PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 2(40) | 78--99
Tytuł artykułu

Zarządzanie ryzykiem kredytowym w bankach spółdzielczych w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Credit Risk Management at Cooperative Banks in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ryzyko jest nieodłącznym elementem działalności każdego banku. Ze względu na złożoność występujących ryzyk, klasyfikacja ryzyka bankowego jest trudna. W zależności od płaszczyzny odniesienia eksperci podejmują próby jego klasyfikacji. Do najbardziej charakterystycznych typów ryzyka bankowego należą: kredytowe, płynności, stopy procentowej, rynkowe i operacyjne. Ryzyko kredytowe pozostaje wciąż obszarem generującym największe dochody, może też spowodować stratę, która może być bezpośrednią przyczyną upadłości banku. Skuteczne zarządzanie i ograniczanie ryzyka kredytowego to proces obejmujący: identyfikację, pomiar, sterowanie i kontrolę. W ramach wymienionych etapów, banki zgodnie z obowiązującymi regulacjami nadzorczymi, podejmują działania w stosunku do pojedynczej ekspozycji kredytowej i do całego portfela kredytowego. Niestety, obecna rzeczywistość gospodarcza sprawia, że ryzyko kredytowe systematycznie wzrasta, a tym samym zarządzanie nim staje się coraz trudniejsze. Doskonalenie metod ograniczania ryzyka kredytowego jest nieuniknione. Zmiany te wynikać będą między innymi z dostosowywania się banków do wymogów nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym oraz przystosowywania do potrzeb i oczekiwań klientów. Artykuł ma charakter metodologiczny.(abstrakt oryginalny)
EN
The risk is an inherent element of activity of every bank. Due to the complexity of occurring risks, classifi cation of bank risk is difficult. Depending on the reference plane, experts undertake attempts to its classification. The most characteristic types of the bank risk are: credit, liquidity, interest rate, market, and operational. Th e credit risk has still been an area generating the greatest incomes; however, it also may cause a loss which can be a direct reason of bank bankruptcy. An efficient credit risk management and reduction is the process comprising identifi cation, measurement, steering, and control. Within the framework of the specifi ed stages, banks, in compliance with the supervision regulations in force, undertake measures related to a single credit exposure and to the whole credit portfolio. Unfortunately, the present economic reality causes that the credit risk is systematically growing; hence, its management becomes more and more difficult. Improvement of the credit risk reduction methods is unavoidable. These changes will result, among other things, from banks' adjustment to the supervisory requirements as regards credit risk management and to the clients' needs and expectations. The article is of the methodological nature.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
78--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
Bibliografia
 • Buschgen H.E. (1997), Przedsiębiorstwo bankowe, t. II, Poltext, Warszawa.
 • Capiga M. (2010), Zarządzanie bankiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Emerling I. (2008), Działalność kredytowa banku komercyjnego, Mariana, Wrocław.
 • Grabowski, T. (1998), Zarządzanie bankiem komercyjnym, (w:) Opolski K., ABC... Bankowości, Olimpus CeiRB, Warszawa.
 • Gruszka B, Zawadzka Z. (1992), Ryzyko w działalności bankowej. Zabezpieczenia systemowe, SGH, Warszawa.
 • Gwizdała J. (2011), Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Iwonicz-Drozdowska M. (2002), Działania banków, (w:) Iwonicz-Drozdowska M., Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Iwonicz-Drozdowska M. (2012), Regulacje nadzorcze a zarządzanie ryzykiem, (w:) Iwonicz-Drozdowska M., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa.
 • Iwonicz-Drozdowska M. (2012), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa.
 • Iwonicz-Drozdowska M. (2012), Klasyfikacja ryzyka w działalności banku. Charakterystyka rodzajów ryzyka, Poltext, Warszawa.
 • Iwonicz-Drozdowska M., Nowak A. (2002), Ryzyko bankowe, SGH, Warszawa.
 • Jakość aktywów. Portfel kredytowy, ryzyko i zarządzanie (2007), NBP, GINB, Warszawa.
 • Jaworski W. (1999), Współczesny bank, Poltext, Warszawa.
 • Kalinowski M. (2012), Ryzyko walutowe. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 • Konkrety, nie wizje, raport z konferencji Nowe otwarcie dla spółdzielczości (2012), "NBS", nr 6, CPBiI, Warszawa.
 • Kotliński G. (2012), Problemy informatyzacji działalności banków spółdzielczych, w: Szelągowska A., Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu, Warszawa.
 • Łaszek J. (2012), Komentarz do raportu: Raport AMRON - SARFiN - I kwartał 2012 r., "Finansowanie Nieruchomości", nr 2, Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawa.
 • Matusiak M. (2007), BIK ogranicza ryzyko, "Gazeta Bankowa", nr 39.
 • Matusiak M. (2007), Dłużnik w rejestrze, "Gazeta Bankowa", nr 39.
 • Solarz J.K. (1997), Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa.
 • Solarz J.K. (2000), Narodowe instytucje finansowe, "Bank Spółdzielczy", nr 1.
 • Solarz J.K. (2008), Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szyszko M. (2009), Banki spółdzielcze, (w:) Przybylska-Kapuścińska W., Pośrednictwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Wawrzyniak D. (2012), Technologie informatyczne w instytucjach kredytowych, (w:) Gospodarowicz A. Nosowski A., Zarządzanie instytucjami kredytowymi, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wiatr M.S. (2011), Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, SGH, Warszawa.
 • Winiarska K. (2006), Wewnętrzna kontrola finansowo-księgowa w firmie, OdiDK, Gdańsk.
 • Zawadzka Z. (1996), Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa.
 • Żółtkowski W. (2007), Zarządzanie ryzykiem bankowym w praktyce w kontekście NUK (Bazylea 2), CeDeWu, Warszawa.
 • Żółtkowski W. (2011), Bank lokalny, CeDeWu, Warszawa.
 • Żółtkowski W. (2012), Zarządzanie ryzykiem we współczesnej bankowość spółdzielczej, (w:) Szelągowska A., Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335491

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.