PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 18 (2) Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne | 133--149
Tytuł artykułu

Wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec osób niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie w polskim więziennictwie w przeszłości i obecnie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor artykułu analizuje kształtowanie się koncepcji postępowania ze skazanymi niepełnosprawnymi psychicznie, któremu towarzyszyło zawsze wiele problemów i sporów natury teoretycznej. Przeciwnicy tworzenia specjalnych, odrębnych zakładów karnych podnosili, że grupowanie skazanych niepełnosprawnych psychicznie jest niekorzystne z punktu widzenia możliwości oddziaływania resocjalizacyjnego i psychoterapeutycznego, bowiem przez wspólne przebywanie wzmacniają oni swoje psychopatyczne cechy oraz negatywny stosunek do osób od których są zależne. Zwolennicy wyodrębniania zakładów dla skazanych niepełnosprawnych psychicznie zwracali uwagę na to, że nawet nieliczne osoby przebywające w warunkach do których nie potrafią się przystosować, mogą w poważnym stopniu dezorganizować pracę całego zakładu karnego. Powinni oni zatem przebywać w zakładach, w których ich zaburzone funkcjonowanie nie będzie czymś wyjątkowym, a odpowiednio dobrany personel będzie przygotowany do pracy z taką kategorią skazanych. (abstrakt oryginalny)
EN
Résumé accompanied forming with said concept of procedure many problems incompetent mentally and disputes of theoretical nature. Opponents of special creation, they brought up separate penal plants. So, they intensify psychopathic features by common staying and there is dependent for persons from which negative attitude. Apologists of singling out of plants called attention (pay attention) for said on it incompetent mentally, that not numerous persons are failed to accommodate in conditions for which even staying, can disorganize work of whole penal plant in great part. Therefore, they should stay in plants, disturbed functioning will not be exceptional something in (to) their which, but selected staff will be bedded in with such category said properly. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Uniwersytet Warszawski
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • [1] Analiza opieki medycznej nad osobami pozbawionymi wolności - niepełnosprawnymi, Biuro Służby Zdrowia Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Warszawa 2007 (niepublikowana).
 • [2] Batawia S., Cele i metody badań kryminalno-biologicznych, "Palestra" 1931, nr 1-2.
 • [3] Bedyński K, Historia więziennictwa Polski Ludowej 1944-1956, Warszawa 1988.
 • [4] Czerwiec M., Polityka penitencjarna pierwszych lat, "Gazeta Penitencjarna" 1983, nr 9.
 • [5] Dworski M., Koncepcja Zakładu Specjalnego w Oleśnicy, "Przegląd Penitencjarny" 1967, nr 3.
 • [6] Janiszewska E., Badania kryminalno-biologiczne w Polsce przedwrześniowej, "Przegląd Więziennictwa" 1959, nr 3.
 • [7] Instrukcja Dyrektora Departamentu Więziennictwa i Obozów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 11 czerwca 1945 r. w sprawie regulaminu więziennego (niepublikowana).
 • [8] Jankowski H., Zadania Komisji Kryminalno-Biologicznej w stosunku do klasyfikacji więźniów, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 1938, nr 3.
 • [9] Gordon M., Odrębne traktowanie skazanych niepełnosprawnych psychicznie, "Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny", 1986, nr 8.
 • [10] Gordon M., Postępowanie ze skazanymi niepełnosprawnymi psychicznie, [w:] (red.) Hołyst B., Redo S., Problemy więziennictwa u progu XXI wieku, Warszawa - Wiedeń - Kalisz 1996.
 • [11] Górniok O., Środki oddziaływania penitencjarnego oraz ich funkcjonowanie w zakładach karnych i ośrodkach przystosowania społecznego, Katowice 1982;
 • [12] Górski J., Psychopaci w więzieniu, "Przegląd Penitencjarny" 1964, nr 1.
 • [13] Górski J., Psychokorekcja w zakładach penitencjarnych, [w:] (red.) Górski J., Kolarczyk T., Wybrane problemy psychokorekcji w resocjalizacji skazanych, Warszawa 1982.
 • [14] Kalaman M.R., Oddziaływanie penitencjarne w zakładach karnych, [w:] Profilaktyka, opieka, wychowanie, resocjalizacja - wybrane aspekty, (red.) K. Socha-Kołodziej, B. Zajęcka, Częstochowa 2005.
 • [15] Kolarczyk T., Z działalności Zakładu Karnego w Oleśnicy, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 1992, nr 2-3.
 • [16] Korecki J., Wielokrotni. Jak skuteczniej resocjalizować recydywistów, "Gazeta Prawnicza" 1977, nr 6.
 • [17] Korecki J., Petrykowski J., Zmiany w rozwiązaniach i praktyce penitencjarnej w latach 1974-1981, "Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny" 1982, nr 1.
 • [18] Paryzek L., Potrzeby jako wyznaczniki podatności na wpływy korekcyjne, Warszawa - Kalisz, 1977.
 • [19] Pawlak P., Więziennictwo Polskie w latach 1918-1939, Kalisz 1995.
 • [20] Pawlak P., Więzienia dla niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie w Polsce w okresie międzywojennym, [w:] Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, (red.) Skafirak B., Kraków 2007.
 • [21] Pionkowski J., Psychopaci w więzieniu, "Przegląd Penitencjarny" 1964, nr 1.
 • [22] Reguły Minimalne ONZ, "Przegląd Więziennictwa" 1958, nr 4.
 • [23] Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 7 marca 1928 r. w sprawie organizacji więziennictwa (D.U.R.P. Nr 29, poz. 272).
 • [24] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 151, poz. 1469).
 • [25] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 204, poz. 1985).
 • [26] Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie warunków i sposobu zaopatrzenia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych w protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (Dz. U. Nr 204, poz. 1986).
 • [27] Szpakowski S., Organizacja więzień obserwacyjno-rozdzielczych a psychiatria penitencjarna, "Przegląd Więziennictwa Polskiego" 1938, nr 3.
 • [28] Ustawa z dnia 26 lipca 1939 r. o organizacji więziennictwa (D.U.R.P. Nr 68, poz. 457).
 • [29] Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 roku Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 13, poz. 98 z późn. zm.).
 • [30] Ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
 • [31] www.sw.gov.pl/STATYSTYKI/Roczna_informacja_statystyczna_2009_rok.
 • [32] www.sw.gov.pl/Dokumenty/Przeznaczenie_zakładów_karnych_i_aresztów_śledczych z dnia 6 czerwca 2010 r.
 • [33] Zarządzenie Nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i terapeutycznych (niepublikowane).
 • [34] Zarządzenie nr 0205/55 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 października 1955 r. w sprawie regulaminu więziennego (niepublikowane).
 • [35] Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 1937 r. w sprawie podziału więzień (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 8).
 • [36] Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 1966 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 2, poz. 12 z późn. zm.).
 • [37] Zarządzenie nr 11 Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 1974 r. w sprawie tymczasowego regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 2, poz. 8).
 • [38] Ziembiński S., Klasyfikacja skazanych, Warszawa 1973.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335557

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.