PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 4(90) | 19--25
Tytuł artykułu

Development Potential of the Croatian Hotel Industry

Warianty tytułu
Potencjał rozwojowy chorwackiej branży hotelarskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Chorwacja jest krajem, w którym proces przemian systemowych dobiega końca, a który opiera swój rozwój gospodarczy na turystyce jako strategicznej branży łączącej wiele gałęzi gospodarki: od rolnictwa i pozycjonowania produktu, poprzez nakłady na turystykę, przemysł wytwórczy i przetwórczy, firmy usługowe i handlowe, aż do świadczenia usług turystycznych dopasowanych do turysty, w jego miejscu zakwaterowania. Budowa turystycznych obiektów noclegowych rozwija branżę budowlaną i firmy powiązane, tworząc w ten sposób portfel nieruchomości, które reprezentują środki trwałe w bilansach spółek hotelarskich i turystycznych. Celem niniejszego artykułu jest zbadanie całkowitej oferty noclegowej branży hotelarskiej Chorwacji, przegląd i analiza udziałów różnych struktur, oraz ocena kategorii i konkurencyjności, a także potencjałów w waloryzacji nieruchomości, jako aktywów, które mają wpływ na waloryzację firm turystycznych. Cel artykułu znajduje swoje odzwierciedlenie w użyteczności realizacji celu, w wiedzy na temat obszaru problemów związanych z organizacją turystycznych obiektów noclegowych w Chorwacji, oraz w uznaniu potrzeby zmian. Metodologia wykorzystana w badaniach obejmuje metody analizy i syntezy, wnioskowania, porównania oraz metody statystyczne przeglądu struktury i jakości nieruchomości turystycznych w Chorwacji. Badania dają wgląd w obecną sytuację chorwackiej branży hotelarskiej, co otwiera możliwości dla dalszej pracy badawczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Croatia is a post transitional country which bases its economic development on tourism as a strategic industry which links several economic branches: from agriculture and product placement, through tourist expenditure, production and processing industries, service and commercial businesses, to the provision of tourist services in a tourist manner, in tourist accommodation facilities. Building of tourist accommodation facilities develops the construction business and affiliated businesses, thus forming a portfolio of properties which represent fixed assets in the balances of hotel and hospitality companies. The aim of this paper is to examine the total accommodation offer of the Croatian hotel industry, to review and analyse different structures' shares and to assess the categories and competitiveness, as well as the potentials in the valorisation of property as assets which affect the valorisation of tourist companies. The purpose of the paper is reflected in the usefulness of the realisation of the goal, in the cognisance of the problem area of organisation of tourist accommodation facilities in Croatia, as well as in the recognition of the demand for change. The methodology applied in the research includes methods of analysis and synthesis, deduction, comparison and statistical methods of review of the structure and quality of tourist properties in Croatia. The research gives an insight into the current position of the Croatian hotel industry, opening possibilities for further research work. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
19--25
Opis fizyczny
Twórcy
 • Juraj Dobrila University of Pula, Croatia
Bibliografia
 • Beals P., Denton G., Hotel Asset Management - Principles & Practices, Educational Institute of the American Hotel & Lodging Association, 2004.
 • Berc Radisic B. Promocija u hotelijerstvu, Fakultet za Turisticki i hotelski menadzment Opatija,, 2005.
 • Centar za restrukturiranje i prodaju drzavne imovine Republike Hrvatske, http://www.cerp.hr/default.aspx?id=258 [access 23.09.2014]
 • Cerovic Z., Hotelski menedzment, Fakultet za turisticki i hotelski menadzment, Opatija, 2003.
 • Cerovic Z., Pavia N., Galicic V., Organizacija i kategorizacija ugostiteljskih objekata; Fakultet za turisticki i hotelski menadzment, Opatija, 2005.
 • Cerovic Z., Pavia N., Galicic V., Organizacija i kategorizacija ugostiteljskih objekata, Fakultet za turisticki i hotelski menadzment, Opatija, 2013.
 • Companies Act, final text (RoC Official Gazette nos. 111/12 and 68/13).
 • Hayes D.K., Ninemeier J.D., Foundations of Lodging Management, Pearson, Prentice Hall, New Jersey, 2006, pp. 9-22.
 • Hayes D.K., Ninemeier J.D., Upravljanje hotelskim poslovanjem, M plus, Zagreb, 2005, pp. 1-25.
 • Jagels M.G., Coltman M.M., Hospitality management accounting, 8th edition, John Wiley & Sons, New York, 2004.
 • Medlik S" Ingram H., Hotelsko poslovanje, Golden marketing, Zagreb, 2002, pp. 19-39.
 • Ministry of Tourism of Republic of Croatia, Turizam u brojkama, 2013, Zagreb http:// www.mint.hr/UserDocsImages/140624_HTZ TURIZAM 2013_HR.pdf, [access 25.09.2014],
 • Ministry of Tourism of the Republic of Croatia, Katalog investicijskih projekata, Zagreb, 2012 http://www.mint.hr/UserDocsImages/120427-katalog-invest-web.pdf, [access 23.09.2014],
 • Ministry of Tourism of the Republic of Croatia, Turistiki promet u 2013. Godini (sluzbeni podaci) http://www.mint.hr/UserDocsImages/140228-tpromet4113sl.pdf [access 12. 03. 2014]
 • Pavia N" Grzinic J., Floricic T" Specialisation as a trend in modern hotel industry, THI 2014 - Conference proceedings. Faculty of Management in Hotel Industry Opatija, 2014.
 • Pirjevec, B., Ekonomska obiljezja turizma, Golden Marketing, Zagreb, 1998.
 • Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, http://www.mint.hr/UserDocslmages/131128-pr_hoteli-edit.pdf [access 14.09.2014],
 • Zakon o trgovackim drustvima, procisceni tekst, 111/12. and 68/13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.