PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 18 (2) Zeszyty Pedagogiczno-Medyczne | 161--173
Tytuł artykułu

Niedostosowanie społeczne : przegląd wybranych definicji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule autorka przedstawiła narastające zjawisko niedostosowania społecznego, zwłaszcza bardziej widoczne w różnych formach zaburzeń w zachowaniu się dzieci i młodzieży. Aby ułatwić rodzicom, nauczycielom i pedagogom znalezienie skutecznych form wsparcia na etapie powstawania oraz metod resocjalizacji odchylonych od norm moralnych i społecznych, autorka dokonała przegląd wybranych definicji niedostosowania w ujęciu znanych polskich pedagogów specjalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper the author presented a growing phenomenon of social maladjustment, particularly more evident in various forms of disorders in behavior of children and adolescents. To help parents, teachers and educators to find effective forms of support at the stage of formation and methods of rehabilitation deviated from the norms of moral and social, the author presents a review of selected definitions of failure in terms of the well-known Polish special educators. (original abstract)
Twórcy
 • Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Bibliografia
 • [1] Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971. PWN.
 • [2] Czapów Cz., Młodzież a przestępstwo. Zarys resocjalizacji metodą indywidualnych przypadków, cz. II, Warszawa 1962. Nasza Księgarnia.
 • [3] Czapów Cz., Rewalidacja w wychowaniu resocjalizującym, w: A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa 1980, s. 320-344.
 • [4] Czapów Cz., Rodzina a wychowanie, Warszawa 1968.
 • [5] Czapów Cz., Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki, Warszawa 1978. PWN.
 • [6] Doroszewska J., Klasyfikacja psychopedagogiki specjalnej na zasadzie mechanizmu adaptacji. Materiały do nauczania psychologii, seria IV, t. 2, Warszawa 1969.
 • [7] Doroszewska J., Pedagogika specjalna, t. I, Podstawowe problemy teorii i praktyki, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1989. Ossolineum.
 • [8] Doroszewska J., Pedagogika specjalna, t. II, Podstawowe problemy teorii i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1989. Ossolineum.
 • [9] Dukaczewski J., Rys historyczny rozwoju opieki nad dzieckiem społecznie niedostosowanym (przestępczym) w Polsce do wybuchu II wojny światowej, w: K. Pospiszyl (red.), Resocjalizacja nieletnich. Doświadczenia i koncepcje, Warszawa 1990. WSiP.
 • [10] Grzegorzewska M., Dążenia do odnowy dróg resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie, "Szkoła Specjalna", 1960, nr 6.
 • [11] Grzegorzewska M., Pedagogika specjalna, Warszawa 1964.
 • [12] Grzegorzewska M., Pedagogika specjalna. Skrypt wykładów w Państwowym Instytucie Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 1959. Wyd. Ministerstwo Oświaty.
 • [13] Grzegorzewska M., Wybór pism, Warszawa 1964.
 • [14] Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2000. Lexis Nexis.
 • [15] Hołyst B., Nieprzystosowanie społeczne dzieci i młodzieży, Warszawa 1989.
 • [16] Hołyst B., Problemy młodego pokolenia. Studium z zakresu profilaktyki społecznej, Warszawa 1991.
 • [17] Jedlewski S., Nieletni w zakładach poprawczych, Warszawa 1962.
 • [18] Konopczyński M., Twórcza resocjalizacja, Warszawa 1996, Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 • [19] Konopnicki J., Niedostosowanie społeczne, Warszawa 1971. PWN.
 • [20] Konopnicki J., Powodzenia i niepowodzenia szkolne, Warszawa 1964. PZWS.
 • [21] Konopnicki J., Resocjalizacja, Warszawa 1987. WSiP.
 • [22] Konopnicki J., Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i środowisko, Warszawa 1964. ZPWN.
 • [23] Lipkowski O., Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja, Warszawa 1971. PZWS.
 • [24] Lipkowski O., Pedagogika, Warszawa 1976/1981. PWN.
 • [25] Lipkowski O., Resocjalizacja, Warszawa 1987. WSiP.
 • [26] Lipkowski O., Wychowanie dzieci społecznie niedostosowanych, Warszawa 1966.
 • [27] Maciarz A., Mały leksykon pedagoga specjalnego, Kraków 2005. ,,Impuls".
 • [28] Maciarz A., Rewalidacja społeczna dzieci, Zielona Góra 1981. WSP.
 • [29] Maciarz A., Umiejętność społecznego zachowania w rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo, w: Materiały III Krajowego Sympozjum Psychologii Defektologicznej, t. I, cz. 2, Wrocław 1980, s. 381-403. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • [30] Ostrihańska Z., Losy uczniów nieprzystosowanych społecznie, Lublin 1997. Wyd. KUL.
 • [31] Ostrihańska Z., Problem nieprzystosowania społecznego młodzieży, w: J. Jasiński (red.), Zagadnienie nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Wrocław 1978.
 • [32] Pospiszyl K., Poglądy na istotę niedostosowania społecznego, "Szkoła Specjalna" 1976, nr 3.
 • [33] Przetacznikowa M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, Warszawa 1981.
 • [34] Pytka L., Diagnoza nieprzystosowania społecznego, "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" 1979, nr 9, s. 417-423.
 • [35] Pytka L., Nieprzystosowanie społeczne i jego odmiany, w: W. Pomykało (red.), Encyklopedia Pedagogiczna, Warszawa 1997, s. 453-457. Fundacja Innowacja.
 • [36] Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000. APS im. M. Grzegorzewskiej.
 • [37] Pytka L., Skala nieprzystosowania społecznego, Warszawa 1984. Wyd. Radia i Telewizji.
 • [38] Pytka L., Teoretyczne problemy w wychowaniu resocjalizującym, Warszawa 1986.
 • [39] Pytka L., Zaburzenia przystosowania społecznego dzieci i młodzieży, Siedlce 1995. WSRP.
 • [40] Radochoński M., Osobowość antyspołeczna, Rzeszów 2009. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • [41] Radochoński M., Osobowość antyspołeczna. Geneza, rozwój i obraz kliniczny, Rzeszów 2000. WSP Rzeszów.
 • [42] Spionek H., Opóźnienia i dysharmonie rozwoju uczniów jako przyczyna ich trudności i niepowodzeń szkolnych, w: A. Hulek (red.), Pedagogika rewalidacyjna, Warszawa 1980, s. 344-363.
 • [43] Spionek H., Problemy rozwojowe i wychowawcze wczesnego dzieciństwa, Warszawa 1972. Książka i Wiedza.
 • [44] Spionek H., Psychologiczna analiza trudności i niepowodzeń szkolnych, Warszawa 1970. PZWS.
 • [45] Spionek H., Psychologiczna analiza wykolejenia się dziecka, w: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii, seria IV, t. 1, Warszawa 1965.
 • [46] Spionek H., Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa 1965, s. 275.
 • [47] Spionek H., Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne, Warszawa 1975. PWN.
 • [48] Trepka-Starosta J., Izydorczyk B., Społeczny charakter występowania patologii w środowisku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, w: A. Margasiński, B. Zajęcka (red.), Patologia i psychoprofilaktyka, Kraków 2000. ,,Impuls".
 • [49] Tucholska S., Profilaktyka niedostosowania społecznego, ,,Ateneum Kapłańskie" 1984, z. 2. [50] Tucholska S., Psychologiczne aspekty nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży: narkomania, samobójstwo, ,,Ateneum Kapłańskie", 1984, z. 2.
 • [51] Wójcik D., Nieprzystosowanie społeczne młodzieży. Analiza psychologicznokryminologiczna, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984. PAN.
 • [52] Wójcik D., Środowisko szkolne a nieprzystosowanie społeczne i przestępczość młodzieży, w: J. Jasiński (red.), Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978. PAN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335577

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.