PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 6 (930) | 149--162
Tytuł artykułu

Sytuacja planistyczna w województwie małopolskim

Warianty tytułu
Planistic Situation in the Małopolskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Planowanie przestrzenne jest głównym instrumentem polityki przestrzennej. Aktywna polityka pozwala na określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego, celów polityki przestrzennej oraz sposobów ich realizacji. Polityka przestrzenna prowadzona przez gminy od 1995 r. daje możliwość zarządzania jednostką terytorialną w sposób kompleksowy. Kompleksowe podejście władz lokalnych do zarządzania gminą przy współpracy ze społecznością lokalną pozwala na osiągnięcie przez gminę trwałego i zrównoważonego rozwoju. Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy planowania przestrzennego w Polsce jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z jej zapisami system planowania przestrzennego jest realizowany na trzech poziomach: gminy, województwa i kraju. Głównym podmiotem, który odpowiada za zarządzanie przestrzenią, jest gmina. Na poziomie gminy na system aktów planowania i zagospodarowania przestrzennego składają się: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W artykule zaprezentowano postęp w zakresie posiadania przez władze lokalne województwa małopolskiego miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Obszar analizy objął 182 gminy leżące w granicach administracyjnych województwa. W pracy posłużono się badaniami statystycznymi zamieszczonymi w przygotowywanym corocznie Raporcie o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach, opracowywanym przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Badania dotyczące stanu zagospodarowania przestrzennego w gminach województwa małopolskiego przeprowadzono dla dwóch okresów. Pierwszy horyzont czasowy, tj. 2004 r., związany jest z rozpoczęciem gromadzenia przez Ministerstwo Infrastruktury danych o stanie zagospodarowania przestrzennego w gminach, drugi odnosi się do ostatniego dostępnego badania z informacjami za 2011 r. (abstrakt oryginalny)
EN
Spatial planning is the major tool used in spatial development policies. Proactive policies facilitate the identification of spatial development trends, spatial development policies as well as implementation procedures. Spatial development policies adopted by municipalities in 1995 formed the basis for a comprehensive system of managing territorial government entities. The comprehensive approach taken by local governments to municipality management, coupled with cooperation with local communities, has lead to municipalities' sustained growth and sustainable development. Spatial planning in Poland is regulated by the Act of 27 March 2003 on spatial planning and development. Pursuant to its provisions, the spatial planning system is implemented at the municipality, regional and national levels. Responsibility for spatial development is vested in the hands of municipalities. At that level, the legal framework for spatial planning and development is based on the analysis of spatial development conditions and trends as well as local spatial development plans. The paper presents the efforts made by Małopolska's local authorities in launching local spatial development programmes. The analysis covers 182 municipalities located within the region's administrative boundaries. The paper refers to the statistical analyses published in the annual Report on the status and conditions of municipality planning processes, prepared by the Institute of Geography and Spatial Management of the Polish Academy of Sciences (PAN). The analysis of the status of spatial management in Małopolska's municipalities is carried out for two years: 2004, when the Ministry of Infrastructure began collecting spatial development data at the municipality level, and 2011, the last year for which research was conducted. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
149--162
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
  • Markowski T., Zuber P. [2011], System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, Studia KPZK PAN, Warszawa, t. CXXXIV.
  • Niewiadomski Z. [2009], Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  • Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach w 2004 roku, Ministerstwo Infrastruktury, http://www.transport.gov.pl/2-48edcaaad83e1-1789468-p_1.htm (data dostępu: czerwiec 2012).
  • Raport o stanie i uwarunkowaniach prac planistycznych w gminach w 2011 roku, Ministerstwo Infrastruktury, http://www.transport.gov.pl/2-48edcaaad83e1-1789468-p_1.htm (data dostępu: czerwiec 2012).
  • Raport o stanie miasta [2011], Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, www.bip.krakow.pl (data dostępu: czerwiec 2012).
  • Śleszyński P. i in. [2007], Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach, IGiPZ PAN, Warszawa.
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. z 2012 r., poz. 647, 951, 1445, z 2013 r., poz. 21.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171335609

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.