PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 3(89) | 49--54
Tytuł artykułu

Działania gmin w zakresie mieszkalnictwa na przykładzie Gminy Miejskiej Kraków

Warianty tytułu
Activities of Municipalities in Respect of Housing - the Example of Krakow Municipality
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W Polsce gminy odgrywają najważniejszą rolę w prowadzeniu polityki mieszkaniowej ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej. Mieszkaniowy zasób gminy wyodrębniony został przede wszystkim w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych osiągających stosunkowo niskie dochody i nie będących w stanie sprostać temu zadaniu samodzielnie. Dlatego gmina powinna podejmować wszelkie działania sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu istniejącego zasobu mieszkaniowego, jednak z racji obciążeń wynikających z transformacji poprzedniego systemu często działania gmin w zakresie mieszkalnictwa nie są w stanie doprowadzić do zaspokojenia potrzeb części lokalnej społeczności. W artykule autorki wskazują na specyfikę problemów z zakresu polityki mieszkaniowej Gminy Miejskiej Kraków (dalej: GMK) i wynikającej z niej aktywności GMK w zakresie gospodarowania posiadanym zasobem mieszkaniowym w świetle obowiązujących przepisów prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
In Poland, municipalities play a key role in pursuing the housing policy focused on satisfying the housing needs of the local community. The housing stock of a municipality was separated mainly to satisfy the housing needs of households which achieve a relatively low income and are not able to cope with this task alone. Therefore, a municipality should take all actions which promote the effective use of the existing housing stock. However, because of burdens arising from the transformation of the previous economic system, actions taken by municipalities in respect of housing are often not able to meet the needs of part of the local community. In the article the authors indicate the specificity of the problems in the field of housing policy of Krakow Municipality (KM) and the ensuing KM activity in the management of the owned housing stock in the view of the applicable law. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
49--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Belniak S., Wierzchowski M., System finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
 • Gospodarowanie lokalami komunalnymi w budynkach mieszkalnych, Informacja o wynikach kontroli, NIK, Warszawa 2012 <www.nik.gov.pl>.
 • Jurek K., Majchrzak M" Lokalne strategie mieszkaniowe oraz programy gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Kraków 2001. *
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 Nr 78 poz. 483.
 • Polak A., Rola samorządów gminnych w prowadzeniu polityki mieszkaniowej w okresie transformacji ustrojowej w: Roczniku Żyrardowskim, tom VIII, Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie, Żyrardów 2010.
 • Poradnik mieszkaniowy. Zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym, pod red. E. Okraskiej, A. Rębowskiej, Tom II, Warszawa 2000.
 • Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 <www.stat. gov.pl>.
 • Raporty z gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków za lata 2007-2013 <www.bip.krakow.pl>.
 • Statut Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, §2 pkt. 1, załącznik do uchwały NrXL VI/558/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 roku <www.bip. krakow.pl>.
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2011 roku o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Dz.U. 1997 Nr 115 poz. 741.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 16 poz. 95.
 • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kraków oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń na lata 2012 - 2017, wprowadzenie, załącznik do uchwały Nr LV1II/794/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2012 roku <www.bip.krakow.pl>.
 • Załącznik do uchwały Nr XXIV/289/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2007 r. <www.bip.krakow.pl>.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335211

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.