polonii świat a koresponduje z papieskim "statusem emigranta", uzasadniającym szczególną łączność z Polakami, żyjącymi poza krajem. Pielgrzymki apostolskie stawały się szczególną okazją do spotkań Jana Pawła II ze środowiskami polonijnymi na całym świecie. Kwestie pojawiające się w Jego wystąpieniach odnoszą się do problemów tak rozległych, jak: rola kultury w dziejach Polski i emigracji, stosunek kultury do wiary oraz duchowej tożsamości Polonii. Podkreślają różnorodne formy więzi, łączące emigrantów z krajem pochodzenia, różne motywacje wychodźstwa i różne uwarunkowania historyczne. Okolicznościowe spotkania Polonii z Ojcem Ojczyzny, nauczycielem patriotyzmu - Janem Pawłem II stają się okazją do rozważań nt. specyfiki emigracyjnej, w myśl których emigracja nie kończy się wraz z pierwszym pokoleniem. Wnoszone przez rzesze emigrantów w obce dotąd środowisko elementy takie jak: sposób myślenia, język, obyczaj, religia, tradycja czy kultura narodowa to swoista spuścizna duchowa Ojczyzny, trwającej odtąd nawet poza jej granicami. Wystąpienia " patriotyczno - nauczycielskie " Jana Pawła II często wskazują na postawy patriotyczne, wyrosłe na fundamencie wydarzeń - symboli. Sięganie do świętych wzorców w dziejach narodu służy poszukiwaniu autentyzmu i nobilitacji współczesności. (abstrakt oryginalny)
EN
John Paul II became the years of his pontificate, the name of patriotism in the life of a teacher fellow-immigrants - defined as people along the way. Polishness ennobling title of teacher, and also a father and educator for the Polish community of the world corresponds to the papal "immigrant status" to justify a special connection with Poles living abroad. Apostolic pilgrimage became a special opportunity to meet John Paul II with the Polish expatriate communities around the world. Emerging issues in his speeches, refer to the problem so vast as the role of culture in Polish history and emigration, the relationship of culture to faith and spiritual identity of the Polish community. Emphasize various forms of relationships, linking migrants with their country of origin, the different motivations of emigration and different historical backgrounds. Occasional meetings with Father Polish homeland, a teacher of patriotism - John Paul II becomes the occasion for reflection on the specifics of emigration, according to which emigration does not end with the first generation. Made by the masses of immigrants in foreign parts before the environment, such as thinking, language, custom, religion, tradition or national culture is a kind of spiritual heritage of the homeland, now lasting even beyond its borders. Instances of "patriotic - teacher" John Paul II often indicate patriotic attitudes, grown on the foundation of events - symbols. Making reference to the sacred pattern in the history of the nation is searching for authenticity and ennoblement of the present. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Akademia Polonijna w Częstochowie
Bibliografia
  • [1] Jan Paweł II, Nauczanie papieskie, cz. III, red. Florian Kniotek, Poznań - Warszawa 1985
  • [2] Jan Paweł II, Nauczanie społeczne 1982, Warszawa 1986.
  • [3] Jan Paweł II, Przemówienia do Polonii i Polaków za granicą 1979-1987, oprac. Roman Dzwonkowski, Londyn 1988.
  • [4] Jan Paweł II, Wiara i kultura, red. M. Radwan, S. Wylężek, T. Gorzkula, Rzym - Lublin 1988.
  • [5] Malewicz L. (red.), Pielgrzym pokoju i nadziei, Paryż 1984.
  • [6] DPZ, nr 3/176, Rzym 1990.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.