PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 80 | nr 136 | 39--55
Tytuł artykułu

Międzynarodowe regulacje rachunkowości i harmonizacja zasad sprawozdawczości finansowej w dorobku naukowym Profesor Alicji Jarugi

Warianty tytułu
Professor A. Jaruga's Contribution to International Accounting Regulations Development and Financial Reporting Harmonisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczące miejsce w dorobku naukowym Profesor Alicji Jarugi zajmuje nurt zainteresowań skupiony na międzynarodowych regulacjach rachunkowości i harmonizacji zasad sprawozdawczości finansowej. Celem artykułu jest zaakcentowanie wkładu naukowego Profesor Jarugi w ten nurt, a zarazem wskazanie Jej roli w kształtowaniu wiedzy i praktyki w zakresie informacyjnych perspektyw dla zrównoważonego rozwoju społecznie odpowiedzialnej działalności gospodarczej. W artykule zastosowano metodę dedukcyjną wspomaganą studiami literatury. Autorki wykazały, że imponujący dorobek naukowy Profesor Alicji Jarugi na zawsze wpisał się w podwaliny współczesnej rachunkowości ery informacji i wiedzy, wytyczył kierunki rozwoju współczesnego (także zintegrowanego) raportowania biznesowego w dobie wciąż rosnącego znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
A significant place in Prof. Alicja Jaruga's scientific work is taken by the question of international accounting regulations and harmonisation of financial reporting principles. The article emphasizes Professor Jaruga's contribution to this field and her role in the development of knowledge and practice in the area of information perspectives for sustainable development of socially responsible business. The article is based on the methods of deduction, supported by literature studies. The authors have shown that the impressive academic achievement of Professor Alicja Jaruga is inscribed in the foundations of modern accounting in the era of information and knowledge, and set the directions of contemporary business reporting development in the days of constantly growing importance of corporate social responsibility in striving for sustainable development.(original abstract)
Rocznik
Tom
80
Numer
Strony
39--55
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki, doktorantka
Bibliografia
 • Ignatowski R. (2009), Instytucjonalne uwarunkowania i otoczenie globalnych standardów rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jaruga A. (2006a), Geneza i rozwój międzynarodowej harmonizacji zasad rachunkowości, [w:] A.A. Jaruga, M. Frendzel, R. Ignatowski, P. Kabalski, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej - kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne, SKwP, Warszawa.
 • Jaruga A. (2006b), Problemy implementacji Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, [w:] I. Sobańska, W.A. Nowak (red.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jaruga A.A. (2006c), MSR/MSSF w porządku prawnym Unii Europejskiej i Polski, [w:] A.A. Jaruga, M. Frendzel, R. Ignatowski, P. Kabalski, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) - nowe regulacje, SKwP, Warszawa.
 • Jaruga A.A. (2002), Systemy regulacji rachunkowości a międzynarodowa harmonizacja i standaryzacja, [w:] Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Jaruga A. (2001), Krajowe Komitety Standardów Rachunkowości, "Rachunkowość", nr 3.
 • Jaruga A., Fijałkowska J., Jaruga-Baranowska M., Frendzel M. (2007), The impact of IAS / IFRS on Polish accounting regulations and practical implementation in Poland, "Accounting in Europe", vol. 4, EAA.
 • Jarugowa A. (2005), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości, [w:] A. Jarugowa, T. Martyniuk (red.), Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR/MSSF - Podatki, wyd. drugie zmienione, ODDK, Gdańsk.
 • Jarugowa A. (2000), Harmonizacja rachunkowości u progu XXI wieku (skrót wykładu), "Rachunkowość" 2000, nr 3.
 • Jarugowa A. (1998), Harmonizacja rachunkowości u progu XXI wieku, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 44, SKwP, Warszawa.
 • Jarugowa A. (1990), Wprowadzenie do ponadpaństwowych regulacji rachunkowości, "Biuletyn Krajowej Rady Dyplomowanych Biegłych Rewidentów", nr 2, SKwP, Warszawa.
 • Jarugowa A. (red.) (1991), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Messner Z. (2008), Kilka refleksji o działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej Profesor Alicji Jarugi, [w:] A. Szychta (red.), W służbie nauki rachunkowości. Księga na jubileusz urodzin Profesor Alicji A. Jarugi, Oficyna Wydawnicza Tercja, Łódź.
 • Michalak M. (2002), Globalizacja a kształt systemów rachunkowości, [w:] J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Szychta A. (2012), Biogram profesor Alicji A. Jarugi, [w:] I. Sobańska, P. Kabalski (red.), Współczesne nurty badawcze w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szychta A. (red.) (2008), W służbie nauki rachunkowości. Księga na jubileusz urodzin Profesor Alicji A. Jarugi, Oficyna Wydawnicza Tercja, Łódź.
 • Śnieżek E.M. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych. Krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Śnieżek E., Dębski J. (2014), Niektóre konsekwencje zmian w sprawozdawczości finansowej w Polsce według nowej dyrektywy UE - głos w dyskusji, [w:] H. Lelusz, R. Burchart (red.), Współczesne problemy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 • Van Hulle K. (2001), Unia Europejska wobec międzynarodowych standardów rachunkowości i rewizji finansowej, "Rachunkowość", nr 9.
 • Walińska E. (2005), Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Walton P., Haller A., Raffournier B. (1998), International Accounting, International Business Press, London.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171334989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.