PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | nr 1 | 15--41
Tytuł artykułu

Aktywne programy rynku pracy: szacunki funkcji dopasowań dla Polski z wykorzystaniem danych regionalnych

Autorzy
Warianty tytułu
Active Labour Market Programs: Some Estimates of the Matching Function for Poland Based on Regional Data
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje próbę oceny efektów aktywnych programów rynku pracy (ALMP) w Polsce. Analiza obejmuje okres od 1 kw. 2006 r. do 4 kw. 2012 r. Aby ocenić efektywność tych programów, dokonano estymacji funkcji dopasowań i zbadano wpływ programów szkoleniowych i stażowych na proces łączenia uczestników rynku pracy i na stopę bezrobocia. W tym celu oszacowano dynamiczne modele ekonometryczne z wykorzystaniem danych panelowych dla 16 województw. Wyniki wskazują na większą efektywność zatrudnieniową programów stażowych: wzrost liczby uczestników staży o 1% implikuje, po upływie trzech kwartałów, spadek liczby bezrobotnych o ok. 0,1%-0,16%. Analiza odpływów do zatrudnienia również wykazała nadproporcjonalnie wysoki udział uczestników staży w ogólnej liczbie nowo obsadzonych stanowisk pracy. Natomiast programy szkoleniowe, w świetle przeprowadzonych obliczeń, należy uznać za nieefektywne. Nie stwierdzono ich istotnego wpływu na poziom stopy bezrobocia, a analiza odpływów do zatrudnienia wskazała na stosunkowo niski udział w nich uczestników szkoleń, co z kolei wydłuża okres poszukiwania zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper attempts at the evaluation of the effects of the active labour market programs (ALMP) in Poland. The analysis covers the period between the 1st quarter of 2006 and the 4th quarter of 2012. In order to assess the effects of the ALMP on employment and unemployment, the author has estimated the matching function and analysed the impact of schooling and traineeship programs on pairing the labour market agents and on the unemployment rate. To this aim, dynamic econometric models have been estimated using panel data for 16 voivodeships. The results indicate a higher employment efficiency of the traineeship programs: an increase in the number of trainees by 1% implies, after three quarters, a decrease in the number of unemployed by ca 0.1-0.16%. The analysis of the outflows to employment has also revealed an over-proportional share of trainees in the total number of the newly filled job. The schooling programs, on the other hand, appear to be ineffective in the light of the calculations. These programs do not show any significant impact on the unemployment rate, and the analysis of outflows to employment has shown a relatively low proportion of the former participants of the schooling programs, which lengthens the period of job seeking. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
15--41
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant
Bibliografia
 • Altavilla C, Caroleo EE., Evaluating the Dynamic Effects of Active Labour Policies in Italy, "Labour", 2006, t. 20, nr 2.
 • Arellano M., Bond S., Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations, "Review of Economic Studies" 1991, nr 58.
 • Arellano M., Bover O., Another Look at the Instrumental Variables Estimation of Error Components Models, "Journal of Econometrics" 1995, nr 68.
 • Barnichon R., Figura A., What Drives Movements in the Unemployment Rate? A Decomposition of the Beveridge Curve, Finance and Economics Discussion Series, Divisions of Research and Statistics and Monetary Affairs, Federal Reserve Board, Washington D.C, 2011.
 • Benati L., Lubik T.A., The Time-Varying Beveridge Curve, University of Bern, Federal Reserve Bank of Richmond, 2012.
 • Blanchard O., Diamond R, The Beveridge Curve, National Bureau of Economic Research, Working Paper, nr R1405, 1989.
 • Blundell R., Bond S., Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, "Journal of Econometrics" 1998, nr 97.
 • Boeri T. Flinn Ch. J., Returns to Mobility in the Transition to a Market Economy, Working Papers nr 97-41, C.V. Starr Center for Applied Economics, New York University, 1997.
 • Bouvet F., The Beveridge Curve in Europe: New Evidence Using National and Regional Data, Department of Economics, Sonoma State University, 2009.
 • Buttler D., Orczyk J., Szambelañczyk J., Procesyposzukiwañ i dopasowan na rynku pracy. Lauread Nagrody Nobla z ekonomii w 2010 r., "Ekonomista" 2011, nr 1.
 • Cahuc P., Barbanchon T., Labor Market Policy Evaluation in Equilibrium: Some Lessons of the Job Search and Matching Model, "IZA Discussion Paper" 2008, nr 3687.
 • Calmfors L., Active Labour Market Policy and Unemployment - A Framework for the Analysis of Crucial Design Features, "OECD Economic Studies" 1994, nr 22.
 • Calmfors L., Forslund A., Hemstrom M., Does Active Labour Market Policy Work? Lessons from the Swedish Experiences, Seminar Papers nr 700, Stockholm University, Institute for International Economic Studies, 2002.
 • Calmfors L., Skedinger P., Does Active Labour Market Policy Increase Employment? Theoretical Considerations and Some Empirical Evidence from Sweden, "Oxford Review of Economic Policy" 1995, nr 11.
 • Dauth W, Hujer R., Wolf K., Macroeconometric Evaluation of Active Labour Market Policies in Austria, "IZA Discussion Paper" 2010, nr 5217.
 • Fahr R., Sunde U., Disaggregate Matching Functions, IZA, Bonn and University of Bonn Discussion Paper, 2001, nr 335.
 • Hagen T., Three Approaches to the Evaluation of Active Labour Market Policy in East Germany Using Regional Data, Centre for European Economic Research, Discussion Paper, nr 03-27, 2003.
 • Hobijn B., §ahin A., Beveridge Curve Shifts across Countries since the Great Recession, 13th Jacques Polak Annual Research Conference Washington DC, 2012.
 • Hsiao Ch., Analysis of Panel Data. Second Edition, Cambridge University Press, 2003.
 • Hujer R., Blien U., Caliendo M., Zeiss Ch., Macroeconometric Evaluation of Active Labour Market Policies in Germany -A Dynamic Panel Approach Using Regional Data, w: The European Labour Market, red. F. Caroleo, S. Destefanis, Regional Dimensions, AIEL Series in Labour Economics, Physica Verlag, 2006.
 • Hujer R., Caliendo M., Evaluation of Active Labour Market Policy: Methodological Concepts and Empirical Estimates, w: Soziale Sicherung in Einer Dynamischen Gesellschaft, red. I. Becker, N. Ott, G. Rolf, Campus-Verlag, Frankfurt 2001.
 • Hujer R., Rodrigues P.J.M., Wolf K., Estimating the Macroeconomic Effects of Active Labour Market Policies Using Spatial Econometric Methods, "International Journal of Manpower" 2009, nr 30(7).
 • Hujer R., Zeiss Ch., Macroeconomic Effects of Short-Term Training Measures on the Matching Process in Western Germany, "IZA Discussion Paper" 2006, nr 2489.
 • Hujer R., Zeiss Ch., Macroeconomic Impacts ofALMP on the Matching Process in West Germany, "IZA Discussion Paper" 2003, nr 915.
 • Imbens G., Wooldridge J., Recent Developments in the Econometrics of Program Evaluation, "Journal of Economic Literature" 2009, t. 47(1), American Economic Association.
 • Jackman R., Pissarides C, Savouri S., Labour Market Policies and Unemployment in the OECD, "Economic Policy" 1995, nr 5.
 • Jeruzalski T., Tyrowicz J., (In) Efficiency of Matching - The Case of A Post-transition Economy, MPRA Paper nr 16598, University Library of Munich, 2009.
 • Kwiatkowski E., Tokarski T, Efekty polityki państwa wobec rynku pracy w Polsce. Analiza na podstawie funkcji dostosowań, "Ekonomista" 1997, nr 3.
 • Layard R., Nickell S., Jackman R., Unemployment: Macroeconomic Performance and the Labour Market, Oxford University Press, Oxford 1991.
 • Lehmann H., Kluve J., Assessing Active Labor Market Policies in Transition Economies, "DARRT Working Paper" 2008, nr 07.
 • Maddala G.S., Ekonometria, WN PWN, Warszawa 2008.
 • Mandai A., Matching Function: Estimations using JOLTS, "The International Journal of Applied Economics and Finance" 2011, nr 5.
 • Mortensen D., The Matching Process as a Non-Cooperative I Bargaining Game, w: The Economics of Information and Uncertainty, red. John J. McCall, U. Chicago Press, Chicago 1982.
 • Nowak K., Problem bezrobocia strukturalnego: czego uczy nas teorìa poszukiwań i dopaso-wań na rynku pracy?, "Ekonomista" 2011, nr 1.
 • Nie J., Struby E., Would Active Labor Market Policies Help Combat High U.S. Unemployment?, "Economic Review" 2011, nr Q III.
 • Petrolongo B., Pissarides Ch., The Ins and Outs of European Unemployment, "American Economic Review Papers and Proceedings" 2008, nr 98.
 • Petrolongo B., Pissarides Ch., Looking into the Black Box: A Survey of the Matching Function, "Journal of Economic Literature" 2001, nr XXXIX.
 • Pissarides Ch., Equilibrium Unemployment Theory, second edition, MIT Press, Cambridge, MA 2000.
 • Pissarides Ch., Teoria bezrobocia w stanie równowagi, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Pissarides Ch., Mortensen D., Technological Progress, Job Creation, and Job Destruction, "Review of Economic Dynamics" 1998, nr 1.
 • Pissarides Ch., Mortensen D.,Job Reallocation, Employment Fluctuations and Unemployment, w: Handbook of Macroeconomics, red. J. Taylor, M. Woodford, Amsterdam 1999.
 • Puhani PA., Estimating the Effects of Public Training on Polish Unemployment by Way of the Augmented Matching Function Approach, Center for European Economic Research, "ZEW Discussion Papers" 1999, nr 99-38.
 • Rodman D., How to Do xtabondl: An Introduction to "Difference" and "System" GMM in Stata, Center for Global Development, Working Paper, 2006.
 • Rogerson R., Shimmer R., Wright R., Search-Theoretic Models of the Labor Market: A Survey, "Journal of Economic Literature" 2005, nr XLIII.
 • Roszkowska S., Aggregate Matching Function. The Case of Poland, "Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics" 2009, t. 1, nr 2.
 • Storer P., Unemployment Dynamics and Labour Market Tightness: An Empirical Evaluation of Matching Function Models Reviewed, "Journal of Applied Econometrics" 1994, t. 9, nr 4.
 • Stavrunova O., Labor Market Policies in an Equilibrium Matching Model with Heterogeneous Agents and On-the-job Search, University of Iowa, Theses and Dissertations, 2008.
 • Tokarski T, Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Van den Berg G.J., Multiple Equilibria and Minimum Wages in Labor Markets with Informational Fńctions and Heterogeneous Production Technologies, " IZA Discussion Paper" 2003, nr 806.
 • Van den Berg G. J., Caliendo M., The Effect of Active Labor Market Programs on Not-yet Treated Unemployed Individuals, "Journal of the European Economic Association" 2009, nr 7.
 • Van der Linden B., Equilibnum Evaluation of Active Labor Market Programmes Enhancing Matching Effectiveness, "IZA Discussion Paper" 2005, nr 1526.
 • Valletta R., Why Has the US. Bevendge Curve Shifted Back? New Evidence Using Regional Data, Federal Reserve Bank of San Francisco, 2005.
 • Wiśniewski Z., Ewolucja polskiej polityki rynku pracy, w: Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim, red. Z. Wiśniewski, K. Zawadzki, Toruń 2010.
 • Windmeijer F., A Finite Sample Correction for the Variance of Linear Efficient Two-step GMMEstimators, "Journal of Econometrics" 2005, nr 126.
 • Woźniak M., Alternatywna droga reintegracji długotrwale bezrobotnych, "Polityka Społeczna" 2011, nr 10.
 • Woźniak M., Modele poszukiwań i dopasowań jako narzędzie badania rynków pracy, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 2012, nr 4.
 • Yashiv E., Labor Search and Matching in Macroeconomics, The Institute for the Study of Labor (IZA), "Discussion Paper" 2007, nr 2743.
 • Zellner A., Kmenta J., Dreze J., Specification and Estimation of Cobb-Douglas Production Function Models', "Econometrica" 1966, t. 34, nr 4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335363

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.