PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 4 | 63--72
Tytuł artykułu

Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym

Warianty tytułu
The Legal Implications of Sustainable Development at Local Government Level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Polska, jako sygnatariusz dokumentów z Rio de Janeiro w 1992 r. oraz innych porozumień i konwencji międzynarodowych, zobowiązana została do praktycznej realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Najważniejszy dokument Konferencji - Globalny Program Działań, tzw. Agenda 21, zawierający kompleksową koncepcję działań realizującą zrównoważony rozwój, powierza ważną rolę władzom lokalnym we wdrażaniu ekorozwoju. Zgodnie z jego zaleceniami ma się odbywać proces lokalnego programowania ekorozwoju. Obowiązek sporządzania i realizacji gminnych programów ekorozwoju wynika również z obowiązku ustawowego. Obecnie ustawa Prawo ochrony środowiska nakazuje opracowanie gminnych programów ochrony środowiska. Przebieg procesu realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju w gminach polskich jest znacznie zróżnicowany, ze względu na szereg pojawiających się trudności, które samorządy lokalne powinny starać się przezwyciężać. (abstrakt oryginalny)
EN
As a signatory of the conclusive documents of the 1992 Earth Summit, as well as of other international agreements and conventions, Poland is obliged to implement the concept of sustainable development. A key document of the Rio de Janeiro Summit - Agenda 21, a blueprint for action to achieve sustainable development worldwide - assigns an important part in implementing the eco-efficiency idea to local governments. Local environment protection projects should therefore be programmed and executed in accordance with these guidelines. Each Polish local government unit is now, under national legislation, required to prepare and implement a local environment protection program. The extent to which Polish local governments have become involved in programming and implementing sustainable development largely varies, due to a number of difficulties which the governments have been struggling to overcome. (original abstract)
Twórcy
Bibliografia
 • Borys T., Planowanie ekorozwoju na poziomie regionalnym i lokalnym, "Ekonomia i Środowisko*' 2001, nr 2 (19).
 • Borys T., Programowanie ekorozwoju gmin, w: Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie, praca zbiorowa pod red. R. Miłaszewskiego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu. Poznań - Białystok 1999.
 • Dobrzański G., Dobrzańska B. M., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.
 • Dubel K., Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. Białystok 1998.
 • Fiedor B. (red.), Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Górka K., Rozwój gospodarczy ekologicznie zrównoważony, w: Mechanizmy i uwarunkowania ekorozwoju, materiały konferencji naukowej pod red. S. Wrzoska, t. 1, Białystok 1996.
 • Kozłowski S., Ekorozwój w gminie - materiały informacyjne do przygotowania programu ekorozwoju gminy, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok - Kraków 1993.
 • Lipiński A., Prawne podstawy ochrony środowiska, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2002.
 • Miłaszewski R., Oleńska J., Struktura programu ekorozwoju w gminie, "Ekonomia i Środowisko" 1999, nr 2(15).
 • Oleńska J., Programy ekorozwoju gmin jako podstawa zarządzania środowiskowego, w: Strategia zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie i gminie, praca zbiorowa pod red. R. Miłaszewskiego, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, Poznań - Białystok 1999.
 • II Polityka ekologiczna państwa. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 2000.
 • Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, Rada Ministrów, Warszawa, czerwiec 2000.
 • Poskorbko B., Teoretyczne aspekty ekorozwoju, "Ekonomia i Środowisko" 1997, nr 1(10).
 • Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 • Poskrobko B., Strategiczne programowanie rozwoju zrównoważonego narzędziem procesu integracji, w: Integracja Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska - problemy, korzyści, zagrożenia, praca zbiorowa pod red. M. Burchard-Dziubińskiej, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2000.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 1999 nr 15, poz. 139 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. nr 62, poz. 627.
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. nr 100, poz. 1085.
 • Wskaźniki ekorozwoju, praca zbiorowa pod red. T. Borysa, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. Białystok 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334983

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.