PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 301 Future of Finance. Część III. Przyszłość finansów rynku kapitałowego | 179--189
Tytuł artykułu

Inwestorzy indywidualni wobec raportowania środowiskowego spółek giełdowych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Individual Investors Towards Environmental Reporting in Public Listed Companies in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę raportowania środowiskowego i rachunkowości środowiskowej w spółkach giełdowych w Polsce wobec zapotrzebowania inwestorów indywidualnych na informacje o działalności środowiskowej. Prowadzone w opracowaniu rozważania oparte zostały, w głównej mierze, na wynikach badań własnych autorki, w tym badania ankietowego, które trwało od 16 czerwca do 17 lipca 2013 r. W artykule podjęta została próba weryfikacji hipotezy, głoszącej, iż raportowanie środowiskowe w spółkach giełdowych jest zasadne wobec zapotrzebowania inwestorów indywidualnych na informacje o działalności środowiskowej spółek. Wyniki badań pokazały, że istnieje ze strony inwestorów indywidualnych zapotrzebowanie na informacje dotyczące oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne. Informacje takie pozyskują oni, głównie z raportów zamieszczanych przez spółki na stronach internetowych. Celowe, zatem i zasadne jest, w tym kontekście opracowywanie i publikowanie przez spółki raportów środowiskowych. Odpowiedzi udzielane przez inwestorów indywidualnych wskazują, iż najważniejsze są dla nich informacje mówiące o wpływie działań środowiskowych jednostki na jej wyniki finansowe, w tym informacje o przeszłych i planowanych inwestycjach, kosztach i przychodach związanych z działalnością środowiskową. Jednocześnie inwestorzy chcą znać negatywne skutki oddziaływania jednostki na środowisko naturalne, by móc ocenić poziom ryzyka, jakie jest z tym związane. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the issues of environmental reporting and environmental accounting in listed companies in Poland in consideration of the individual investors' needs related to the information about companies' environmental activities. Discussion set out in the paper was based mainly on the results of authorʼs own research, including a survey research that took place from 16th June to 17th July 2013. In this paper an attempt was to verify the hypothesis which states that environmental reporting in listed companies in Poland is justified in the face of the individual investors needs related to the information about companies' environmental performance. The survey's results showed that there is individual investors' demand for information on the impact of business on the environment. They are searching for such information, mainly in reports published by the company on the Internet. In this context, it is reasonable and justified to prepare, develop and publish the environmental reports by companies. The answers of individual investors shows that the most important for them are the information about the impact of environmental measures on the company's financial results, including information on past and planned investments, costs and revenues associated with the environmental activities. At the same time, investors want to know the negative impact of company on the environment in order to assess the level of risk that is associated with that. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Dziawgo D., 2004, Stowarzyszenia inwestorów indywidualnych i kluby inwestycyjne na rynku papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Dziawgo L., 2010a, Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa.
 • Dziawgo D., 2010b, Zrównoważony rozwój a relacje inwestorskie, "Ecomanager", nr 3.
 • http://www.odpowiedzialni.gpw.pl/opis_projektu [data dostępu: 17.07.2013].
 • Gray R., Bebbington J., 2001, Accounting for the Environment, SAGE Publication, London.
 • Raport: Decyzje inwestycyjne, a odpowiedzialny biznes, http://www.deloitte.com/assets/DcomPoland/ Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20 rankingi/pl_DecyzjeInwestycyjne3.pdf [data dostępu: 18.07.2013].
 • Pahuja S., 2009, Environmental Accounting and Reporting, New Century Publication, New Delhi.
 • Pramanik A. K., 2002, Environmental Accounting and Reporting: An Emerging Issue, [w:] A. K. Pramanik (red.), Environmental Accounting and Reporting, Deep & Deep Publication, New Delhi.
 • Schaltegger S., Burritt R., 2000, Contemporary Environmental Accounting. Issues, Concepts and Practice, Greenleaf Publishing, Sheffield.
 • Skawińska K., 2009, Raportowanie społeczne - dobrowolne czy obowiązkowe?, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, www.odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci/raportowaniespoleczne-dobrowolne-czy obowiazkowe,2819.html.
 • Stępień M., 2004, Zarys koncepcji rachunkowości środowiskowej, [w:] M. Gmytrasiewicz, A. Karmańska (red.), Polska szkoła rachunkowości, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Szczypa P., 2012, Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • UN-ICAI, 1999, Seminar Report: Environmental Accounting and Reporting, New Delhi, 24 sierpnia 1999.
 • Unerman J., Bebbington J., O'Dwyer B., 2010, Sustainability Accounting and Accountability, Routledge, New York.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334897

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.