PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 2 | nr 10 | 104--120
Tytuł artykułu

Psychologiczna perspektywa przywództwa strategicznego w zwinnym przedsiębiorstwie - wyniki badań empirycznych

Autorzy
Warianty tytułu
Psychological Perspective of Strategic Leadership in an Agile Company - Results of Empirical Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strategiczny wymiar przywództwa pełni szczególną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem, kiedy podejmuje się decyzje długoterminowe, wtedy właśnie potrzebne jest długofalowe przywództwo - motywowanie i mobilizacja ludzi do podejmowania zadań, osiągania celów nie tylko z korzyścią dla organizacji, ale także z korzyścią i satysfakcją dla pracowników. Przywództwo jest rodzajem relacji między tym, który chce stać na czele i inspirować, a tymi, którzy wybrali podążanie za przywódcą. Relacje te budują zaufanie, uznanie i wiarygodność, a wynikają w znacznej mierze z psychologicznych zagadnień, takich jak rdzeń samooceny, intuicja czy pasja. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja psychologicznych aspektów przywództwa strategicznego w odniesieniu do zwinnego przedsiębiorstwa oraz prezentacja wyników badań empirycznych, które zostały przeprowadzone w Polsce na przełomie 2012 i 2013 roku przez Katedrę Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
The strategic dimension of leadership plays a crucial role in company management; when long-term decisions are made, long-term leadership is needed. Long-term leadership involves motivating people to take up tasks and complete targets not only for the benefit for the organization but also for the benefit and satisfaction of the employees. Leadership is a kind of a relationship between the one who wants to lead and inspire, and the ones who decide to follow the leader. Such relationships build trust, appreciation and credibility, and they stem mainly from psychological issues such as core self-evaluation, intuition and passion. The aim of this article is to identify the psychological aspects of strategic leadership in relation to an agile company, as well as presenting the findings of empirical research conducted in Poland in December 2012 and January 2013 by the Department of Strategic Management at the Poznan University of Economics.(original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
104--120
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Avery, G., 2009, Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Bailom, F., Matzler, K., Tschemernjak, D., 2013, Jak utrwalić sukces. Co wyróżnia najlepsze firmy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Bernardes, E.S., Hanna, M.D., 2009, A Theoretical Review of Flexibility, Agility and Responsiveness in the Operation Management Literature, International Journal of Operations & Production Management, vol. 29, no. 1.
 • Bessant, J., Pavit, K., Tidd, J., 2005, Managing Innovation Integrating Technological, Market and Organizational Change, John Wiley & Sons, Ltd, Great Britain.
 • Crocitto, M., Youssef, M., 2003, The Human Side of Organizational Agility, Industrial Management & Data Systems, vol. 103/6.
 • Duczkowska-Piasecka, M. (red), Poniatowska-Jaksch, Duczkowska-Małysz, K., 2013, Model biznesu, Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa.
 • Gunasekaran, A., 1998, Agile Manufacturing: Enablers and an Implementation Framework, International Journal of Production Research, vol. 36, no. 5.
 • Grzesik, K., 2011, Wpływ przywództwa strategicznego na trwałość i rozwój przedsiębiorstwa, w: Skalik, J. (red), Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Hiller, N., Hambrick, D., 2005, Conceptualizing Executive Hubris: the Role of (Hyper) Core Self - Evaluations in Strategic Descision - Making, Strategic Management Journal, vol. 26.
 • Kets de Vries, M., 1994, The Leadership Mystique, Acad Manage Perspect, vol. 8, no. 3, s. 73-92.
 • Li, J., Tang, Y., 2010, CEO Hubris and Firm Risk Thinking in China: the Modarating Role of Managerial Discration, Acadamy of Mangement Journal, vol. 53, no. 1.
 • Malewska ,K., 2013, Doskonalenie procesów decyzyjnych w organizacji, Nauki o Zarządzaniu, nr 1 (14), Czasopismo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Meindl, J.R., 1998, Invited Reaction. Enabling Visionary Leadership, Human Resources Development Quarterly, vol. 9(1), s. 21-24.
 • Meredith, S., Francis, D., 2000, Journey Towards Agility: the Agile Wheel Explored, The TQM Magazine, vol. 12, no. 2.
 • Moss Kanter, R., 1989, When Giants Learn to Dance - Mastering the Challenges of Strategy, Management and Careers in the 1900s, Simon and Schuster, New York.
 • Polowczyk, J., 2011, Przywództwo strategiczne w świetle osiągnięć psychologii, Przegląd Organizacji, nr 1.
 • Polowczyk, J., 2008, Przywództwo jako determinanta strategii: tajemnica związków, Przegląd Organizacji, nr 5.
 • Prentice, W., 2008, Czym jest przywództwo?, Harvard Business Review Polska, wrzesień.
 • Radomska, J., 2010, Przywództwo strategiczne w organizacji, Praca Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 116.
 • Sajdak, M., 2013, An Agile, Lean or Flexible Enterprises - Ate Th ey Synonymus or Different Notions?, w: Trzcieliński, S. (ed.), Chosen problems of management. Issues on present and the future, Publishing House of Poznań University of Technology, Poznań.
 • Sajdak, M., 2014, Zwinność przedsiębiorstwa jako koncepcja zarządzania między stabilnością a chaosem, w: Romanowska, M., Cygler, J. (red.), Granice zarządzania, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Schoemaker, P., Kupp, S., Howland, S., 2013, Strategic Leadership: the Essential Skills, Harvard Business Review, January - February.
 • Wałecka-Jankowska, K., 2012, Przywództwo a innowacyjność polskich przedsiębiorstw - wyniki badań empirycznych, w: Bełz, G., Cyfert, S. (red.), Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 276, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335437

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.