PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 20 (4) Zarządzanie operacyjne : zarządzanie projektami i jakością w organizacjach biznesowych, publicznych i pozarządowych | 117--130
Tytuł artykułu

Analiza interesariuszy oraz podejście zasobowe w zarządzaniu projektami : perspektywa organizacji publicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Stakeholder Analysis and Resource-Based View in Project Management : Public Organisation Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Organizacje publiczne coraz bardziej doceniają metody zarządzana wypracowane w sektorze prywatnym, w tym instrumentarium z obszaru zarządzania projektami. Wykorzystywanie narzędzi charakterystycznych dla zarządzania projektami w przypadku organizacji publicznych wymaga przystosowania ich do specyfiki działania w sektorze publicznym, w tym w szczególności uwzględnienia znaczenia interesariuszy organizacji w zarządzaniu organizacją publiczną. Niniejszy artykuł skupia uwagę na znaczeniu relacji z interesariuszami w zarządzaniu projektem w organizacji publicznej na przykładzie publicznego podmiotu leczniczego. Właściwe zarządzanie relacjami z interesariuszami może generować trwałą przewagę konkurencyjną organizacji w myśl założeń szkoły zasobowej (resource-based view). (abstrakt oryginalny)
EN
Public organisations, increasingly appreciate private sector's management methods, including instruments from project management field. Using tools, which are typical for project management, requires adopting them to specific working conditions of public organisations, particularly the importance stakeholders for public organisation management. Present article focuses on the stakeholder's relationship importance in project management in the public organisation exampled by the public medical entity. Appropriate stakeholder's relationship management may generate the sustainable competitive advantage under the assumptions of resource-based view. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • [I] Acedo F.J., Barroso C., Galan J.L., The Resource-Based Theory: Dissemination And Main Trends, "Strategie Management Journal" 2006, Vol. 27, s. 621-636.
 • [2] Assudani R., Kloppenborg T.J., Managing stakeholders for project management success: an emergent model of stakeholders, "Journal of General Management" 2010, Vol. 35 No. 3, s. 67-80.
 • [3] Barney J.B., Clark D.N., Resource-Based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford University Press, New York 2007.
 • [4] Barney J., Hensen M.H., Trustworthiness As A Source Of Competitive Advantage, "Strategic Management Journal" 1994, Vol. 15, s. 175-190.
 • [5] Blair J.D., Stanley J., Whitehead C.J., A stakeholder management perspective on military health care, "Armed Forces and Society" summer 1992.
 • [6] Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2000.
 • [7] Brush C.G., Greene P.G., Hart M.M., Haller H.S., From initial idea to unique advantage: the entrepreneurial challenge of constructing a resource base, "The Academy of Management Executive" 2001, Vol. 15 No. 1, s. 64-78.
 • [8] Bryson J.M., What to do when stakeholders matter. Stakeholder identification and analysis techniques, "Public management Review" 2004, Vol. 6, No. l.
 • [9] Finlay-Robinson D., What's in it for me? The fundamental importance of stakeholder evaluation, "Journal of Management Development" 2009, Vol. 28 No. 4.
 • [10] Frączkiewicz-Wronka A., Podejście zasobowe w zarządzaniu organizacją publiczną - perspektywa interesariuszy, w: R. Krupski (red.), Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Wyd. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011.
 • [II] Frączkiewicz-Wronka A., Austen A. (red.), Przywództwo w ochronie zdrowia. idee i instrumenty, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • [12] Freeman R.E., Strategic management: A stakeholder approach, Pitman, Boston 1984.
 • [13] Frooman J., Stakeholder influence Strategies, "Academy Of Management Re-view"1999, Vol. 24 No. 1, s. 191-205.
 • [14] Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • [15] Grant R., The Resourced-Based Theory of Competitive Advantage: implications for Strategy Formulation, "California Management Review" 1991, s. 114134.
 • [16] Itami H., Mobilizing invisible assets, Harvard University Press, Cambridge 1987.
 • [17] Jugdev K., Through the looking glass: examining theory development in project management with the resource-based view lens, 'Project Management Journal" 2004, s. 15-26.
 • [18] Jugdev K., Mathur G., Classifying project management resources by complexity and leverage, "International Journal of Managing Projects in Business" 2012, Vol. 5 Iss: 1, s. 105 - 124.
 • [19] Jugdev K., Mathur G., project management elements as strategic assets: preliminary findings, "Management Research News" 2006, Vol. 29 Iss: 10, s. 604 - 617.
 • [20] Karlsen J.T., Project stakeholder management, "Engineering Management Journal" 2002, Vol. 14 No. 4, s. 19-25.
 • [21] Krupski R., Kierunki rozwoju ujęcia zasobowego zarządzania strategicznego [w:] Zarządzanie strategiczne - ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2006.
 • [22] Littau P., Jujagiri N.J., Adlbrecht G., 25 Years of Stakeholder Theory in Project Management Literature (1984-2009), "Project Management Journal" 2010, Vol. 41, No. 4, s. 17-29.
 • [23] Mathur G., Jugdev K., Fung T.S., intangible project management assets as determinants of competitive advantage, "Management Research News" 2007, Vol. 30 Iss: 7, s. 460 - 475.
 • [24] Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.D., Toward a theory of stakeholder identification and salience: defining the principle of who or what really counts, "Academy of Management Review" 1999, No.24(2).
 • [25] Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Warszawa 2001.
 • [26] Osborne P., Brown K., Managing change and innovation in public Service organizations, Routledge, New York, 2005.
 • [27] K. Pädär, B. Pataki, Z. Sebestyen, A comparative analysis of stakeholder and role theories in project management and change management, "International Journal of Management Cases".
 • [28] Peltokorpi A., Alho A., Kujala J., Aitamurto J., Parvinen P., Stakeholder approach for evaluating organizational change project, "International Journal of Health Care Quality Assurance" 2008, Vol. 21 No. 5.
 • [29] Rainey H.G., Understanding and managing public organizations, Jossey- Bass, San Francisco CA 2009.
 • [30] Rogers D., Managing in the public and private sectors: Similarities and differences, "Management Review" 1981, Vol. 70, Issue 5.
 • [31] Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • [32] Sutterfield J.S., Friday-Stroud S.S., Shivers-Blackwell S.L., How NOT to Manage a Project: Conflict Management Lessons Learned from a DOD Case Study, "Journal of Behavioral & Applied Management" 2007.
 • [33] Winstanley D., Sorabji D., Dawson S., "When the Pieces Don't Fit: A Stakeholder Power Matrix to Analyse Public Sector Restructuring', "Public Money & Management" 1995.
 • [34] Yang J., Shen G.Q., Ho M., Drew D.S., Chan A.P.C., Exploring critical success factors for stakeholder management in construction projects, "Journal Of Civil Engineering And Management" 2009 15(4), s. 337-348.
 • [35] Zhai L., Xin Y., Cheng Ch., Understanding the value of project management from a stakeholder's perspective: case study of mega-project management, "Project Management Journal" 2009, Vol. 40, No. 1, s. 99-109.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.