PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | vol. 2, t. 301 Future of Finance. Część III. Przyszłość finansów rynku kapitałowego | 227--236
Tytuł artykułu

Analiza efektywności portfeli zbudowanych w oparciu o bety MNK i GARCH

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Analysis of the Effectiveness of Portfolios Constructed on the Basis of OLS and GARCH Betas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczynnik beta jest jednym z najpopularniejszych wskaźników stosowanych przez inwestorów, jednak niewielu z nich zadaje sobie trud by dokładnie przeanalizować jego charakterystykę zadawalając się danymi dostępnym w wyspecjalizowanych bazach. Powstaje pytanie, czy inwestorzy słusznie ignorują dokładną metodologię wyliczania bety, czy różnice jakie mogą się pojawić w związku z efektem ARCH i brakiem rozkładu normalnego przy danych finansowych mają znaczenie praktyczne. W artykule autor postanowił przetestować współczynnik beta obliczany klasyczną metodą MNK - beta bezwarunkowa i metoda GARCH(1,1) - beta warunkowa. Porównanie otrzymanych wyników pozwoliło na pewne refleksje związane z naturą inwestorów, ale także pozwoliło zbliżyć się do odpowiedzi, czy różnice w wyznaczonych współczynnikach mają jakieś znaczenie. Wyniki przeprowadzonych badań wydają się sugerować, że zbytnie przywiązywanie wagi do wymogów formalnych nie ma znaczenia dla przeciętnego inwestora, a dla powodzenia inwestycji najważniejsze jest określenie "rzędu" wielkości bety, nie jej dokładnej wartości. (abstrakt oryginalny)
EN
The beta ratio is one of the most popular indicators used by investors. However, few of them bothers to carefully examine its characteristics, and most of them just take the data available in specialized databases. The question is whether investors are right to ignore the exact methodology for calculating beta, or differences which may arise in connection with the ARCH effect and the lack of a normal distribution with financial data have practical significance. In the article, the author decided to test a beta calculated using classical method of least squares and GARCH(1,1) method. Comparison of the results led to some of the reflections of the nature of the investors, but also made it possible to get closer to the answer whether differences in designated coefficients are some important. The results of the study seem to suggest that too much importance attached to the formal requirements does not matter to the average investor, and for the success of the investment is enough to determine the approximate value of beta, not its exact value. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bollerslev T., 1986, Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity, "Journal of Econometrics", vol. 31, issue 3, April, ISSN 0304-4076, http://dx.doi.org/10.1016/0304- 4076(86)90063-1.
 • Engle R. F., 1982, Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation, "Econometrica", July, vol. 50, no. 4.
 • Gajdka J., Brzeszczyński J., 2007, Astymacja parametru beta przy użyciu modeli klasy ARCH, [w:] W. Tarczyński (red.), Rynek kapitałowy, Skuteczne inwestowanie, cz. I, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 462, Finanse - Rynki Finansowe - Ubezpieczenia nr 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Jensen M. C., 1968, The Performance of Mutual Funds in the Period 1945-1964, "Journal of Finance", May.
 • Litner J., 1965, Security Prices, Risk and Maximal Gains from Diversification, "Journal of Finance", December.
 • Markowitz H., 1952, Portfolio Selection, "Journal of Finance", vol. 7(1).
 • Morelli D., 2003, Capital asset pricing model on UK securities using ARCH, "Applied Financial Economics", vol. 13(3).
 • Mossin J., 1966, Equilibrium of Capital Asset Market, "Econometrica", October.
 • Rocznik Giełdowy 2013, Dane statystyczne za rok 2012, 2013, GPW w Warszawie, Warszawa.
 • Sharpe W., 1964, Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium Under Condition of Risk, "Journal of Finance", September.
 • Treynor J., 1961, Market Value, Time and Risk, nieopublikowany referat.
 • Treynor J., 1962, Toward a Theory of Market Value of Risky Assets, referat 1962, opublikowany [w:] R. A. Korajczyk (red.), Asset Pricing and Portfolio Performance, Risk Books, London 1999.
 • Treynor J., 1966, How to Rate Management Investment Funds, "Harvard Business Review", vol. 43.
 • Welfe A., 2009, Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, wyd. IV zmienione, PWE, Warszawa.
 • Weron A., Weron R., 1999, Inżynieria finansowa, wydanie II, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa.
 • Wolski R., 2009, The Influence of Negative Beta Assets on the Empirical SML in the Polish Capital Market, "Folia Oeconomica Stetinensia", November, vol. 8(1), ISSN (Online) 1898-0198, ISSN (Print) 1730-4237, DOI: 10.2478/v10031-009-0028-0, November 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335233

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.