PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 2 (6) | 137--154
Tytuł artykułu

Małopolskie instytucje rynku pracy i ich rola w przeciwdziałaniu bezrobociu w grupie 50+

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Lesser Poland Labour Market Institutions and their Role in Combating Unemployment among People 50+
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie - w oparciu o przeprowadzone badania - działań podejmowanych przez instytucje rynku pracy województwa małopolskiego, ukierunkowanych na aktywizację osób starszych dotkniętych lub zagrożonych bezrobociem. Z jednej strony chodzi oczywiście o pokazanie poszczególnych instytucji, które zajmują się realizacją zadań z zakresu rynku pracy oraz ich działalności skierowanej do bezrobotnych z grupy wiekowej 50+. W rozumieniu ustawowym są to osoby, które w dniu zastosowania wobec nich usług lub instrumentów rynku pracy ukończyły co najmniej 50 rok życia5. Istotnym jednak wydaje się także odpowiedź na pytanie, jaki jest stosunek badanych instytucji do tej specyficznej grupy klientów, jak również, czy wykorzystywane narzędzia i metody aktywizacji można traktować jako faktycznie pomocne dla docelowej grupy klientów. Doświadczenie pokazuje, że w wielu sferach polityki społecznej zakres działania zdeterminowany jest często dostępnością środków finansowych. Niemniej jednak warto zastanowić się, czy rynek pracy "ma jakiś pomysł" na rozwiązanie problemu w grupie osób, której liczebność - ze względu na starzenie się społeczeństwa - podlega ciągłemu wzrostowi. (fragment tekstu)
EN
Unemployment is an important economic problem - at the local, regional and global level. It is seen as an element which influences directly or indirectly various social dysfunctions. This is mainly due to the role that work plays in society, which is one of the factors of production - along with capital and land. Its economic significance comes primarily - on a global basis - from multiplying the social product and influencing the economic growth, while for an individual is a way to raise funds and to meet specific human needs. Lack of employment, understood as a state of inactivity of people ready and able to work, creates various negative consequences - like social and economic, psychological, biological and political developments. Unemployment is also a problem because it affects every society without exception, almost everyone, regardless of profession, social status, and age. One such group are those who are on a 'border' activity, i.e. those aged over 50 years, people sometimes referred to as 'approaching retirement age'. It is true that in Polish conditions is difficult at present - in a situation of introducing regulations which increase the retirement age (to 67 years) and equalizing in this area men and women - treating people from the 50+ group as 'ending economic activity', moreover, from a psychological point of view, this level of human development is called the 'period of late adulthood' given the nature of effective psychosocial functioning of the unit. The reality, however, shows that in the absence of qualifications, health status and the lack of other predispositions required by today's employers, and for other reasons, they are exposed to a greater extent to the loss of a job or the difficulty of finding it, but - as is speech - the reasons for this are rather different. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
137--154
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Burda M., Wypłosz Ch., Makroekonomia. Podręcznik europejski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.
 • Chudzicka-Czupała A. (red.), Człowiek wobec wartości etycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
 • Dobrowolska M., (red.), ABC elastycznych form zatrudnienia, Wydawnictwo KMB PRESS, Katowice 2010.
 • Dobrowolska M. (red.), Integracja elastycznych 50+, Wydawnictwo KMP PRESS, Katowice.
 • Dobrowolska M., Flexible forms of empoyment in view of unemployment problems in middle age, Jagiellonian University Press, Cracow 2011.
 • Dobrowolska M. (red.), Metody wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji społeczno-zawodowej grup wykluczonych społecznie z powodu izolacji więziennej, Wydawnictwo KMB PRESS, Katowice 2011.
 • Dobrowolska M., Empoyee and flexible forms of employment - a theoretical analysis and empirycal studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • Dobrowolska M., Psychological aspects of corporate social responsibility in light of social and vocational integration of groups threatened by social exclusion - a case study, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 • Drucker P.F., Zarządzanie w czasach burzliwych, Wydawnictwo Nowoczesność sp. z o.o., Warszawa 1995.
 • Fryc J. (red.), Równi na rynku pracy? Analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk.
 • Hill M., Polityka społeczna we współczesnym świecie. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Hordeński R., Sadowska-Snarska C. (red.), Rynek pracy w Polsce na progu XXI wieku. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Białystok-Warszawa 2003.
 • Kłos B., Flexicurity w polityce Unii Europejskiej, [w:] "Infos", nr 16 (63), 2009.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 • Kotlorz D., Ekonomia rynku pracy, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2007.
 • Kurzynowski A. (red.), Polityka społeczna, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006
 • Marciniszyn M., Instytucje rynku pracy. Polska na tle państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2005.
 • Michalska K., Młodzi emeryci zabierają pracę młodym, Analiza FOR, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa, nr 07, 2012.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2012), Informacja o stanie i strukturze zatrudnienia w WUP i PUP w 2011 roku,
 • http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT= details&sP=CONTENT,objectID,1003480.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013), Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2012 r.,
 • http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT= details&sP=CONTENT,objectID,1014648.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (2013), Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy w 2012 roku,
 • http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867743&pT= details&sP=CONTENT,objectID,103948.
 • Mortimer-Szymczak H., Kazimierczak Z., Lisiecki M., Instytucje rynku pracy, Urząd Rady Ministrów, Warszawa 1993.
 • Przemiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa: konsekwencje dla lokalnych rynków pracy w Polsce, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013.
 • Rocznik demograficzny 2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2012.
 • Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2010, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2011.
 • Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2011, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2012.
 • Ocena sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2012, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Kraków 2013.
 • Ponikowski B., Zarzeczny J., (red.), Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002.
 • Seredocha I., Znaczenie aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych w perspektywie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób niepełnosprawnych w Elblągu, [w:] Zarządzanie Publiczne, nr 3 (11), 2010.
 • Urbaniak B., Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, (Dz.U. 2013, Nr 0, poz.182 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, (Dz.U. 2008, Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).
 • Wilkin J., Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji z UE, [w:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335377

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.