PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(40) | 16--30
Tytuł artykułu

Gender jako czynnik ryzyka w ubezpieczeniu na życie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Gender as a Risk Factor in Life Insurance
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na długość życia jest płeć. Kobiety żyją dłużej niż mężczyźni; w Polsce o ok. 8 i pół roku. W wieku od 20 do 60 lat ryzyko śmierci mężczyzn w okresie 1 roku jest od 2,5 do 4 razy większe niż ryzyko śmierci kobiet. Fakt ten był do niedawna brany powszechnie pod uwagę przy ustalaniu składek za ubezpieczenie na życie mężczyzn i kobiet. Składka dla kobiet była odpowiednio niższa. Stosowne regulacje prawne znajdowały się zarówno w polskich przepisach (ustawa z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej), jak również w przepisach Unii Europejskiej. Mimo ogólnego przepisu zawartego w Dyrektywie 2004/113/EC, w którym stwierdzono, że nie może być żadnych, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, dopuszczono w niej możliwość zróżnicowania składki i świadczeń tam, gdzie płeć jest rozstrzygającym czynnikiem w ocenie ryzyka. Sytuacja uległa zmianie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Na jego podstawie w wytycznych Komisji Europejskiej nr 2012/C11/01 została wprowadzona generalna zasada równości płci, bez żadnych wyjątków do obliczania składek i świadczeń poszczególnych osób w nowych umowach. W Polsce odpowiedni przepis otrzymał brzmienie: "Zastosowanie przez zakład ubezpieczeń kryterium płci w kalkulowaniu składek ubezpieczeniowych i świadczeń nie może prowadzić do różnicowania składek ubezpieczeniowych i świadczeń poszczególnych osób".(abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important factors aff ecting the life expectancy is gender. Women live longer than men; in Poland, by approx. 8.5 years. At the age from 20 to 60 years, the risk of death in case of men over the period of one year is from 2.5 to 4 times greater than the risk of death in case of women. Th is fact was until recently taken commonly into account when determining the premiums for life insurance of men and women. Th e premium for women was adequately lower. Relevant legal provisions were both in the Polish regulations (the Act of 22 May 2003 on insurance activities) and in the European Union's regulations. Despite the general provision contained in the Directive 2004/113/ EC, where it is stated that there should not be any, both direct and indirect, manifestations of discrimination by gender, there is allowed in it the possibility to diff erentiate the premium and benefi ts where the gender is the decisive factor in risk assessment. Th e situation has changed aft er the judgement of the Court of Justice of the European Union. Based on it, in the European Commission's Directive No. 2012/C11/01, there is introduced the general principle of gender equality, without any exceptions, for computation of premiums and benefi ts related to individual persons in new agreements. In Poland, the relevant provision shall read as follows: "The application by an insurance company of the gender criterion in computation of premiums and benefi ts cannot lead to diff erentiation of premiums of and benefi ts for individual persons".(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
16--30
Opis fizyczny
Twórcy
  • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
  • Mrozowska B., Zakrzewski J. (2013), Wdrożenie zasady równości płci w polskim prawie ubezpieczeniowym, "Prawo Asekuracyjne", nr 1.
  • Szumlicz T. (red.) (2007), Analiza ubezpieczeniowych implikacji wyników prognozy przeciętnego dalszego trwania życia uzyskanej metodą Lee i Cartera, Biblioteka Ubezpieczeniowa, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa.
  • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej (2013), GUS, Warszawa.
  • Trwanie życia w 2012 r. (2013), GUS, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.