PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 10 | 71--89
Tytuł artykułu

Rola kompetencji przedsiębiorczych w pracy menedżerskiej

Autorzy
Warianty tytułu
The Role of Entrepreneurial Competences in Managerial Work
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem współczesnych organizacji jest dążenie do uzyskania pozycji konkurencyjnej na rynku. Globalizacja oraz związane z nią ciągłe zmiany wynikające z bardzo wrażliwego, burzliwego otoczenia wpływają na większe oczekiwania i wzrost kompetencji kierowniczych. Nie wystarcza tylko właściwie zarządzać zasobami organizacyjnymi, ale najważniejsze stają się umiejętności, wiedza, postawa i doświadczenie przedsiębiorcze menedżerów. Autorka w swoim artykule stara się wskazać istotę kompetencji przedsiębiorczych kadry menedżerskiej i ich rolę w kształtowanie przewagi konkurencyjnej organizacji na rynku. Artykuł ma charakter teoretyczny i podzielony jest na trzy części. W pierwszej części autorka odnosi się do roli współczesnego menedżera. W drugiej części skupia się na kompetencjach niezbędnych we współczesnym zarządzaniu, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji przedsiębiorczych kadry kierowniczej. W trzeciej części wskazuje, jakie znaczenie mają kompetencje przedsiębiorcze dla skutecznego zarządzania współczesną organizacją, niezależnie od szczebla organizacyjnego.(abstrakt oryginalny)
EN
The main goal of modern organizations is striving to achieve a competitive position in the market. Globalization and the constant changes related to it, resulting from a highly sensitive and turbulent environment, produce higher expectations and an increase in managerial competences. Proper management of organizational resources is not enough; the most important things being the skills, knowledge, attitude and entrepreneurial experience of managers. The author in this article attempts to show the essence of the entrepreneurial competences of managers and their role in shaping an organization's competitive advantage in the market. The article is theoretical in character and is divided into three parts. In the first part the author discusses the role of a modern manager. The second part focuses on the competences necessary for modern management, with particular emphasis on the entrepreneurial competence of executives. The third part shows the importance of entrepreneurial competences for the effective management of a modern organization, regardless of the level.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
71--89
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Aulet, B., 2014, Przedsiębiorczość zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 • Bartkowiak, G., 2002, Skuteczny kierownik. Model i jego empiryczna weryfikacja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Bojatzis, R.E., 1982, Competent Manager: a Model for Effective Performance, John Wiley, New York.
 • Cantillon, R., 1755, Essaisur la Nature du Commerce en General, McMaster University Archive vor the History of Economic Thought, w: Kostera, M. (red.), 2014, O przedsiębiorczości, historie niezwykłe, Difin, Warszawa.
 • Carrington, L., 1994, Competent to Manager?, International Management, Septe.
 • Drucker, P.F., 1994, Skuteczny menedżer, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Fryca, J., Jaworski, J., 2009, Współczesne przedsiębiorstwo. Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu, t. 4, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk.
 • General Measure of Enterprising Tendency Test, www.get2.net [dostęp: 12.02.2014].
 • Gilbert, C.G., Eyring, M.J., 2011, Jak zwiększyć szanse nowego przedsięwzięcia na sukces, ICAN Instytute, Warszawa.
 • Hammer, M., Champy, J., 1996, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neuman Manegement Institute, Warszawa.
 • Johannisson, B. 2005, Entreprenoerskapets vaesen (Istota przedsiębiorczości), Lund; Studentlitteratur, w: Kostera, M. (red.), 2014, O przedsiębiorczości, historie niezwykłe, Difin, Warszawa.
 • Karwowski, M., 2009, Zagłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu stylu i twórczości, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 • Kozielecki, J., 1987a, Człowiek oświecony czy innowacyjny, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1, s. 3-16.
 • Kozielecki, J., 1987b, Koncepcja transgresyjna człowieka, PWN, Warszawa.
 • Koźmiński, A., Piotrowski, W., 2004, Zarządzanie, teoria i praktyka, wyd. 5 zm., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Koźmiński, A.K., Jemielniak, D., 2008, Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa.
 • Kouzes, J.M., Posner, B.Z., 1995, The Leadership Challenge: How to Keep Getting Extraordinary Things Done in Organizations, Jossej - Bass Publications, San Francisco.
 • Krzakiewicz, K., Cyfert, S., 2013, Teoretyczne problemy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań
 • Lachiewicz, S., 2007, Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Margolis, J.D., Walsh, J.P., 2001, People and Profits? The Search for a Link between a Company's Social and Financial Performance, Mahwah Erlbaum, New York.
 • Mesjasz, J., 2006, Klimat i kultura organizacji transgresyjnej, w: Romanowska, M., Wachowik, P. (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Mrówka, R., 2005, Przywództwo w otoczeniu burzliwym, e-mentor nr 1 (8), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Nawrot D., 2013, Kształtowanie kompetencji innowacyjnych w świetle badań biografii menedżerów, w: Antoszkiewicz, J.D., Marjański, A. (red.), Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Problemy współczesnej praktyki zarządzania, t. 14, z. 4, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, http:/piz.san.edu.pl [dostęp: 15.10.2014].
 • Nonaka, I., Takeuchi, H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • Oleksyn, T., 2010, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Wolters, Kluwer, Polska, Sp. z o.o., Warszawa.
 • Penc, J., 1998, Zarządzanie dla przyszłości, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 • Pocztowski, A., 2004, Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze, w: Juchnowicz, M. (red.), Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, Poltext, Warszawa.
 • Pocztowski, A., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Przychodzeń, W., 2013, Zrównoważone przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Reber, A.S., 2002, Słownik psychologii, tłum. B. Janasiewicz-Kruszyńska, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 • Rezolucja Rady Europejskiej, 27 czerwiec 2002, Strategia uczenia się przez całe życie.
 • Rostkowski, A., 2004, Zarządzanie kompetencjami w UE, w: Juchnowicz, M. (red.), Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Sajkiewicz, A., 2002, Jakość zasobów pracy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 • Sajkiewicz, A. (red.), 2008, Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Schumpeter, J., 1949, Economic Theory and Entrepreneurial History, w: Change and the Entrepreneur. Prepared by the Research Center in Entrepreneurial History, Mass: Harvard University Press, Cambridge, s. 63-84.
 • Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1978.
 • Stępnicka, N., Wiączek, P., 2014, Kobieta menedżer Margaret Ousting Withman i jej rola w rozwoju największego w świecie serwisu aukcji internetowej eBay.com, w: Antoszkiewicz, J.D., Marjański, A. (red.), Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Problemy współczesnej praktyki zarządzania, t. 14, z. 4, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, http:/piz.san.edu.pl [dostęp: 15.10.2014].
 • Stoner, J.A.F., Wankel, Ch., 1996, Kierowanie, wyd. 2, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Urbanek, G., 2007, Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Witkowski, S.A., Listwan, T., 2008, Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • www.exbis.pl/liderzyprzedsiebiorczosci [dostęp: 16.04.2014].
 • www.General mausure of Enterprising Tendency test [dostęp:12.02.2014].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.