PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(40) | 31--60
Tytuł artykułu

Model zarządzania projektami publicznymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Public Project Management Model
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zarządzanie projektami jest jednym z podstawowych narzędzi nowoczesnej administracji publicznej. Do chwili obecnej nie istnieje spójny model zarządzania takimi projektami, zdefi niowany z punktu widzenia administracji centralnej. Artykuł zawiera wynik próby utworzenia zarysu takiego modelu. Artykuł powstał w wyniku wykonania przeglądu najlepszych praktyk zarządzania projektami publicznych z 93 krajów. Praktyki te zostały pogrupowane w sześć obszarów: zarządzanie portfelem projektów publicznych, jednostki organizacyjne, procesy i metodyki zarządzania, zarządzanie wiedzą, aktorzy projektów publicznych oraz rozwój systemów zarządzania projektami publicznymi. Obszary te wspólnie tworzą zarys modelu zarządzania projektami publicznymi. W artykule wprowadzono pojęcie p-Rządu, czyli rządu, który opiera swoje działanie na skutecznym zarządzaniu projektami.(abstrakt oryginalny)
EN
Project management is one of the basic tools of modern public administration. So far, there has not been any coherent model of management of such projects, defi ned from the point of view of the central administration. Th e article contains a result of an attempt to produce an outline of such a model. Th e article is an eff ect of a review of best practices of public project management from 93 countries. Th ose practices are grouped in six areas: public project portfolio management, organisational units, management processes and methodologies, knowledge management, public project actors, and 60 Stanisław Gasik development of public project management systems. Th ese areas jointly form an outline of the public project management model. In his article, the author introduced the notion of p-Government, i.e. the government which relies its activity on an effi cient project management.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
31--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • AGIMO Australia (2013), Two Pass Review Process, ICT Australian Government Information Management Office, Department of Finance and Deregulation, Canberra, Australia, http://agict.gov.au/policy-guides-procurement/ict-investmentframework/ ict-two-pass-review [dostęp: wrzesień 2013].
 • ASET Arizona (2013), Project Oversight, Arizona Strategic Enterprise Technology, Arizona Department of Administration, Phoenix, Arizona, USA, http://aset.azdoa. gov/content/project-oversight [dostęp: wrzesień 2013].
 • ASET Arizona (2013b), Project Investment Justification (PIJ). A Statewide Standard Document for Information Technology Projects, Arizona Strategic Enterprise Technology, Arizona Department of Administration, Phoenix, Arizona, USA, http:// aset.azdoa.gov/content/project-investment-justification [dostęp: wrzesień 2013].
 • Barker K. (2004), Delivering stability: securing our future housing needs, http://www.barkerreview.org.uk, London, UK [dostęp: wrzesień 2013]
 • Brewer J.K., Smith S.A., Sandeen A.V. (2013), 2013 Statewide Strategic IT Plan. A Plan for The Future, Arizona Strategic Enterprise Technology, Arizona Department of Administration, Phoenix, Arizona, USA, http://aset.azdoa.gov/sites/default/files/ media/pdfs/120301_FINAL_int.pdf [dostęp: wrzesień 2013].
 • Byatt I. (2002), Towards a National Strategy for Local Government Procurement. The Joint Response of the Government and the Local Government Association to the Local Government Procurement Taskforce Report Delivering Better Services for Citizens, Office of the Deputy Prime Minister, London, UK.
 • Byron T. (2008), Safer Children in a Digital World. The Report of the Byron Review, Department for Children, Schools and Families, and the Department for Culture, Media and Sport, London, UK, https://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/s/ safer%20children%20in%20a%20digital%20world%20the%202008%20byron%20 review.pdf [dostęp: wrzesień 2013].
 • Cabinet Office (2013), Policy Managing major projects more effectively, Cabinet Office and Efficiency and Reform Group, London, UK, https://www.gov.uk/government/ policies/managing-major-projects-more-eff ectively [dostęp: wrzesień 2013].
 • COT California (2013), California Project Management Methodology, California Department of Technology, Sacramento, Kalifornia, USA, http://www.cio.ca.gov/ Government/IT_Policy/SIMM_17/index.html [dostęp: październik 2013].
 • CPPM Singapore (2013), Centre for Public Project Management, Ministry of Finance, Singapore, http://app.sgdi.gov.sg/listing.asp?agency_subtype=dept&agency_ id=0000019564 [dostęp: wrzesień 2013]
 • Darlymple J. (2011), Executive Order. Additional Oversight of the Contracting and Implementation Process for Large Scale IT Projects, Bismarck, North Dakota, USA, http://www.governor.nd.gov/media-center/executive-order/dalrymple-additionaloversight- contracting-and-implementation-process-l [dostęp: wrzesień 2013].
 • DB Hong Kong (2013), Development Bureau, Hong Kong, http://www.devb.gov.hk/en/ home/index.html [dostęp: wrzesień 2013].
 • DIT Michigan (2000), Project Management Tool Standard, Department Information Technology Solutions, Strategic Project Offi ce, Lansing, Michigan, USA, http:// www.michigan.gov/documents/138001_36352_7.pdf [dostęp: październik 2013].
 • DoF Australia (2013), Gateway Review Process, Department of Finance, Canberra, Australia, http://www.finance.gov.au/gateway/review-process.html [dostęp: październik 2013].
 • DoF Australia (2013b), Risk Potential Assessment Tool, Department of Finance, Canberra, Australia, http://www.fi nance.gov.au/gateway/risk-potential-assessment-tool. html [dostęp: wrzesień 2013].
 • DoFD (2011), Organisational Capability in ICT Investment, Department of Finance and Deregulation, Canberra, Australia, http://agict.gov.au/policy-guides-procurement/ ict-investment-framework/organisational-capability-in-ict-investment [dostęp: wrzesień 2013].
 • DoFD Australia (2012), Organisational Project Management Maturity Assessment, Department of Finance and Deregulation, Canberra, Australia, http://www. fi nance.gov.au/archive/ict-management-consultant-multi-use-list/docs/organisational_ project_management_maturity_assessment.pdf [dostęp: wrzesień 2013].
 • DoT Montana (2013), Rail, Transit and Planning Division, Montana Department of Transportation, Helena, Montana, USA, http://www.mdt.mt.gov/mdt/organization/ railtran.shtml [dostęp: październik 2013].
 • DPWH Philippines (2013), Department of Public Works and Highways, Manila, Philippines, http://www.dpwh.gov.ph [dostęp: wrzesień 2013].
 • DSD WA (2013), Department of State Development, Perth, Western Australia, http://www.dsd.wa.gov.au/7633.aspx [dostęp: wrzesień 2013].
 • DTMB Michigan (2013), I have a new project, Michigan Department of Technology, Management and Budget, Lansing, Michigan, USA, http://www.michigan.gov/ dtmb/0,5552,7-150-56355_56581_31294---,00.html [dostęp: październik 2013].
 • DTMB Michigan (2013b), IT Project Management Certification Program Handbook, Michigan Department of Technology, Management and Budget, Lansing, Michigan, USA, http://www.michigan.gov/dtmb/0,5552,7-150-56355_56581-95236--,00.html [dostęp: październik 2013].
 • DTPR Alaska (2013), Alaska DOT&PF Statewide Project Information, Juneau, Alaska, USA, http://dot.alaska.gov/project_info/index.shtml [dostęp: wrzesień 2013].
 • EPMO Kansas (2008), Project Management Overview. Project Management Methodology, Enterprise Project Management Office, Office of Information technology Services, Topeka, Kansas, USA, http://oits.ks.gov/kito/itpmm.htm [dostęp: październik 2013].
 • EPMO Kansas (2008b), Project Management Methodology. Appendix E. Information Technology Policy 2530 - Project Management, Enterprise Project Management Office, Office of Information technology Services, Topeka, Kansas, USA, http:// oits.ks.gov/kito/Rel23/E_appendix.pdf [dostęp: październik 2013].
 • EPMO New York (2013), Enterprise Program Management Office, Office of Information Technology Service, Albany, New York, USA, http://www.its.ny.gov/enterprise_ program_management_office [dostęp: wrzesień 2013]
 • EPMO North Carolina (2010), Portfolio Management. Program Management Process, Enterprise Project Management Office, Office of the State Chief Information Officer, Raleigh, North Carolina, USA, http://www.epmo.scio.nc.gov/library/pdf/ ProgramManagementProcess.pdf [dostęp: październik 2013].
 • EPMO North Carolina (2013), Enterprise Project Management Office, Office of the State Chief Information Officer, Raleigh, North Carolina, USA, http://www.epmo.scio. nc.gov/services/default.aspx [dostęp: październik 2013].
 • EPMO Vermont (2013), Enterprise Project Management Office Charter, Department of Information and Innovation, Montpelier, Vermont, USA, http://dii.vermont.gov/ sites/dii/fi les/pdfs/EPMO-Charter.pdf [dostęp: wrzesień 2013]
 • ExpoTrade (2013), 4th Annual WA Major Projects Conference 2013, Perth, Western Australia, http://www.waconference.com.au/ [dostęp: październik 2013].
 • Gasik S. (2007), The Unified Portfolio Management Model, PMI Global Congress Proceedings, Atlanta, Georgia, Project Management Institute, http://www.sybena. pl/dokumenty/PMI-Atlanta-unified-portfolio-management-model-paper-V1.0.pdf [dostęp: październik 2013].
 • Gasik S. (2011), A model of Project Knowledge Management, "Project Management Journal", Vol. 42, No. 3.
 • IPMD India (2013), Infrastructure and Project Monitoring Division, Ministry of Statistics and Programme Implementation, New Delhi, India, http://mospi.nic.in/ Mospi_New/site/inner.aspx?status=2&menu_id=108 [dostęp: wrzesień 2013]
 • IRA Australia (2013), Implementation Readiness Assessment, Department of Finance, Canberra, Australia, http://www.finance.gov.au/gateway/ira-reviews.html [dostęp: wrzesień 2013].
 • ITAC Arizona (2013), Information Technology Authorization Committee, Arizona Strategic Enterprise Technology, Arizona Department of Administration IT, Phoenix, Arizona, USA, http://aset.azdoa.gov/content/information-technologyauthorization- committee-itac [dostęp: wrzesień 2013].
 • ITSD Missouri (2013), Missouri Project Management Methodology, Information Technology Services Division, Office of Administration, Jeff erson City, Missouri, USA, http://oa.mo.gov/itsd/cio/projectmgmt/V4_1/MOBestPracticeManual_V4_1.pdf [dostęp: październik 2013].
 • ITSD Missouri (2013b), Project Management & Oversight, Information Technology Services Division, Office of Administration, Jefferson City, Missouri, USA, http://content.oa.mo.gov/information-technology-itsd/it-governance/projectmanagement- oversight/ [dostęp: październik 2013].
 • JKRM Malaysia (2013), Jabatan Kerja Raya Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia, https://www.jkr.gov.my/page/64 [dostęp: wrzesień 2013]
 • Latham M. (1994), Constructing the Team, HMSO, London, UK.
 • Mays G., Bromead K. (2012), 2011 Customer Satisfaction Survey, Enterprise Project Management Office, Office of the State Chief Information Officer, Raleigh, North Carolina, USA, http://www.epmo.scio.nc.gov/library/pdf/2011Survey.pdf [dostęp: październik 2013].
 • MeO Sakatchewan (2013), Ministry of Economy, Regina, Saskatchewan, Canada, http://www.economy.gov.sk.ca/majorprojects [dostęp: wrzesień 2013].
 • MIE Netherlands (2013), Ministry of Infrastructure and the Environment, http://www. government.nl/ministries/ienm/organisation [dostęp: październik 2013].
 • MP Victoria (2013), Major Projects, Department of State Development, Business and Innovation, Melbourne, Victoria, Australia, http://www.dsdbi.vic.gov.au/business- -units/major-projects [dostęp: wrzesień 2013].
 • MPA UK (2013), Major Projects Authority, London, UK, https://www.gov.uk/government/ policy-teams/126 [dostęp: wrzesień 2013]
 • MPFU Australia (2013), Major Projects Facilitation Unit, Department of Infrastructure and Transport, Canberaa, Australia, http://www.majorprojectfacilitation.gov.au/ [dostęp: wrzesień 2013]
 • MPMO Canada (2013), Major Project Management Offi ce, Ottawa, Canada, http:// mpmo.gc.ca/home [dostęp: wrzesień 2013]
 • MPMO Canada (2013b), Project Agreements, Major Project Management Office, Ottawa, Canada, http://mpmo.gc.ca/projects/9 [dostęp: wrzesień 2013]
 • MPV Victoria (2013), Major Projects Victoria, Melbourne, Victoria, Australia, http://www.majorprojects.vic.gov.au/ [dostęp: wrzesień 2013].
 • NTNU (2013), Quality Assurance Scheme, Concept Research Programme, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norway, http://www.concept. ntnu.no/qa-scheme [dostęp: wrzesień 2013].
 • NY SOT (2013), New York State Project Management Methodology, Project Management Guidebook Release 2, NY State Offi ce of Technology, Albany, New York, USA, http://www.its.ny.gov/pmmp/guidebook2/index.htm [dostęp: październik 2013].
 • NYS Forum (2013), Project Management Working Group, Th e NYS Forum, Inc, Albany, New York, USA, http://www.nysforum.org/committees/projectmanagement/ [dostęp: październik 2013].
 • OCIO Washington (2011), Policy No. 131: Managing Information Technology Projects, Office of the Chief Information Officer, Olympia, Washington, USA, http://www. ofm.wa.gov/ocio/policies/documents/131.pdf [dostęp: październik 2013].
 • OCIO Washington (2011b), Policy No. 132: Providing Quality Assurance for Information Technology Projects, Office of the Chief Information Officer, Olympia, Washington, USA, http://www.ofm.wa.gov/ocio/policies/documents/132.pdf [dostęp: październik 2013].
 • OCIO Washington (2013), Project Management Framework, Office of the Chief Information Offi cer, Olympia, Washington, USA, http://www.ofm.wa.gov/ocio/ pmframework/default.asp [dostęp: październik 2013].
 • OeG Tasmania (2011), Tasmanian Government Project Management Guidelines, Office of eGovernment, Hobart, Tasmania, Australia, http://www.egovernment.tas.gov. au/project_management/tasmanian_government_project_management_guidelines [dostęp: październik 2013].
 • OeG Tasmania (2013), Project management mailing list, Offi ce of eGovernment, Hobart, Tasmania, Australia, http://www.egovernment.tas.gov.au/project_management/ project_life/managing_a_project/project_management_mailing_list [dostęp: październik 2013].
 • OGC (2007), The OGC Gateway™ Process. A manager's checklist, The Stationery Office, London, UK.
 • OGC (2009), Managing Successful Projects with Prince 2®, The Stationery Office, London, UK.
 • OGC (2010), Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3®), Version 2.1, Th e Stationery Offi ce, London, UK.
 • OIMT Hawaii (2013), Hawai`i's Top Ten Transformation Programs, Office of Information Management and Technology, Honolulu, Hawai, USA, http://oimt.hawaii.gov/ projects/ [dostęp: październik 2013].
 • OIT Maine (2004), Information Technology Portfolio Management Policy, Office of Information technology, Augusta, Maine, USA, http://www.maine.gov/oit/policies/ ITPortfolioManagement.doc [dostęp: październik 2013].
 • OIT Maine (2009), Information Technology Project Management Policy, Office of Information technology, Augusta, Maine, USA, http://www.maine.gov/oit/policies/ ProjectManagementPolicy.doc [dostęp: październik 2013].
 • OMB USA (2013), Office of Management and Budget, Washington, USA, http://www. whitehouse.gov/omb [dostęp: wrzesień 2013].
 • OPM (2013), Interpretive Guidance for Project Manager Positions, US Office of Personnel Management, Washington, USA, http://www.opm.gov/policy-data-oversight/ classification-qualifications/reference-materials/projectmanager.pdf [dostęp: październik 2013].
 • OPMP Alaska (2013), Office of Project Management and Permitting, Department of Natural Resources, Juenau, Alaska, USA, http://dnr.alaska.gov/commis/opmp/ [dostęp: wrzesień 2013]
 • PAF QTF Queensland (2013), Project Assurance Framework, Projects Queensland, Queensland Treasury and Finance, Brisbane, Queensland, Australia, http://www. treasury.qld.gov.au/projects-queensland/policy-framework/project-assuranceframework/ index.shtml [dostęp: październik 2013].
 • PAF Western Australia (2013), Project Approvals Framework, Department of State Development, Perth, Western Australia, Australia, http://www.dsd.wa.gov.au/6737. aspx [dostęp: wrzesień 2013].
 • PAI Ireland (2013), Course Certificate in Public Sector Project Management, Public Affairs Ireland, Dublin, Ireland, http://www.publicaff airsireland.com/events/743- certifi cate-in-public-sector-project-management [dostęp: październik 2013].
 • PAMD India (2013), Project Appraisal Management Division, Planning Commission, New Delhi, India, http://planningcommission.nic.in/sectors/index.php?sectors= pamd [dostęp: październik 2013].
 • PC Bangladesh (2013), Project Circle, Department of Public Work, Dakka, Bangladesh, http://www.pwd.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=363&Itemid= 393 [dostęp: wrzesień 2013].
 • PDD Vermont (2013), Program Development Division, Agency of Transportation, Montpelier, Vermont, USA, http://vtransengineering.vermont.gov/about_us [dostęp: wrzesień 2013]
 • Platts (2013), Inpex's Ichthys LNG project could be $10 bil over budget: Bernstein, New York, New York, USA, http://www.platts.com/latest-news/natural-gas/sydney/ inpexs-ichthys-lng-project-could-be-10-bil-over-27253870 [dostęp: październik 2013].
 • PM Missouri (2013), Project Management. Facilities Management, Design & Construction, Office of Administration, Jefferson City, Missouri, USA, http://oa.mo.gov/ fmdc/dc/ [dostęp: wrzesień 2013]
 • PMAC Tasmania (2013), Project Management Advisory Committee, Office of eGovernment, Hobart, Tasmania, Australia, http://www.egovernment.tas.gov.au/ project_management/project_management_advisory_committee_pmac [dostęp: wrzesień 2013]
 • PMAG North Carolina (2013), Project Managers Advisory Group, Enterprise Project Management Office, Office of the State Chief Information Offi cer, Raleigh, North Carolina, USA, http://www.epmo.scio.nc.gov/TaskGroups/PMWorkingGroup. aspx [dostęp: październik 2013].
 • PMD India (2013), Results-Framework Document, Performance Management Division, New Delhi, India, http://performance.gov.in/?q=rfd-menu [dostęp: październik 2013].
 • PMI (2006), Government Extension to the PMBOK® Guide, Third Edition, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania, USA
 • PMI (2008), Organizational Project Management Maturity Model (OPM3TM), Second Edition, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania, USA.
 • PMI (2013), A Guide to Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), Fifth Edition, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania, USA.
 • PMI (2013b), The Standard for Portfolio Management, Third Edition, Project Management Institute, Newton Square, Pennsylvania, USA.
 • PMO Maine (2013), Cross Functional Work Flow Document, Project Management Office, Maine Office of Information Technology, Augusta, Maine, USA, http:// www.maine.gov/oit/project_management/CrossFunctionalWorkFlowforallOIT WorkandProjectRequestsFinal_V1%200.htm [dostęp: październik 2013].
 • PMO Maryland (2013), Project Management Oversight, Department of Information Technology, Annapolis, Maryland, USA, http://doit.maryland.gov/policies/Pages/ ProjectOversight.aspx [dostęp: październik 2013].
 • PMRC Michigan (2004), State of Michigan Project Management Methodology, Project Management Resource Center, Michigan Department of Information Technology, Lansing, Michigan, USA, http://michigan.gov/documents/Michigan_PMM_December_ 2004_113399_7.pdf [dostęp: październik 2013].
 • PMS Arizona (2013), Project Management Services, Department of Transport Phoenix, Arizona, USA, http://www.azdot.gov/business/ManagementServices [dostęp: wrzesień 2013]
 • PMSC Missouri (2013), Project Management Standing Committee, Information Technology Advisory Board, Office of Administration, Jefferson City, Missouri, USA, http://oa.mo.gov/itsd/cio/projectmgmt/PDF/PMSC-Charter102605.pdf [dostęp: wrzesień 2013].
 • POCD California (2013), IT Project Oversight and Consulting Division, Department of Technology, Sacramento, California, USA, http://www.cio.ca.gov/ppmo/ [dostęp: wrzesień 2013]
 • POCD California (2013a), Department of Technology, Sacramento, California, USA, http://www.cio.ca.gov/Government/IT_Policy/IT_Projects/index.htm/ [dostęp: wrzesień 2013].
 • PQ Queensland (2013), Projects Queensland, Queensland Treasury and Trade, Brisbane, Queensland, Australia, http://www.treasury.qld.gov.au/projects-queensland/about/ index.shtml [dostęp: wrzesień 2013].
 • Procure Point NSW (2013), Gateway Review System, Procure Point, Sydney, Nowa Południowa Walia, Australia, http://www.procurepoint.nsw.gov.au/policy-and- -reform/gateway-review-system [dostęp: październik 2013].
 • PS NSW (2013), Project Services, Public Works, Sydney, Nowa Południowa Walia, Australia, http://www.publicworks.nsw.gov.au/about-nsw-public-works/project- -management [dostęp: wrzesień 2013]
 • PSPMF (2013), Public Sector Project Management Forum, Regional Municipality of Durham, Durham, Ontario, Canada, http://www.pspmf.ca/default.htm [dostęp: październik 2013].
 • PW Pakistan (2013), Project Wing, Planning Commission, Islamabad, Pakistan, http:// www.pc.gov.pk/sections.htm [dostęp: wrzesień 2013]
 • PW RPA (2013), Project management forms, Department of Public Works, Republic of South Africa, Pretoria, RPA, http://www.publicworks.gov.za/prm_forms.html [dostęp: październik 2013].
 • QAT Texas (2013), Quality Assurance Team, State Auditor's Office, Austin, Texas, USA, http://qat.state.tx.us/ [dostęp: wrzesień 2013]
 • RCI (2004), USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych, Dziennik Ustaw, Rządowe Centrum Legislacji, Warszawa, Polska.
 • SEI (2006), CMMISM for Development, Version 1.2, CMU/SEI-2006-TR-008 ESCTR- 2006-008, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, Pennsylvania, USA.
 • SIT PMO Montana (2013), Project Scaling Worksheet, State IT Project Management Offi ce, Helena, Montana, USA, http://pmo.mt.gov/documents.mcpx [dostęp: październik 2013]
 • SIT PMO Montana (2013b), Project Lifecycle Framework, State IT Project Management Office, Helena, Montana, USA, http://pmo.mt.gov/Methodology/methodology. mcpx [dostęp: październik 2013]
 • SP WA (2013), Strategic Projects, Department of Treasury, Perth, Western Australia, Australia, http://www.treasury.wa.gov.au/cms/section.aspx?id=3712&linkidentifi er=id&itemid=3712 [dostęp: wrzesień 2013]
 • SPD Bahrain (2013), Strategic Projects Directorate, Ministry of Work, Manama, Bahrain, http://www.works.gov.bh/English/WhoWeAre/Pages/profileinfo. aspx?profId=17 [dostęp: wrzesień 2013]
 • SPD Texas (2013), Statewide Project Delivery, Department of Information Resources, Austin, Texas, USA, http://www2.dir.state.tx.us/management/projectdelivery/ Pages/Overview.aspx [dostęp: wrzesień 2013].
 • SSC New Zealand (2011), Guidance for Monitoring Major Projects and Programmes, State Services Commission, Wellington, New Zealand, http://www.ssc.govt.nz/ sites/all/fi les/monitoring-guidance_0.pdf [dostęp: październik 2013].
 • SSC New Zealand (2013), Gateway Review Process, State Services Commission, Wellington, New Zealand, http://www.ssc.govt.nz/gateway [dostęp: październik 2013].
 • TBCS (2010), Policy on the Management of Projects, Treasury Board of Canada Secretariat, Ottawa, Canada, http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=18229§ion= text [dostęp: wrzesień 2013]
 • TBoCS Canada (2013), Guide to Using the Organizational Project Management Capacity Assessment Tool, Treasury Board of Canada Secretariat, Ottawa, Canada, http://www.tbs-sct.gc.ca/pm-gp/doc/ompcag-ecogpg/ompcag-ecogpgtb-eng.asp [dostęp: wrzesień 2013]
 • TPDF Texas (2013), Texas Project Delivery Framework, Department of Information Resources, Austin, Texas, USA, http://www2.dir.state.tx.us/management/projectdelivery/ projectframework/Pages/Framework.aspx [dostęp: październik 2013].
 • Turner R., Huemann M., Anbari F., Bredillet Ch. (2010), Perspectives on Projects, Routlege, London, UK.
 • University of Oxford (2012), Oxford teams up with Cabinet Office to teach leadership, University of Oxford, Oxford, Wielka Brytania, http://www.ox.ac.uk/media/ news_stories/2012/120107.html [dostęp: październik 2013].
 • VAT Vermont (2013), Project Status Report, Vermont Agency of Transportation, Montpelier, Vermont, USA, http://apps.vtrans.vermont.gov/ProjectStatusReport/ ProjectStatusReport.aspx [dostęp: wrzesień 2013].
 • VITA Virginia (2011), Project Manager Selection And Training Standard, Virginia Information Technologies Agency, Richmond, Virginia, USA, http://www.vita. virginia.gov/uploadedFiles/VITA_Main_Public/Library/PSGs/Project_Management_ Selection_Training_Standard_CPM11102.pdf [dostęp: październik 2013].
 • VITA Virginia (2013), Information Technology (IT), Program Management Standard, Virginia Information Technologies Agency, Richmond, Virginia, USA, http://www. vita.virginia.gov/uploadedFiles/VITA_Main_Public/Library/PSGs/Program_Management_ Standard_CPM_301_01.pdf [dostęp: październik 2013].
 • VITA Virginia (2013b), Information Technology (IT), Project Management Standard, Virginia Information Technologies Agency, Richmond, Virginia, USA, http://www.vita.virginia.gov/uploadedFiles/VITA_Main_Public/Library/PSGs/ Project_Management_Standard_11203.pdf [dostęp: październik 2013].
 • VITA Virginia (2013c), Best Practices and Lessons Learned, Virginia Information Technologies Agency, http://vita2.virginia.gov/itTrain/pmDev/bpll/BPLL.cfm [dostęp: październik 2013], Richmond, Virginia, USA.
 • VITA Virginia (2013d), CTP - Oracle Primavera Portfolio Management (OPPM), Virginia Information Technologies Agency, Richmond, Virginia, USA, http://www. vita.virginia.gov/oversight/projects/default.aspx?id=505 [dostęp: październik 2013].
 • White House (1993), Government Performance Results Act, Th e White House, Washington, USA, http://www.whitehouse.gov/omb/mgmt-gpra/gplaw2m, modyfikacja: http://www.whitehouse.gov/omb/performance/gprm-act [dostęp: wrzesień 2013].
 • WSDoT Washington (2013), Project Management E-Learning, Washington State Department of Transportation, Olympia, Washington, USA, http://www.wsdot. wa.gov/Projects/ProjectMgmt/ProjectManagementPMRSElearning.htm [dostęp: październik 2013].
 • WSDoT Washington (2013b), Project Management - Delivering the Capital Construction Programs at the Project Level, Washington State Department of Transportation, Olympia, Washington, USA.http://www.wsdot.wa.gov/Projects/ProjectMgmt/ [dostęp: październik 2013].
 • WSDoT Washington (2013c), Washington State Department of Transportation Management Principles, Olympia, Washington, USA.http://www.wsdot.wa.gov/accountability/ mgmtprinciples.htm [dostęp: październik 2013].
 • WSDoT Washington (2013d), Project Management Online Guide, Washington State Department of Transportation, Olympia, Washington, USA, http://www.wsdot. wa.gov/Projects/ProjectMgmt/PMOG.htm [dostęp: październik 2013].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335151

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.