PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 80 | nr 136 | 21--38
Tytuł artykułu

Wkład Profesor Alicji Jarugowej w rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej

Warianty tytułu
The Contribution of Professor Alicja Jaruga to Cost and Management Accounting Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest zaprezentowanie dorobku naukowego Profesor Alicji A. Jarugowej z obszaru nurtu badawczego - rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Dorobek ten jest utożsamiany przede wszystkim z kluczowymi publikacjami Profesor Jarugowej oraz kontynuacją Jej myśli badawczej w działalności naukowej pracowników Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Dla realizacji celu pracy autorzy przeprowadzili studia literaturowe, zarówno prac autorstwa Profesor Jarugowej, publikacji poświęconych Jej karierze naukowej, jak i materiałów, które uznane zostać powinny za kontynuację Jej dorobku. Zainteresowania naukowe Alicji Jarugowej były związane od początku Jej kariery przede wszystkim z obszarem rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Początkowo w centrum Jej badań znajdowały się koszty pośrednie oraz różnorakie modele rachunku kosztów wykorzystywane w zarządzaniu przedsiębiorstwem (m.in. wieloblokowy i wielostopniowy rachunek kosztów i wyników). Późniejsze opracowania to przede wszystkim prezentacja na gruncie krajowym rozwiązań oraz narzędzi rachunkowości zarządczej znanych i wykorzystywanych m.in. w Japonii, Stanach Zjednoczonych czy krajach Europy Zachodniej. Z drugiej strony kierunki wyznaczone przez dokonania i doświadczenia Profesor Jarugowej stały się podstawą dla badań prowadzonych przez Jej wychowanków oraz kolejne pokolenia naukowców, którzy w tym duchu opracowywali swoje rozprawy doktorskie, habilitacyjne oraz różnego rodzaju publikacje i wystąpienia konferencyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present the scientific achievements of Professor Alicja A. Jaruga in the field of cost accounting and management accounting. These achievements are understood as Professor Jaruga's publications and the continuation of Her thoughts in scientific research carried out by the staff of the Department of Accounting, Faculty of Management, University of Lodz. To achieve the purpose of this article, the authors conducted in depth literature studies including works authored by Professor Jaruga, publications devoted to Her academic career, and materials that should be considered as continuation of Her research work. Professor Jaruga's research interests were concentrated from the beginning of Her career on cost and management accounting. Initially Her research was focused on indirect costs and various models of cost accounting used in companies management (including multistage and multiblock profit statement). Subsequent publications are mainly devoted to presentation in Polish literature of solutions and management accounting tools known and used, among others, in Japan, United States of America and Western Europe. The directions set by Profesor Jaruga's work became the basis for research carried out by next generations of researchers and the source of inspiration for their doctoral and habilitation dissertations, various publications and conference papers.(original abstract)
Rocznik
Tom
80
Numer
Strony
21--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Jaruga A. (1990), Rachunkowość zarządcza. Cz. I. Problemy. Zadania. Gry, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Jaruga A. (1986), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Jaruga A. (1972), Koszty pośrednie - przedsiębiorstwo przemysłowe. Rachunek i kontrola, PWE, Warszawa.
 • Jarugowa A. (1997), Zarządzanie kosztami a metody rachunkowości zarządczej, [w:] A. Jarugowa, W.A. Nowak, A. Szychta, Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk.
 • Jaruga A. (red.) (1991), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 • Jaruga A., Ho S. (2002), Management accounting in transitional economies, "Management Accounting Research", vol. 13, no. 4, s. 375-378.
 • Jaruga A., Skowroński J. (1994), O wierny obraz rachunku kosztów, "Rachunkowość" nr 4, s. 166-172.
 • Jaruga A., Skowroński J. (1975), Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Jaruga A., Sobańska I. (1990), Rachunkowość zarządcza. Cz. II, Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 • Jaruga A., Szychta A. (1994), Rozwój rachunku kosztów działań (Activity-Based Costing), "Rachunko-wość", nr 10, s. 429-437.
 • Jaruga A., Kabalski P., Szychta A. (2010), Rachunkowość zarządcza, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Jaruga A., Malc W., Sawicki K. (1990), Rachunek kosztów, PWE, Warszawa.
 • Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 • Jaruga A., Sobańska I., Sochacka R. (1991), Metody kalkulacji. Koszty - ceny - decyzje, PWE, Warszawa.
 • Jaruga A., Sobańska I., Sochacka R. (1987), The impact of cost accounting modeling on organization behavior - simulation experiment, "System Science", vol. XII, no. l-2, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A. (1997), Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk.
 • Jaruga A., Sobańska I., Kopczyńska L., Szychta A., Walińska E. (1992), Rachunkowość dla menedżerów, RaFiB, Łódź.
 • Kabalski P. (2014), Rola rachunkowości zarządczej w procesie sprawozdawczości finansowej, [w:] A. Szychta (red.), Rachunkowość zarządcza, wydanie drugie rozszerzone i zaktualizowane, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 814-839.
 • Michalak J. (2013), Management accounting in networks - mapping the research streams, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 72 (128), SKwP, Warszawa, s. 95-115.
 • Pietrzak Ż. (2013), Traditional versus activity-based budgeting in non-manufacturing companies, "Social Sciences", 4 (82), s. 26-37, Uniwersytet Technologiczny w Kownie.
 • Sobańska I. (2013), Lean Accounting - geneza, zasady, metody, [w:] Lean Accounting. Integralny element lean management, Oficyna a Wolters Kluwers business, Warszawa.
 • Sobańska I. (2012), Jedność systemu rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa, s. 179-190.
 • Sobańska I. (2011), Granice organizacyjne systemu rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 62 (118), SKwP, Warszawa, s. 251-263.
 • Sobańska I., Szychta A. (2009), Nurty badawcze i innowacyjne metody współczesnej rachunkowości zarządczej, [w:] M. Urbaniak (red.), Rola nauk o zarządzaniu w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szychta A. (2014), Wybrane organizacyjne i etyczne aspekty praktyki rachunkowości zarządczej, [w:] A. Szychta (red.), Rachunkowość zarządcza, wydanie drugie rozszerzone i zaktualizowane, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 791-813.
 • Szychta A. (2013), Podejścia do badań naukowych w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 71 (127), SKwP, Warszawa, s. 243-259.
 • Szychta A. (2008), Procesowe ukierunkowanie współczesnej rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 44 (100), SKwP, Warszawa, s. 91-100.
 • Wnuk-Pel T. (2013), Management Accounting Innovations. The Case of ABC in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wnuk-Pel T. (2010), Rachunek kosztów działań (ABC) - istota i wyniki badań empirycznych, "Rachunkowość", nr 7, s. 2-11.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335085

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.