PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 73 Marketing przyszłości: trendy, strategie, instrumenty: przedsiębiorstwo i konsument w ewoluującym otoczeniu | 321--335
Tytuł artykułu

Wybrane instrumenty promocji w kreowaniu wizerunku Wojska Polskiego w okresie profesjonalizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Tools of Polish Armed Forces Promotion at the Time of Professionalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Od roku 2008 mamy do czynienia z profesjonalizacją polskich Sił Zbrojnych. Proces uzawodowienia obejmuje zastąpienie armii poborowej armią zawodową, a także stworzenie w dalszej kolejności Narodowych Sił Rezerwowych. Proces ten wiąże się ze stosowaniem przez Wojsko Polskie, a także Ministerstwo Obrony Narodowej wielu różnych środków z zakresu promocji, obejmujących zarówno reklamę, jak i public relations. Analiza zastosowanych przez wojsko środków pozwala sformułować pogląd o profesjonalizmie i wielopłaszczyznowości kampanii.(abstrakt autora)
EN
Since 2008 Polish Military Forces have been undergoing the process of professionalization. The process has covered replacing conscription by a professional army, as well as creating National Reserve Force in the future. It has been connected with using various tools of promotion, both advertisement and Public Relations by the Army and Ministry of Defense. The analysis of the above-mentioned tools allows formulating a belief on campaign professionalism.(author's abstract)
Słowa kluczowe
PL
EN
Promotion   Army  
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Ph. Kotler, Kotler o marketingu. Jak kreować i opanować rynki, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 11.
 • C.W. Mills, Elita władzy, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1961, s. 246 i dalsze.
 • Z. Zagórski, Wojsko w strukturze i świadomości społecznej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej, "Poglądy i Doświadczenia", wyd. specj., Wrocław 2000, s. 19.
 • Z. Morawski, Prawne determinanty pozycji, roli i statusu warstw dyspozycyjnych społeczeństwa Polski na przykładzie trzech organizacji formalnych, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, s. 102.
 • M. Wichłacz, Demokratyczna kontrola nad armią, [w:] Oficerowie grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu bezpieczeństwa narodowego, red. T. Kołodziejczyk, D.S. Kozarawski, J. Maciejewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s. 191-199.
 • W. Chojnacki, Socjologiczne aspekty tendencji instytucjalno- organizacyjnego rozwoju wojska, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2003.
 • K. Doktór, Modernizacja armii a etos żołnierza, [w:] Społeczne aspekty zawodu wojskowego, red. M. Baran-Wojtachnio, J. Dziedzic, M. Kloczkowski, J. Maciejewski, W. Nowosielski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 41-50.
 • K. Doktór, Socjologia organizacji: szkoły i kierunki badawcze, [w:] Organizacja. Socjologia struktur, procesów, ról, red. W. Morawski, PWN, Warszawa 1976.
 • J. Maciejewski, Oficerowie Wojska Polskiego w okresie przemian społecznej struktury i wojska. Studium socjologiczne, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 21-22.
 • P. Turczyński, Profesjonalizacja armii polskiej u progu XXI w. - aspekty organizacyjne, społeczne i międzynarodowe, referat wygłoszony na konferencji naukowej Problemy bezpieczeństwa Polski w XX i XXI wieku, Wrocław, 3-4.11.2010, złożony do druku.
 • J. Pyka, Społeczeństwo demokratyczne a nowe uwarunkowania armii, [w:] Grupy dyspozycyjne w obliczu wielkiej zmiany. Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, red. M. Bodziany, J. Maciejewski, K. Dojwa, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010, s. 205-216.
 • K. Żukowska, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006, s. 31.
 • P. Turczyński, Bezpieczeństwo europejskie: systemy, instytucje, funkcjonowanie, Wyd. Atla2, Wrocław 2011.
 • K. Dojwa, Dziesięciolecie Polski w Pakcie Północnoatlantyckim w ocenie opinii publicznej, [w:] 10 lat Polski w NATO. Materiały pokonferencyjne, red. A. Skrabacz, Centralna Biblioteka Wojskowa, Warszawa 2009, s. 142-166.
 • K. Klupa, L. Wełyczko, Profesjonalizacja w opinii oficerów młodszych, [w:] Edukacja w siłach Zbrojnych RP w dobie profesjonalizacji, red. W. Horyń, K. Klupa, L.Wełyczko, Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej, Wrocław 2010, s. 270-279.
 • B. Klich, Będę awansował młodych oficerów, "Rzeczpospolita" 27.11.2007.
 • W. Chojnacki, Profesjonalizacja wojska w teorii i badaniach socjologicznych, Wyd. Akademii Obrony Narodowej, Warszawa 2008.
 • K. Dojwa, Grupy dyspozycyjne w percepcji społecznej. Wybrane aspekty postrzegania Wojska Polskiego, Policji oraz Państwowej StraŜy Pożarnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wrocław 2011, złożony do druku.
 • J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 40.
 • K. Dojwa, Rekrutacja i selekcja jako elementy procesu kadrowego. Ujęcie teoretyczne w świetle socjologii grup dyspozycyjnych, [w:] Rekrutacja do grup dyspozycyjnych. Socjologiczna analiza procesu, red. J. Maciejewski, M. Liberacki, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 • E. Goffman, Instytucja totalna, [w:] Elementy teorii socjologicznej, red. W. Derczyński, A. Jasinska-Kania, J. Szacki, PWN, Warszawa 1975.
 • T. Goban-Klas, Public relations, czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Wyd. Businessman Book, Warszawa 1997, s. 45.
 • J. Olędzki, Public relations w komunikacji społecznej, [w:] Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, red. J. Olędzki, D. Tworzyło, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 17.
 • 7 J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 545-546.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334943

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.