PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2007 | nr 45 Restrukturyzacja spółek handlowych. Zagadnienia ekonomiczne i prawne | 73--108
Tytuł artykułu

Rola fazy przygotowawczej w przekształcaniu spółek handlowych

Autorzy
Warianty tytułu
Role of the Managerial Phase in the Transformation Period of the Companies
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wpośród dopuszczalnych form organizacyjno-prawnych w myśl obowiązujących przepisów szczególną rolę w obecnej sytuacji gospodarczej odgrywa spółka handlowa. Ustawodawca wskazuje w kodeksie spółek handlowych, iż nikt nie musi wybrać jednego typu spółki prowadzenia działalności gospodarczej "raz na zawsze". Na rożnych etapach działalności lub ze względu na rodzaj tej działalności przydatne mogą się okazać rożne typy spółek handlowych. Termin "przekształcenia podmiotów prawa" jest często używany jako kategoria zbiorcza (sensu largo), oznaczająca - wobec podmiotów prawa - łączenie, dzielenie oraz przekształcenia w znaczeniu sensu stricto. Dotychczas doktryna zaproponowała następujące terminy na tą zbiorczą kategorię: restrukturyzacja przedsiębiorstwa spółki, przemiany ustrojowe, reorganizacja prawna spółek handlowych, czy restrukturyzacja spółek handlowych. Wydaje się, że najlepszą propozycją jest termin zaproponowany przez A. Witosza "restrukturyzacja spółek handlowych" i powinien on na trwałe zaistnieć w doktrynie jako kategoria zbiorcza, obejmująca łączenie, podział i przekształcenia spółek handlowych (sensu stricto). (fragment tekstu)
EN
Polish legislator introducing the groundbreaking regulations for the companies transformation institution has assumed that the choice of one or the other type company as the economic activity conduct should provide the participants of the economic and legal turnover with the direct benefits. Transformation is to serve the conditions to adjust the type o f the company to the scope of the undertaking, capital engagement, scale of employment, reduction o f the partner's influence on current management of the company or exclusion of the controlled partners' rights in the framework o f running the economic activity. Personal company or association of capital cannot be "better" or "worse". At the very most the one or the other would better suit to the scale and the nature of the conducted economic activity. The criterion of a reasonable, effective and appropriate organizational and legal form o f the company should constitute the indicator of the commercial company choice; through which entrepreneurs would be able to execute their activities in the market economy. The managerial phase o f the transformation is the stage when the most significant activities which will decide on the expediency of the company transformation are introduced.(original abstract)
Twórcy
autor
Bibliografia
 • A. Szajkowski: Refleksje nad nowym kodeksem spółek handlowych. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 2000, nr 1, s. 1 i nast.
 • G. Miś: Przekształcanie spółek handlowych. Warszawa 2005, s. 14.
 • A. Witosz: Restrukturyzacja spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2005, s. 10-11.
 • J. Jacy szyn: Prawo spółek. Warszawa 2006, s. 442 i nast.
 • J. Jacyszyn, K. Wręczycka: Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. Bielsko-Biała 2001, s. 193.
 • I. Weiss: Ciągi czynności prawnych w procesach budowlanych. Cz. I. "Monitor Prawniczy" 1999, nr 5, s. 155
 • A. Witosz: Wierzyciel a procesy restrukturyzacyjne spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2006, s. 17.
 • W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss: Prawo spółek. Bydgoszcz-Kraków 2005, s. 891.
 • A. Szumański: Łączenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych. "Prawo Spółek" 2001, nr 3, s. 13.
 • A. Witosz: Przekształcenia spółek w kodeksie spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2001, s. 25.
 • S. Włodyka: Strategiczne umowy przedsiębiorców. Warszawa 2000, s. 62.
 • Kodeks spółek handlowych. T. 1. Komentarz. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja. Warszawa 2002, s. 1050.
 • J. Widło: Rozporządzanie przedsiębiorstwem. Kraków 2002, s. 297
 • S. Włodyka: Due diligence review w prawie polskim. "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1999, nr 9, s. 10 i nast.
 • R.L. Kwaśnicki, P. Pietrzak: Transakcje M&A. "Monitor Prawniczy" 2002, nr 5, s. 205 i nast.
 • O. Gadiesh, R. Buchanan, M. Danieli, Ch. Ormiston: The Leadership Testing Groung. "Journal of Business Strategy", 2002, nr 3-4, s. 14-15.
 • W. Frąckowiak: Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa 1998, s. 172-174
 • R. Lewandowski: Obowiązek zachowania tajemnicy zarządu spółki akcyjnej i prawa akcjonariusza do informacji odnośnie do badania due diligence. "Przegląd Prawa Handlowego" 2004, nr 7, s. 29.
 • Prawo umów w obrocie gospodarczym. T. 5. Red. S. Włodyka. Warszawa 2001, s. 447.
 • Z. Jara: Fuzje i przejęcia. "Monitor Prawniczy" 2002, nr 23, s. 1 i nast.
 • W. Fołtyn: Analiza due diligence w integracji przedsiębiorstw. Warszawa 2005, s. 40-58.
 • W. Maruchin, K. Jeśkiewicz, M. Stolfa: Aspekty podatkowe transakcji M&A. "Monitor Prawniczy" 2002, nr 23, s. 41 i nast.
 • A. Witosz: Wspólnik i akcjonariusz w procesach restrukturyzacyjnych spółek handlowych. Bydgoszcz- Katowice, s. 145 i nast.
 • R. Pabis: Spółka akcyjna. Łączenie, podział i przekształcenie spółek. Warszawa 2003, s. 948.
 • Kodeks spółek handlowych. Komentarz. T. II. A. Kidyba. Warszawa 2004, s. 1089.
 • A. Witosz w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. J.A. Strzępka, W. Popiołek, A. Witosz, E. Zielińska. Warszawa 2001, s. 1239.
 • H. Lubińska, A. Skorzewski: Sprawozdania finansowe w procesie podziału, połączenia i przekształcenia spółek. Warszawa 2004, s. 109 i nast.
 • J. Uryga, W. Magielski: Zasady tworzenia, funkcjonowania i łączenia spółek. Kraków 2001, s. 213.
 • A. Jaki: Wycena przedsiębiorstwa. Kraków 2000, s. 12-13.
 • R. Borowiecki: Analiza wartości przedsiębiorstwa w: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. Red. L. Bednarski, R. Borowiecki, E. Kurtys. Wrocław 1993, s. 399-401.
 • Wycena nieruchomości i przedsiębiorstwa. Red. R. Borowiecki. Warszawa 2004, s. 48.
 • R. Borowiecki, J. Czaja, A. Jaki, M. Kulczycki: Metody i systemy wyceny przedsiębiorstw. Warszawa 2002, s. 46 i nast.
 • D. Zarzecki: Metody wyceny przedsiębiorstwa: Zarys teorii a praktyka. Szczecin 2000, s. 288.
 • A. Malewicz: Rachunkowość i finanse. Bytom 1997, s. 130.
 • Z. Leszczyński, A. Skowronek-Mielczarek: Analiza ekonomiczno-finansowa spółki. Warszawa 2004, s. 375.
 • A. Herman, A. Szablewski: Zarządzanie wartością firmy. Warszawa 1999, s. 133-134.
 • J.F. Voigt: Untemahmensbewertung und potentialanalyse. Chancen und risken von unternehmen treffsicher bewerten. Wiesbaden 1990, s. 12-13.
 • S. Kowalski: Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. Cz. I. "Monitor Prawniczy" 2003, nr 17, s. 780 i nast.
 • R. Urowska: Biegły rewident. "Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych" 2002, nr 18, s. 15.
 • A. Helin: Ustawa o rachunkowości. Komentarz. Warszawa 2006, s. 656.
 • P. Pinior w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. J.A. Strzępka, W. Popiołek, H. Urbańczyk, E. Zielińska, P. Pinior. Warszawa 2003, s. 1502.
 • M. Lutter, W. Zollner: Kolner Kommentar zum Aktiengesetz. Kolonia 1998, s. 578-579.
 • S. Sołtysiński w: Kodeks spółek handlowych. T. II. Komentarz. Warszawa 2005, s. 214
 • A. Stępień: Przekształcenia spółek handlowych. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja. Warszawa 2006, s. 63 i nast.
 • A. Witosz: Łączenie się i podział spółek w kodeksie spółek handlowych. Bydgoszcz-Katowice 2002, 67-69
 • M. Rodzynkiewicz: Łączenie się spółek. Komentarz. Warszawa 2002, s. 139-140.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.