PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4(90) | 13--18
Tytuł artykułu

Prohibited Contractual Provisions in Developer Contracts of Cracow Housing Investments

Warianty tytułu
Niedozwolone postanowienia umowne w umowach deweloperskich inwestycji mieszkaniowych Krakowa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Instrumentem alokacji ryzyka na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych jest tzw. umowa deweloperska. Konieczność zaangażowania znacznych środków finansowych po stronie dewelopera, niepewność w zakresie finalizacji procesu inwestycyjnego oraz przeniesienia własności nieruchomości na kupującego, to jedne z kilku czynników stanowiących o potrzebie precyzyjnego uregulowania umownego wzajemnych zobowiązań dewelopera i nabywcy. Wobec dynamicznego rozwoju inwestycji mieszkaniowych w ostatnich latach, nierzadkim staje się zjawisko dopuszczania się nadużyć we wzajemnych zobowiązaniach stron umowy deweloperskiej w związku z zawieraniem w jej treści tzw. niedozwolonych postanowień umownych zwanych "klauzulami abuzywnymi" co skutkuje znaczącymi konsekwencjami o charakterze ekonomicznym. Następstwa te należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Skutki zawieranych umów deweloperskich mają charakter zarówno jednostkowy i wówczas należy je rozpatrywać mając na uwadze analizę wymiernych strat, które nabywca poniósł zawierając umowę obejmującą zapisy należące do katalogu niedozwolonych postanowień umownych, jak również generalny, który pozwala na szerszą ocenę skali zjawiska, a co za tym idzie- ocenę ryzyka związanego z nabywaniem nieruchomości mieszkaniowych w ramach rynku pierwotnego i wpływ tak ugruntowanej niewłaściwej praktyki na szanse i jakość jego dalszego rozwoju. Należy równocześnie podkreślić, iż rynek nieruchomości mieszkaniowych stanowi główny obszar aktywności deweloperów w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The developer contract is the instrument for the allocation of risk in the primary housing market. The need to involve considerable financial resources on the side of the developer, the uncertainty with regard to the finalization of the investment process and the transfer of ownership of the property to the buyer, are only some of several factors that determine the need for precise regulation of contractual mutual obligations of the developer and the buyer. In view of the dynamic development of residential projects in recent years, not uncommonly becomes a phenomenon of fraudulent behavior in the mutual obligations of the parties of the developer contract with regard to concluding in it's content the so-called prohibited contractual provisions called "abusive clauses" which results in significant consequences of an economic nature. These consequences must be considered at several levels . The effects of the developer agreements are both individual and then to be considered with regard to the analysis of quantifiable losses that the buyer has suffered concluding such an agreement covering the records belonging to the catalog of unfair contractual terms, as well as general, which allows for a broader assessment of the scale of the phenomenon, and as a go - evaluation of risks associated with the purchase of residential property within the primary market and the impact of such improper practices established on the opportunities and the quality of its' further development. It should also be emphasized that the housing market is a key area of development activity in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
13--18
Opis fizyczny
Twórcy
  • Cracow University of Economics, Poland
  • Inter-Bud Developer Sp. z o.o.
Bibliografia
  • Gołaś-Podolec M., Alokacja ryzyka w umowach deweloperskich inwestycji mieszkaniowych. Doctoral thesis. Kraków 2014 (manuscript).
  • The Act of 23 April 1964, The Civil Code, Journal of Laws No. 16, item 93 as amended.
  • Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, C.H.Beck, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.