PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 344 Rachunkowość a controlling | 286--294
Tytuł artykułu

Kontrola tworzenia i apropriacji wartości w sieciach międzyorganizacyjnych

Warianty tytułu
Control of Value Creation and Appropriation in Inter- -Organizational Networks
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu prezentację problematyki kontroli wartości tworzonej i przejmowanej przez partnerów współpracujących w ramach sieci międzyorganizacyjnych. W pierwszej części pracy zaprezentowano dyskusję dotyczącą procesów tworzenia wartości w sieci, jej destrukcji, a także podziału i przejmowania (apropriacji) przez współpracujących partnerów. Następnie omówiono najczęściej stosowane mechanizmy ochrony wartości przed apropriacją - izolacji, kohezji, edukacji i maksymalizacji. Ponieważ tworzenie i ochrona wartości przed zawłaszczeniem wymagają odpowiednio skonstruowanego systemu kontroli, tej problematyce poświęcono ostatnią część pracy. Wskazano najważniejsze kategorie oraz składowe systemów kontroli wartości w sieci międzyorganizacyjnej. Podstawą do skonstruowania propozycji składowych stały się kluczowe koncepcje kontroli strategicznej - kategoryzacja systemów kontroli Ouchiego oraz koncepcja dźwigni kontroli strategicznej Simonsa.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to present the issues of the control of value created and appropriated by partners cooperating within inter-organizational networks. In the first part the discussion on the processes of value creation, destruction as well as division and appropriation is demonstrated. Next, the most often used mechanisms of value protection are indicated - isolation, cohesion, education and maximization. As value protection requires a well-constructed control system, thus this issue is discussed in the last part of the paper. The key categories and elements of value control systems are indicated. The basis for the presented proposition constituted the well-known concepts of strategic control - Ouchi's control systems and Simons' control levers.(original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Cäker M., Siverbo S., 2011, Management control in public sector joint ventures, "Management Accounting Research" vol. 22, s. 330-348.
 • Czakon W., 2012, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Dekker H.C., 2004, Control of inter-organizational relationships: Evidence on appropriation concerns and coordination requirements, "Accounting, Organizations and Society" vol. 29, s. 27-49.
 • Fjeldstad O.D., Ketels C.H., 2006, Competitive advantage and the value network configuration, "Long Range Planning" vol. 39, s. 109-131.
 • Hogan J.E., 2001, Expected relationship value. A construct, a methodology for measurement and a modelling technique, "Industrial Marketing Management" vol. 30, s. 339-351.
 • Hurmelinna-Laukkanen P., Puumalainen K., 2007, Nature and dynamics of appropriability: strategies for appropriating returns on innovation, R&D Management vol. 37, s. 95-112.
 • Jap S.D., 2001, "Pie sharing" in complex collaboration contexts, "Journal of Marketing Research" vol. 38, no. 1, s. 86-99.
 • Langfield-Smith K., 2008,The relations between transactional characteristics, trust and risk in the start-up phase of a collaborative alliance, "Management Accounting Research" vol. 19, s. 344-364.
 • Łada M., Kozarkiewicz A., 2010, Zarządzanie wartością projektów, C.H. Beck, Warszawa.
 • Marques L., Ribeiro J.A., Scapens R.W., 2011,The use of management control mechanisms by public organizations with a network coordination role: A case study in the port industry, "Management Accounting Research" vol. 22, s. 269-291.
 • Neumann K., 2010, Ex ante governance decisions in inter-organizational relationships: A case study in the airline industry, "Management Accounting Research" vol. 21, s. 220-237.
 • Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), 2012, Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Ouchi W.G., 1979, A concept for the design of organizational control mechanism, "Management Science" vol. 25, no. 9.
 • Ritala P., Hurmelinna-Laukkanen P., 2009, What's in it for me? Creating and appropriating value in innovation-related coopetition, "Technovation" vol. 29, s. 819-828.
 • Simons R., 1995, Levers of control: How managers use innovative control systems to drive strategic renewal, Harvard Business School Press.
 • Woźniak-Sobczak B., 2012, Stymulatory i destruktory tworzenia wartości przedsiębiorstw w przestrzeni sieciowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 55, s. 291-309.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335153

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.